Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Boktips september 2014

Hans Larsson, 30 september 2014.

Roland Paulsen, Empty labor : idlesness and workplace resistance / Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2014, 217 s.

Tomt arbete. Det talas om arbetslinjen, överhuvudtaget talas det om arbete, arbete, arbete. Men om de allra flesta människor helst av allt skulle sluta sitt jobb om de fick chansen, om flertalet inte upplever någon som helst stimulans på arbetet, om en överväldigande andel inte alls har någon lust att ta sig till jobbet, om arbetet är tomt – utgör då inte detta ett problem i sammanhanget? Roland Paulsen borrade sig in i problematiken i boken Arbetssamhället - hur arbetet överlevde teknologin (2010) och i denna bok fortsätter han den nödvändiga diskussionen. Boken redogör för tidigare och pågående forskning och diskussioner om lönearbete. Den visar hur löntagare gör sitt bästa för att undvika arbete, ibland till följd av en mer eller mindre medveten strategi, och pekar på att själva den övergripande organiseringen av arbetet uppmuntrar till detta eftersom denna organisering skapar just tomhet och innehållslöshet. Och, inte minst viktigt; han återför diskussionen till ett grundläggande plan, nämligen till själva det vardagliga arbetet, arbetet som sker dag efter dag, vecka efter vecka…

Mirjam Zadoff, Der rote Hiob : das Leben des Werner Scholem / München : Hanser, 2014, 382 s. : ill.

Ralf Hoffrogge, Werner Scholem : eine politische Biographie (1895-1940) / Konstanz : UVK, 2014, 495 s. : ill.

Uwe-Karsten Heye, Die Benjamins : eine deutsche Familie / Berlin : Aufbau, 2014, 361 s. : ill.

Den röde Job. Vissa människor kan faktiskt sägas förkroppsliga tragiken i en hel epok. En sådan människa förefaller mig Werner Scholem (1895-1940) vara. Född i en judisk familj i Berlin som en av fyra bröder, varav en var Gershom Scholem, Walter Benjamins vän och framstående forskare i judisk mystik. I revolt mot faderns auktoritetsvälde och mot den officiella propagandan och chauvinismen före och under första världskriget och som valde socialismen istället för zionismen.

År 1917 blir Werner Scholem medlem av Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), tre år senare väljer han att gå med i Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) och utses till redaktör för tidningen Roten Fahne. Han ingår i partiets ledning och kommer att tillhöra dess vänsterflygel. År 1926 utesluts han ur partiet och återfinns två år senare bland grundarna av det vänsteroppositionella Leninbundes. 1933 fängslas han och mördas 1940 i koncentrationslägret Buchenwald.

Detta människoöde, som skickar kalla kårar utmed åtminstone min ryggrad, har på kort tid tillägnats två välskrivna biografier som kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Dessa båda kan med fördel kombineras med åtminstone ytterligare en, nämligen Heyes bok om en familj vars öde i viss utsträckning sammanflätas med familjen Scholem. Walter Benjamin är som tidigare nämnts nära vän till Werners bror Gershom och Walters bror Georg går även han med i KPD. Georg gifter sig med Hilde Lange, som sedermera kommer att tillhöra DDR:s maktelit. Om henne se exempelvis boken Die Machtfrau, Hilde Benjamin 1902-1989 av Marianne Brentzel (Berlin : Links, 1992).

Gabriel Kuhn (red.), Rån för revolutionen : Blekingegadegruppen inifrån / Göteborg, Stockholm :  Verbal förlag, Koloni förlag, 2014, 259 s. : ill.

Peter Övig Knudsen, Blekingegadeligan, D. 1: Den danska cellen / Stockholm : Karneval, 2009, 349 s. : ill.

Peter Övig Knudsen, Blekingegadeligan, D. 2: Den hårda kärnan / Stockholm : Karneval, 2009, 414 s. : ill.

I november 1988 slår rånare till mot ett postkontor i Köpenhamn och kommer över mer än 13 miljoner danska kronor. I april året därefter grips fyra män och en kvinna och anklagas för att ha begått rånet. Under utredningens gång visar det sig att de fyra männen i samarbete med ytterligare en man utfört en rad rån sedan mitten av 1970-talet och att rånen motiveras politiskt: rånarna utgör kärnan i en kommunistisk organisation med namnet Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe (M-KA) och pengarna som influtit från de olika rånen har skickats vidare till revolutionära organisationer i Tredje världen, framförallt till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP). Pressen väljer att kalla rånarna för Blekingegadeligan, efter adressen till den lägenhet som tycks ha varit deras operationscentral.

Peter Övig Knudsens båda böcker är väldokumenterade, skrivna på rapp, journalistisk prosa och spännande att läsa. Den av Gabriel Kuhn redigerade boken Rån för revolutionen : Blekingegadegruppen inifrån är en inträngande studie av gruppens inre sammanhang, dess teoretiska grundvalar och dess koppling till Tredje världen och kamp mot imperialismen. Gotfred Appel stiger fram som en förgrundsfigur vad gäller själva teoribildningen; det är han som formulerar den så kallade ”snyltarstatsteorin”. I korthet säger denna att de imperialistiska ländernas arbetarklass lierat sig med den härskande klassen. Varav följer att all egentlig revolutionär kraft finns i Tredje världen. Boken låter medlemmarna av Blekingegadeligan tala och ger även tillgång till dokument skrivna av M-KA och Kommunistisk Arbejdskreds (KAK), den organisation från vilken M-KA bröt sig loss från 1978.

Alice Bloch, Nando Sigona and Roger Zetter, Sans papiers - The Social and Economic Lives of Young Undocumented Migrants, London: Pluto Press, 2014, 190 s.

Det forskas och skrivs en hel del om papperslösas villkor i världen, även om det kanske inte är ett stort fält i Sverige. I denna bok försöker författarna sammanställa dels de olika ingångar i ämnet som finns, dels bryta ny mark i och med deras intervjuarbete med unga papperslösa i Storbritannien. Bloch, Sigona och Zetter är alla seniora forskare och professorer i  sociologi och migrations- och flyktingstudier vid brittiska universiteten i Manchester, Birmingham och Oxford. De har tagit hjälp av vad de kallar community researchers, alltså fältarbetare som intervjuar papperslösa från samma etniska grupper de själva tillhör. Resultatet är intressanta inblickar i papperslösa migranters liv. Hur de är organiserade, vikten av sociala nätverk bland landsmän för förmedling av boende, arbete, information från hemlandet. Bilden av ett globalt nätverkssamhälle, som sträcker sig långt över nationsgränserna och som växer under myndigheternas radar, målas upp. Papperslösas villkor är en komplex verklighet, och denna bok ger många intressanta nycklar till hur den ska förstås.

Intressanta ämnesord inom fältet (med koppling till vår bibliotekskatalog, Kata):
Arbetsmigration
Illegal invandring
Informell ekonomi
Papperslösa personer

Senast uppdaterad: 30 september 2014