Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Utlysning av Rudolf Meidner-priset 2016

Silke Neunsinger, 16 februari 2016.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2016

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2016. Beträffande priset, vars summa för närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:

  • Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för prisbelöningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.
  • Prissumman kan tilldelas en eller delas mellan flera författare.
  • Två exemplar av arbeten ska sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha inkommit senast den 1 juni 2016 till Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge.
  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.
    Forskningsrådet beslutar om pristagare under hösten 2016.

För närmare upplysningar: Silke Neunsinger (tel 08-412 39 27) eller Nina Sjöberg (tel 08-412 39 01), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: förnamn.efternamn [snabel-a]arbark.se

Stockholm i februari 2016

Silke Neunsinger
Forskningsrådets sekreterare


Tidigare pristagare Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm, 1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson (Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg (Stockholm) och Magnus Nilsson (Lund; båda 2004), Lars Hansson (Växjö) och Rebecca Svensson (Västerås/Uppsala; båda 2005), Anders R. Johansson (Visby 2006), Jonas Sjölander (Växjö 2007), Jimmy Engren (Växjö 2008), Jesper Johansson (Växjö 2009), Andres Brink-Pinto (Lund) och Björn Ohlsson (Göteborg, båda 2010), Sofie Tornhill (Berlin/Stockholm 2011), Rasmus Fleischer (Stockholm 2013), Lena Sohl (Uppsala 2014) och Malin Nilsson (Göteborg 2015).

Senast uppdaterad: 16 februari 2016