Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Mellan språk och klass: seminarium med Matias Kaihovirta

admin, 05 maj 2017 14:00 till 15:30. .

05 maj 2017
14:00till15:30

ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR I ETT FINSKT BRUKSSAMHÄLLE UNDER TVÅ KONFLIKTFYLLDA DECENNIER I 1900-TALETS BÖRJAN

Varmt välkomna till årets Meidner-seminarium!

2016 års Rudolf Meidner-pris tilldelades historikern Matias Kaihovirta verksam vid Åbo Akademi. Han disputerade 2016 med avhandlingen Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920 Åbo, 2015 (452 s.).

Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Genom att analysera bruksarbetare och patroner som politiska aktörer i slutskedet av ett paternalistiskt system ger han aktörerna röst och sina forskningsresultat liv.

Matias Kaihovirta har studerat betydelsen av språk och klass hos svensk- och finskspråkiga arbetare från tiden från det förrförra sekelskiftet till det finska inbördeskriget 1918. Vilken roll spelade föreställningar kring etnicitet i ett brukssamhälles vardag i en tid av stora sociala och politiska omvälvningar? Händelser som kan relateras till vår tid. Hur har historien om det finska inbördeskriget tolkats av olika grupper i Finland under olika historiska perioder? Vad berättades, vad rådde det tystnad om och vad användes berättelserna till? Studien ger också anledning att diskutera vilka möjligheter till motstånd arbetarna hade i brukssamhällen i Finland och Sverige. Rådde det verkligen bara samförstånd, eller förekom även motstånd? Att studera ett brukssamhälle på lokal nivå ger inblick i arbetares vardag, det kan lyfta fram individen och dess bidrag till historien, men finns det också något vi missar när vi fokusera på det lokala?

Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Seminariet är öppet för alla intresserade, dock krävs anmälan. Anmäl dig senast den 4 maj kl 16 via formuläret på LO:s webbsida.

Medverkande:

Matias Kaihovirta, fil. dr historia, Åbo Akademi

Ella Niia, ordförande Forskningsrådet Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Torbjörn Johansson, LO avtalssekreterare

Kjersti Bosdotter, f.d. kulturombudsman IF Metall

Maths Isacson, professor ekonomisk historia, Uppsala universitet

Samtalsledare: Silke Neunsinger, forskningsledare, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Om Rudolf Meidner-priset

Priset delas ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för framstående verk av yngre forskare som belyser fackföreningsrörelsens historia eller närliggande ämnen. Rudolf Meidner var LO-ekonom och verksam vid LO under stora delar av efterkrigstiden. Seminariet arrangeras av Landsorganisationen och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Senast uppdaterad: 27 april 2017