Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Fackliga arkiv

2369 st. Listan skapad genom export från våra register 2009-01-09.
Omfång = 0 betyder att det är ett fragment, alltså väldigt lite material.

Arkivbildare Alternativt namn Omfång
A.N.T.:s verkstadsklubb 1 vol.
AB Archimedes låne- och understödsfond 1 vol.
AB Naumburgs arbetares kamratförening P Naumburgs sjuk- och begravningskassa 1 vol.
ABA:s verkstadsklubb nr 152 Allmänna brandberedskapsaffärens
verkstadsklubb
1 vol.
ABF:s Stockholmsavdelnings gymnastikklubb ABF:s Stockholmsavdelnings sektion för kroppskultur 8 vol.
ABF Storstockholms fackklubb nr 483 3 vol.
Adamssons personalklubb 1 vol.
Aftonbladets arbetares sjuk- och begravningskassa 1 vol. (låda)
Aftonbladets grafiska personalklubb 8 vol.
Aftonbladets grafiska personalklubb 1 vol.
Aftonbladets kamratförening 1945 2 vol.
Aftonbladets litografiska personalklubb Stockholms-Tidningens kemigrafiska personalklubb,
Aftonbladets kemigrafiska personalklubb
2 vol.
Aftonbladets lokalklubb 1 vol.
Aftonbladets personalklubb 1 vol.
Aftonbladets personalklubb 3 vol.
Aftonbladets personals understödskassor 1 vol.
Aftonbladets sätteri- och tryckeripersonals sjuk- och
begravningshjälpkassa
1 vol.
Aftonbladets sätteriklubb 2 vol.
Aftonbladets tekniska personals jubileumsfond 0
AGA verkstadsklubb 3 lådor
Agitations- och diskussionsklubben Ideal Stockholms stads arbetares agitations- och
diskussionsklubb
1 vol.
Agitations- och diskussionsklubben Kamraten Stadens renhållningsarbetares agitations- och
diskussionsklubb
1 vol.
Ahrens personalklubb, Oscar OA 0
AKI:s verkstadsklubb 1 vol.
Aladdins verkstadsklubb, AB 0
Alfa Lavals verkstadsklubb 1 vol.
Allmänna kontoristklubben 0
Alpha och Max Sieverts fabriks arbetares sjuk- och
begravningskassa
0
Alphas verkstadsklubb, AB 1 vol.
AMLAB AB:s verkstadsklubb 1 vol.
Andersson och Co:s verkstadslag, J. R. 1 vol.
Anderssons verkstadsklubb, Dan 0
Anderssons verkstadsklubb nr 177, A. E. 1 vol.
Andrén, Karlsson och Beijens verkstadslag Virgin och Andréns verkstadslag; Virgin,
Andréns och Beijens verkstadslag
0
Ansvars ombuds centralorganisation 1 vol.
Anticimex personalklubb 1 vol.
Apotekarnes-Nordstjernans utkörareklubb 1 vol.
Arbetaren 56 vol.
Arbetarnas sjuk- och begravningskassa vid A.M.A. 1 vol.
Arbetarpressens samorganisations pensionsanstalt 0
Arbetarrörelsens funktionärsförbund 14 vol.
Arbetarrörelsens kontoristklubb 5 vol.
Arbetets kvinnor 7 vol.
Arbetslösa kommunalarbetares förening 1 vol.
Arbetslösa typografers klubb 1 vol.
Arbetslösas klubb, Livs avd 4 Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4, klubben
för arbetslösa
1 vol.
Arbetsrättsliga föreningen (AF) 2 vol.
Arehns gjuteriklubb, Gerhard 1 vol.
Arenco arbetares sjuk- och begravningskassa 4 vol.
Arenco arbetares särskilda understödsfond 1 vol.
Arenco verkstadsklubb Gerhard Arehns verkstadsklubb 30 vol.
Arenco Vällingby verkstadsklubb 2 vol.
Arkitekter mot kärnvapen AMK, Svenska Arc peace 5 vol.
Armatur och verktygsfabrikens verkstadsklubb 0
Armaturfabriken Trio AB:s verkstadsklubb 4 vol.
Armaturfabriken Trio AB:s verkstadsklubbs sjukfond 1 vol.
Arméns civilanställda arbetares förening i
Stockholm
0
Arméns tvättanstaltsklubb 1 vol.
ASEA arbetarnas hjälpfond 1 vol.
ASEA hissbyrå hissmontörklubb 1 vol.
ASEA:s verkstadsklubb Luth och Roséns verkstadsklubb (1899-1909);
Ludviksbergs verkstadsklubb (1909-1912); Ludviksbergs och Luth
och Roséns verkstadsklubb (1912-1943)
31 vol.
ASEA studiekommitté 1 vol.
ASEA Svets verkstadsklubb 2 vol.
Aspans lokala samorganisation 0
Atlas båt- och pannplåtslagares verkstadslag 0
Atlas Copco AB företagsnämnd 5 vol.
Atlas Copco ABEM AB:s verkstadsklubb 1 vol.
Atlas gjuteriklubb 0
Atlas rörarbetares verkstadslag 0
Atlas verkstadsklubb 3 vol.
Atlas-Diesels verkstadsklubb 5 vol.
Atlings maskinfabriks verkstadsklubb Industrimaskiners verkstadsklubb nr 164 1 vol.
Augustendals gjutarefackförening Svenska gjutareförbundet, avd 92 2 vol.
Augustendals gjutarefackförenings
understödsfond
1 vol.
Augustendals hjälparbetareklubb 0
Augustendals verkstadsklubb 0
Auto-metalls verkstadsklubb 1 vol.
AVA:s verkstadsklubb R. L. Carlstedts verkstadsklubb nr 572 1 vol.
Avimats verkstadsklubb nr 536, AB 1 vol.
Bagarlärlingarnas förening 0
Bageriarbetarefackföreningen [Stockholm] ?
Bahco:s verkstadsklubb nr 252, AB 1 vol.
Baltic Radio:s verkstadsklubb AB Salenius verkstadsklubb 2 vol.
Banpersonalens yrkesklubb, 6:e distriktet 1 vol.
Banpersonalens yrkesorganisation 46 vol.
Banvakternas och banbiträdenas kamratförening 6 vol.
Banvakternas och banbiträdenas kamratförening 2 vol.
Barkarby lokala samorganisation 0
Barnängens textilarbetares fackklubb
Beckers arbetareklubb, W. 0
Beckholms varvs verkstadsklubb 0
Beijers arbetareklubb ?
Beijers skofabriks pinnareavdelning, John ?
Beklädnads pensionärsklubb 3 pärmar
Beklädnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Svenska beklädnadsarbetareförbundets erkända
arbetslöshetskassa; Beklädnadsarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
167 vol.
Beklädnadsarbetarnas förbund 782 vol.
Beklädnadsarbetarnas pensionärsklubb i
Stockholm
2 vol.
Beklädnadsfolket 140 vol.
Bengtssons verkstadsklubb, Hugo 1 vol.
Berg och Larssons verkstadsklubb 1 vol.
Berggren och sons verkstadslag, August 1 vol.
Bergmans motorindustris verkstadsklubb nr 203 1 vol.
Bergsprängnings-, grundläggnings- och
grovarbetarfackföreningen [Sundbyberg]
3 vol.
Bergströms verkstadsklubb, P. K. 0
Bergströms verkstadslag, Paul U PUB:s verkstadslag 0
Bergsunds arbetares understödskassa 0
Bergsunds gjuteriklubb 1 vol.
Bergsunds verkstadsklubb 1 vol.
Berns serveringspersonals kamratklubb 0
Beskow och Co:s verkstadsklubb 0
Bilpersonalens yrkesorganisation 30 vol.
Bilägarnas inköpscentrals personalklubb 1 vol.
Björklund och Vedins arbetares verkstadsklubb 0
Björkmans verkstadsklubb, G. 1 vol.
Björknäs lokala samorganisation 1 vol. + 1 låda
Björnberg och Wikströms verkstadsklubb 0
Bleck- och plåtslagarefackföreningens sjuk- och
begravningshjälpfond
Bleckslagaregesällers låda;
Bleckslagaregesällernas sjuk- och begravningskassa;
Stockholms bleck- och plåtslagaregesällers sjuk- och
begravningsfond
3 vol.
Bleck- och plåtslagarnas erkända
arbetslöshetskassa
42 vol.
Bleckslagaregesällernas låda 2 vol.
Boijes verkstadslag, E. 0
Bokbindarnas pensionärsklubb 6 vol.
Bokbinderiarbetareföreningen i Stockholm 54 vol.
Bokbinderiarbetareföreningens i Stockholm
diskussionsklubb
0
Bokbinderiarbetareföreningens sjuk- och
begravningskassa
3 vol.
Bokbinderiarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
8 vol.
Bolinders gjutareklubb 1 vol.
Bolinders mekaniska hjälparbetareklubb 1 vol.
Bolinders verkstadsklubb Bolinders järn- och metallarbetareklubb (1905-1919);
Bolinders metallindustriarbetareklubb (1919-1933)
6 vol.
Bolinders verkstadsklubbs understödsfond 1 vol.
Bomullsarbetarefackföreningen [Stockholm] 0
Bonniers kemigrafiska klubb 0
Bonniers personalklubb 3 vol.
Bowlingklubben Ello 2 vol.
BPA:s elavdelnings samrådsgrupp 1 vol.
BPA:s Mekaniska verkstadsklubb Fackföreningarnas byggnadsproduktions
smidesverkstadsarbeteklubb
9 vol.
BPA-klubbarnas rikskonferens 1 vol.
Brevbärarnas personalklubb Stockholm 1 9 vol.
Bro lokala samorganisation 1 vol.
Brodens verkstadslag, H. 0
Brodman AB:s personalklubb, Georg 1 vol.
Brolin och sons verkstadslag, A. 0
Bromma hembiträdesförening 2 vol.
Bromma - Vällingby distriktskassaklubb 1 vol.
Brovin och Co:s verkstadsklubb 0
Brundins verkstadsklubb, Axel 0
Bryggeriarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 47 vol.
Bröderna Ljunggrens tapetserares verkstadslag 0
Bröderna Lundbergs verkstadsklubb 0
Bröderna Widholms verkstadsklubb 1 vol.
Brödutkörarefackföreningen [Stockholm] ?
Buntmakeriarbetarnas fack- och
understödsförening
0
Buntmakeriarbeterskornas fackförening [Stockholm] 0
Buteljarbetarnas samorganisation 1 vol.
Byggnadsarbetaren 5 vol.
Byggnadsfackens samorganisation, Södertälje 1 vol.
Byggnadsfirman Clas Groschinskys verkstadslag 0
Byggnadsstyrelsens målares verkstadslag 0
Byggnadstegelbärarnas diskussionsklubb 0
Båt- och pannplåtslagarefackföreningen
[Stockholm]
10 vol.
Bäckdahl och Co:s verkstadsklubb 0
Böhlmarks verkstadsklubb 1 vol.
Carlsson, F R, verkstadsklubb 0
Carlsson och Wesliens arbetares kamratklubb 0
Carlssons Mekaniska verkstadsklubb nr 2, C. A. 1 vol.
Carlssons smidesarbetares verkstadsklubb, Rickard 1 vol.
Carlssons söners arbetares sparkassa 0
Carlssons söners verkstadsklubb, C. A. 0
Carlssons verkstadsklubb, S. J. 0
Cederholms verkstadsklubb 0
Centralförbundet för arbetets frihet 0
Centralstationens personalklubb 2 vol.
Centraltryckarnas kamratklubb 1 vol.
Cerapids verkstadsklubb nr 255, AB 1 vol.
Chokladarbetarefackföreningen [Stockholm] ?
Christensens verkstadsklubb, Amanda 1 vol.
Citonoms verkstadsklubb 0
Civilförvaltningens personalförbund Centralförvaltningens personalförbund (1925-1935);
CPF
ca. 100 vol.
Civilförvaltningens personalförbund, avd 1
[Stockholm]
3 hm
Civilförvaltningens personalförbund, avd 11
[Tumba]
16 vol.
Civilförvaltningens personalförbund, avd 15
[Stockholm]
Centralförvaltningens personalförening
(1925-1935)
1 hm
Civilförvaltningens personalförbund, avd 2
[Stockholm]
1 hm
Civilförvaltningens personalförbund, avd 29
[Stockholm]
1 hm
Civilförvaltningens personalförbund, avd 40
[Stockholm]
1 hm
Civilförvaltningens personalförbund,
landsortavdelning
1 vol.
Civilförvaltningens personalförbunds
begravningskassa
1 vol.
Civiltryck personalklubb 1 vol.
Claessons skoarbetareklubb 1 vol.
Clauséns arbetares understödsförening,
AB
AB Clauséns arbetares sjuk- och hjälpkassa
(-1932)
1 vol.
Clauséns verkstadsklubb, AB 6 vol.
Collijnarnas hemgård 0
Collijns verkstadsklubb, AB Gunnar 2 vol.
Collijns verkstadsklubbs lunchrum, AB Gunnar 0
Collijns verkstadsklubbs sjukkassa, AB Gunnar 1 vol.
Custums arbetares verkstadsklubb 0
Dagens Nyheters tekniska personals sjuk- och
begravningskassa
20 vol.
Dahl och sons verkstadsklubb, J. 0
Dahlgrens verkstadsklubb, G. N. Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 48, klubb
258
1 vol.
Danderyds ortskassaklubb 0
Danielssons verkstadsklubb 0
De förenade förbunden 36 vol.
De förenade förbunden, avd 24 [Stockholm] 5 vol.
De förenade förbunden, avd 27 [Stockholm] Kemisk-tekniska fabriksarbetarefackföreningen 7 vol.
De förenade förbunden, avd 7 [Stockholm] 1 vol.
De förenade förbunden, avd 8 [Järla] Järla läderarbetare 1 vol.
De förenade förbunden, avd 85 [Stockholm] Stockholms gummireparatörers fackförening 1 vol.
De förenade förbunden, avd 86 [Stockholm] Stockholms oljeslageriarbetarefackförening 3 vol.
De förenade förbundens samorganisation i
Stockholm
1 vol.
De förenades inkassoombuds stockholmsklubb 1 vol.
De förenades inspektörsförening 4 vol.
De kemisk-tekniska industriarbetarnas med flera erkända
arbetslöshetskassa, lokalavd 27 [Stockholm]
1 vol.
De kemisk-tekniska industriarbetarnas med flera erkända
arbetslöshetskassa
5 vol.
De Laval och Ljungströms verkstadsklubb 4 vol.
De Lavals elektriska AB:s verkstadsklubb 0
De nitton 3 vol.
De organiserade skrädderiarbetarnas
diskussionsklubb
1 vol.
De skandinaviska huvudstädernas regleringsfond 4 vol.
Diema verkstadsklubb, AB 0
Diesel motorers arbetares sparkassa, AB 1 vol.
Diesel motorers verkstadsklubb, AB 2 vol.
Diskussionsklubb Instruktiv 1 vol.
Diskussionsklubben Appell 0
Diskussionsklubben Bleck och plåt 1 vol.
Diskussionsklubben Bojan 1 vol.
Diskussionsklubben Cement Stockholms grovarbetares diskussionsklubb (1909-1911) 1 vol.
Diskussionsklubben Kontakt 1 vol.
Diskussionsklubben Vulcanus 1 vol.
Djursholms byggnadssnickareklubb 1 vol.
DKB:s verkstadsklubb nr 92 1 vol.
Dominant musikservice, AB 1 vol.
Droskkuskpersonalens diskussionsklubb 1 vol.
Dufvas verkstadsklubb, A. G. 0
Durgos verkstadklubb, AB 1 vol.
Dux verkstadsklubb Galco- Dux verkstadsklubb 2 vol.
Dyviks lokala samorganisation 1 vol.
Ecliptics verkstadsklubb nr 111, AB 1 vol.
Egelin och Nilssons verkstadsklubb Egelin och Nilssons modellsnickareklubb (1908-) 2 vol.
Egnellska boktryckeriets personalklubb 4 vol.
Ekensbergs varvs verkstadsklubb 12 vol.
Eklunds personalklubb, Oskar 3 vol.
Eklunds personalklubbs understödskassa, Oskar 0
El AB John Ostermans arbetares verkstadsklubb 1 vol.
Eldkvarns arbetarklubb 0
Elektraverkens verkstadsklubb 0
Elektricitetsverkens maskin- och pannrumspersonalens
klubb
?
Elektrikern 1 vol.
Elektrikernas diskussionsklubb 0
Elektrikernas erkända arbetslöshetskassa 7 vol.
Elektriska montörföreningens diskussionsklubb 0
Elektriska urfabrikens verkstadsklubb 0
Elektro-Helios verkstadsklubb 23 vol.
Elektrofons verkstadsklubb 1 vol.
Elektrolux Norsborgsfabriks verkstadsklubb 0
Elektrolux verkstadsklubb Archimedes verkstadsklubb 4 vol.
Elektromagnetiska AB:s verkstadsklubb 0
Elektrotekniska personalens yrkesorganisation 11 vol.
Eleniks verkstadsklubb nr 1, AB 1 vol.
Elevators gjuteriklubb 0
Elgas verkstadsklubb 0
Engbergs verkstadsklubb nr 305, Ernst Ernst Engbergs smedsarbetareklubb 1 vol.
Engbergs verkstäders avdelning Rostfritt verkstadsklubb,
AB Ernst
Spånga Rostfritts verkstadsklubb nr 805 1 vol.
Engdahls personalklubb, AB Sven 1 vol.
Engelska skrädderietablissementets verkstadsklubb 0
Engströms snickerifabriks verkstadsklubb 0
Enskilda järnvägars 1:a distrikts
samorganisation
3 vol.
Enskilda järnvägars 2:a distrikt 0
EPA:s personalklubb 0
Ericsons verkstadsklubb, AB Sten Kranbolagets verkstadsklubb 0
Ericsson Brommaverkstadens verkstadsklubb, L.M. ERMI:s verkstadsklubb nr 580 (-1962) 6 vol.
Ericsson Gröndalsverkstadens verkstadsklubb nr 576,
L.M.
L.M. Ericssons telesignalfabriks verkstadsklubb (-1959?);
Ergas verkstadsklubb (-1963?)
4 vol.
Ericsson och Co:s maskinarbetares verkstadslag, L. M. 1 vol.
Ericsson och Co:s telemontörklubb, L.M. 1 vol.
Ericssons fackklubb, L.M. 3 vol.
Ericssons kvinnoklubb, L.M. 1 vol.
Ericssons metallindustriarbetareklubb, L.M. L.M. Ericsson och Co:s järn- och metallarbetareklubb
(1903-1915)
2 vol.
Ericssons svenska försäljningsavdelnings
personalklubb, L.M.
1 vol.
Ericssons träarbetareklubb, L.M. 1 vol.
Ericssons verkstadsklubb [1898-1921], L.M. 4 vol.
Ericssons verkstadsklubb, L.M. [1928-] 46 vol.
Ericssons verkstadsklubb nr 548, L.M. 1 vol.
Ericssons verkstadsklubbars samorganisation, L.M. 5 lådor
Ericssons verkstadsklubbs studiekommitté, L.M. ?
Ericssons verkstadslag, L. M. 1 vol.
Eriksnäs lokala samorganisation 1 vol.
Erikson och Clausens gjuteriklubb 1 vol.
Erikssons arbetares verkstadsklubb, A. 0
Erikssons verkstadsklubb, Sten 0
Esko:s verkstadsklubb, AB 1 vol.
Esselte Rotogravyrs grafiska personalklubb 1 vol.
Esselte Rotogravyrs grafiska personalklubbs
stipendiefond
0
Esselte Rotogravyrs medbestämmanderåd 0
Esselte Rotogravyrs typografklubb 1 vol.
Esso bensins kamratklubb Krooks arbetares kamratklubb (1927-1934); Standard bensins
kamratklubb (1935-1948)
3 vol.
Expeditionspersonalens yrkesorganisation 9 vol.
Export-imports verkstadsklubb, AB 0
Expressbyråns understödsförening 0
Expresseparators verkstadsklubb 0
Fabriksarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 124 vol.
Fabriksklubben Enighet ger kraft 1 vol.
Fabriksklubben Nordtend AB AB Helios fabriksklubb (-1976) 2 vol.
Fabrikssnickarefackföreningen [Stockholm] 3 vol.
Facit Addos verkstadsklubb AB Addos verkstadsklubb 1 vol.
Fackförbundens samorganisation 50 vol.
Fackföreningarnas byggnadsproduktions metallarbetares
sjuk- och begravningskassa
0
Fackföreningarnas byggnadsproduktions
rörarbetareklubb
Fackföreningarnas byggnadsproduktions verkstadsklubb;
Fackföreningarnas byggnadsproduktions
metallarbetareklubb
4 vol.
Fackföreningarnas byggnadsproduktions verkstadslag 0
Fackklubbarnas AU 3 vol.
Fackklubben Colorteknik 1 vol.
Fackklubben Tempo Högdalen Nr. 437 1 vol.
Fackklubben vid ABF Stockholms län 3 vol.
Facklig aktion mot kärnvapen 1 vol.
Fackliga agitations- och diskussionsklubben 0
Fackliga centralorganisationens kvinnokommitté,
Sundbyberg
1 vol.
Fackliga centralorganisationen, Mälardalens
distrikt
0
Fackliga kooperativa förlikningsnämnden 14 vol.
Fackliga samarbetsnämnden vid Nordiska Kompaniet 1 vol.
Fackligt forum 3 vol.
Fager och Nordqvists verkstadsklubb 1 vol.
Fagerbergs verkstadslag 0
Fahnehjelms verkstadsklubb 0
Falkenborgs verkstadsklubb [Stockholm] 0
Famos verkstadsklubb 0
Farsta - Bandhagens kassaklubb 1 vol.
Fastighetsanställdas erkända
arbetslöshetskassa
137 vol.
Fastighetsanställdas förbund Svenska fastighetsarbetareförbund; FF 460 vol.
Fastighetstjänst verkstadsklubb, AB 1 vol.
FBP:s verkstadslag 0
Fellow Cabs chaufförsklubb ?
FIB:s personalklubb 1 vol.
Finnboda varvs verkstadsklubb 78 vol. + 1 låda
Finnsjöns lokala samorganisation 1 vol.
Firman Granath och Co:s verkstadslag 0
Firmornas verkstadslag Virgin och Andréns verkstadslag; Virgin,
Andréns och Beijens verkstadslag; Andrén, Karlsson
och Beijens verkstadslag
0
Fischers verkstadsklubb 1 vol.
Fittja lokala samorganisation 0
Fjäderholmens verkstadsklubb 0
Flohrs hissmontörklubb 1 vol.
Fläkt Lamkes verkstadsklubb Svenska Fläktfabriken Lamkes verkstadsklubb 1 vol.
Folkets Dagblads personalklubb 1 vol.
Folkets ombudsmannaförening 5 vol.
Folkrörelseområdets allmänna fackklubb nr
489
15 vol.
Folksamassistenternas centralorganisation 0
Folksams aspiranters centralorganisation 1 vol.
Folksams ombudsmannaförening 8 vol.
Folkskolebaderskornas kamratförening 1 vol.
Framtidens chefs- och inspektörsförening 1 vol.
Framtidens distriktschefsförening avdelning 31 av
försäkringsfunktionärernas förbund
10 vol.
Framtidens företagsnämnd för fältet 1 vol.
Framtidens inspektörers centralorganisation inom
försäkringsfunktionärernas förbund
1 vol.
Framtidens inspektörsförening 1 vol.
Framtidens ombuds centralorganisation 1 vol.
Fria fackföreningsfolket 1 vol.
Fridfälds verkstadslag 0
Frisöranställdas förbund Svenska frisörbiträdesförbundet; Svenska
frisörarbetareförbundet
425 vol. +18 lådor
Frisörarbetarenas erkända
arbetslöshetskassa
2 vol.
Fruviks lokala samorganisation 4 vol.
Fruviks lokala samorganisation, sektion 1 0
Fylgias fackklubb 1 låda
Färdiga småstugor förening u p a 7 vol.
Förenade -framtiden inspektörsförenings
stockholmsklubb
1 vol.
Förenade livsmedels personalklubb 0
Föreningen för hjälphustrur i Stockholm 1 vol.
Föreningen obligationsserien 0
Föreningen S.S. verstadspersonals obligationsring,
Råsunda
0
Föreningen Sveriges lantbrevbärare 1 vol.
Förnicklingsarbetarnas yrkesklubb ?
Försvarsverkens civila personals erkända
arbetslöshetskassa
17 vol.
Försvarsverkens civila personals erkända
arbetslöshetskassa
3 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund Arméns civila personals förbund (1917-1920);
FCPF
140 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1,
bageriklubben
2 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1,
beklädnadsklubben
4 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1
[Stockholm]
43 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 109:s
erkända arbetslöshetskassa
1 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 15
[Stockholm]
5 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 2
[Stockholm]
11 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 205:s
erkända arbetslöshetskassa
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 205
erkända arbetslöshetskassa
1 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34:s
begravningsfond
0
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34:s
erkända arbetslöshetskassa
0
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34
[Stockholm]
16 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34,
yrkesskyddsgruppen
0
Försvarsverkens civila personals förbund, avd 40
[Stockholm]
9 vol.
Försvarsverkens civila personals förbund, avd
Ystad
0
Försäkringsanställd 10 vol.
Försäkringsanställdas centralorganisation 12 vol.
Försäkringsanställdas förbund ?
Försäkringsanställdas förbund, avd 17,
klubb Skärholmen, Huddinge, Södertälje
1 vol.
Försäkringsanställdas förbund, avd
36
Försäkringsanställdas förbund, avd
106
1 vol.
Försäkringsanställdas förbund, avdelning
16
1 vol.
Försäkringsanställdas förbund, avdelning
71
1 vol.
Försäkringsanställdas förbunds
ombudsmannaförening
3 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
1
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
166 [Hallstavik]
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
17
3 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
20 [Nynäshamn]
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
78
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avd
95 [Stockholm]
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund, avde
14, Singerklubben
1 vol.
Försäkringsfunktionärernas förbund,
avdelning 3, Stockholms inspektörsförening
1 vol.
Försäkringsföreningen för general- och
huvudagenter ombudsmannaförening
3 vol.
Försäkringsombudens riksförbund 1 vol.
Galco-Dux AB verkstadsklubb Galco AB verkstadsklubb 16 vol.
Galärvarvets träarbetares verkstadsklubb 1 vol.
Galärvarvets verkstadsklubb 4 vol.
Gasverkets järnarbetares verkstadsklubb 0
Ge-Kå-smyckens verkstadsklubb 0
General Motors arbetares verkstadsklubb 4 vol.
Germas verkstadsklubb 1 vol.
Gillströms verkstadsklubb 1 vol.
Gipsrörarefackföreningen [Stockholm] 0
Gipsrörarnas agitationsklubb 0
Gislaveds läderarbetarefackförening 1 vol.
Gjutarfackföreningen [Stockholm] 7 vol.
Glissas verkstadsklubb, AB Gillströms Mekaniskas verkstadsklubb nr 538 1 vol.
Grafiska agitationsklubben 3 vol.
Grafiska fackföreningen i Stockholm,
pensionärssektion
3 vol.
Grafiska föreningen i Stockholm 7 lådor
Grafiska gruppens personalklubb 3 vol.
Grafiska idrottsklubben 0
Grafiska industrikartellen 8 vol.
Grafiska personalklubben vid Postens tryckeri ?
Grafiska personalklubben vifdsvenskt tryck AB 4 vol.
Grafiska veteranklubben 5 vol.
Graham Brothers hissmontörklubb 4 vol.
Graham Brothers instrumentarbetarklubb 0
Grands varuhus personalklubb 1 vol.
Greiffs verkstadsklubb nr 49 1 vol.
Gross- och minuthandelsarbetareföreningens i Stockholm
sjuk- och begravningskassa
1 vol.
Grovarbetarnas manskör 2 vol.
Gruvarbetaren 35 vol.
Gruvindustriarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
37 vol. + 8 lådor
Grün och Bilfingers arbetares samorganisation 0
Gränges-Hedlunds verkstadsklubb 1 låda (8 vol.)
Gräv- och schaktmaskinisternas yrkesklubb 3 vol.
Grävmaskiners verkstadsklubb 1 vol.
Gröndal mekaniska verkstads verkstadsklubb 0
Guldlistarbetarnas diskussionsklubb 1 vol.
Guldsmedsaktiebolagets i Stockholm arbetares sjuk- och
begravningskassa
4 vol.
Guldsmedsaktiebolagets i Stockholm arbetares spar- och
hjälpkassa
1 vol.
Guldsmedsaktiebolagets i Stockholm verkstadsklubb nr 44 9 vol.
Guldsmedsarbetarnas samorganisation 0
Guldsmedsarbetarnas yrkesklubb Stockholms guldsmedsarbetareförening (1894-1900);
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 32,
Guldsmedsarbetarefackföreningen (1900-1928); Sv.
metallindustriarbetareförbundet, avd 1,
guldsmedssektionen
12 vol.
Gummireparatörernas fackförening [Stockholm] ?
Gustavssons mekaniska verkstad AB:s verkstadsklubb nr
509
1 vol.
Gustavssons verkstadslag, Amandus 0
GVV arbetares verkstadsklubb, AB Högberg och Lindqvists verkstadsklubb (-1908) 2 vol.
Gyllings verkstadsklubb 1 vol.
Göta verkstadsklubb 0
Haam-Produkters verkstadsklubb nr 183, AB 1 vol.
Haeggströms fabriksklubb 1 låda
Hagalunds lokala samorganisation 2 vol.
Halda verkstadsklubb 0
Hallbergs arbetares understödsfond, C. G. 1 vol.
Hallbergs verkstadsklubb, C. G. 6 vol.
Hallbergs verkstadsklubb, C.G. sjukfond 1 vol.
Hallbergs verkstadsklubb, C.G. socialdemokratiska
diskussionsklubb
1 vol.
Hallstaviks lokala samorganisation 7 vol.
Hamburgerbryggeriets arbetarklubb 4 vol.
Hamburgerbryggeriets arbetarklubbs understödsfond 1 vol.
Hamburgerbryggeriets utkörareklubb 4 vol.
Hammarbyverkens verkstadsklubb Elektriska svetsnings AB:s verkstadsklubb 5 vol.
Hammarbyverkens verkstadsklubbs sjukfond Elektriska svetsnings AB:s sjukhjälpsfond 0
Hamnarbetarnas studiecirklar 0
Handelsanställdas erkända
arbetslöshetskassa
? vol.
Handelsanställdas förbund Svensk varuutkörareförbundet; Varuutkörare-
och handelsarbetareförbundet; Svenska
handelsarbetareförbundet
5 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 15:s sjuk- och
försäkringskassa [Stockholm]
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 15:s sjuk- och
försäkringskassa
3 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 15 [Stockholm] Gross- och minuthandelsarbetareföreningen; Stockholms
handelsarbetarefackförening; Svenska
handelsarbetareförbundet, avd 15
44 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 16:s
understödsfond [Stockholm]
Stockholms mjölkutkörarefackförenings
understödsförening; Svenska
handelsarbetareförbundet, avd 16:s understödsfond
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 193
[Norrtälje]
15 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20 (1965-)
[Stockholm]
Kontors- och handelsbiträdes förening i Stockholm;
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 20;
Handelsanställdas förbund, avd 20
628 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, allmänna
gruppen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20,
arbetslöshetskassa
2 låda
Handelsanställdas förbund, avd 20, el-gruppen
[Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, fackklubben
på A-pressen
18 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, grupp 12,
enhetsprisgruppen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, grupp 7,
kooperativa personal i ytterområdena [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, klubb 448
[Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, klubb nr 485
[Stockholm]
12 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, kooperativa
specialbranschsektionen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, lagersektionen
[Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20,
livsmedelsanställdas branschgrupp [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20,
livsmedelssektionen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20,
Nynäshamnssektionen
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, privata
specialbranschsektionen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, privata
varuhusgruppen [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20 [Stockholm] Kontors- och handelsbiträdes förening i Stockholm;
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 20
703 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20,
Södertäljesektionen
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 20, tidningarnas
branschgrupp [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 250,
skobiträdenas branschgrupp [Stockholm]
1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 250 [Stockholm] Föreståndareföreningen; Svenska
handelsarbetareförbundet, avd 250
1 låda
Handelsanställdas förbund, avd 251 [Rimbo] 1 vol.
Handelsanställdas förbund, avd 90
[Södertälje]
1 vol.
Handelsanställdas förbund avdelning 20, fackklubben
på ABF:s förbundsexpedition
11 vol.
Handelsanställdas förbund, fackklubb 437 5 vol.
Handelsanställdas förbund, fackklubb vid Nordens
fackliga samorganisation
1 vol.
Handelsanställdas förbund, Stockholmsavdelningarnas
samorganisation
21 vol. + 2 lådor
Handelsanställdas förbunds sjuk- och
begravningskassa
?
Handelsarbetareföreningens sjuk- och begravningskassa
[Stockholm]
11 vol.
Handelsnytt 8 hm
Handens lokala samorganisation 0
Harmsens verkstadsklubb, AB Wilhelm 0
Hautboisternas begravningskassa 1 vol.
Hedbergs verkstadsklubb, AB Axel 1 vol.
Helas verkstadsklubb nr 631 1 vol.
Hellgren och C:nis arbetares pensionskassa, W:m 0
Hembiträdesföreningarnas
centralkommitté
8 vol.
Hembiträdesföreningen i Stockholm Stockholms tjänarinneförening (1904-1917) 15 vol.
Henricksson sprutfabriks verkstadsklubb 0
Henriksborgs oljeslageriarbetareklubb 0
Henriksborgs övre fabriksarbetarefackförening 0
Herkules fabriks AB:s verkstadsklubb 0
Herzog och söners arbetares sjuk- och
begravningskassa
5 vol.
Herzog och söners arbetares sjuk- och begravningskassa,
AB
1 vol.
Hesselmans Motors verkstadsklubb 1 vol.
Heurlins verkstadsklubb, C. V. 1 vol.
Heyman och Olesens fackklubb HO 0
Hillringsbergs organiserade arbetares
kamratförening
1 vol.
Hollywoods verkstadsklubb 0
Holmqvist och Hillerströms verkstadsklubb 1 vol.
Holmströms verkstadsklubb, John 1 vol.
Horndals gjutarefackförening 1 vol.
Hornsbergs mälteris arbetareklubb 2 vol.
Hospitalpersonalens lotteri 3 vol.
Hotell- och restauranganställdas erkända
arbetslöshetskassa
3 hm
Hotell- och restauranganställdas förbund Sveriges hotell- och restaurangpersonals förbund
(1918-1960)
ca. 2000 vol.
Hotell- och restauranganställdas förbund, 1:a
distriktet
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 100
[Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 11
[Nynäshamn]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
arbetslösa och tillfälligt anställda
servitörers sektion [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
finsk sektion [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
sektion A [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
sektion B [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
sektion C [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
sektion D [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2,
sektion E [Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 2
[Stockholm]
3 lådor
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 23
[Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 231
[Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 235
[Stockholm]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd
250
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 48
[Stockholm]
1 låda
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd
5
4 vol.
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 55
[Linköping]
2 vol.
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 6
[Södertälje]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd 82
[Saltsjöbaden]
0
Hotell- och restauranganställdas förbund,
platsförmedlingen i Stockholm
0
Hotell- och restauranganställdas förbund, samlade
platsklubbstyrelserna i Stockholm
0
Hotell- och restauranganställdas förbund,
studieföreningen i Stockholm
0
Hotell- och restauranganställdas förbund,
yrkessektionerna i Stockholm
0
Huddinge kassaklubb 1 vol.
Huddinge - Södertälje kassaklubb 1 vol.
Hugin Hemmaskiners verkstadsklubb 1 vol.
Hugin Kassaregister AB serviceavdelnings verkstadsklubb nr
58
2 vol.
Hugin Kassaregisters verkstadsklubb nr 73 Svenskt kontrollregisters verkstadsklubb; KF:s Mekaniska
verkstads klubb
3 vol.
Hugin Service personalklubb 2 vol.
Huhn AB:s verkstadsklubb, Gustav 1 vol.
Huvudförrådets telefonarbetareklubb 10 vol.
Hyttans lokala samorganisation 0
Hägerstens kassaklubb 1 vol.
Hägglund och söners verkstadsklubb 1 vol.
Hägglunds verkstadslag, Olof 0
Häggströms grafiska klubb 2 vol.
Häroldens personalklubb 1 vol.
Högfors verkstadsklubb nr 527, AB Birger 1 vol.
Hölö lokala samorganisation 0
IBM:s typografiska personalklubb 6 vol.
Ilända lokala samorganisation 0
Industrifackets klubb Nordex AB Fackklubben vid BLIFA (1945-1962); BLIFA:s fabriksklubb
(1962-1989); Nordex AB fackklubb (1989-1993)
12 vol.
Ingarö lokala samorganisation 3 vol.
Ingenjörsfirma Lifa:s verkstadsklubb 1 vol.
Installatörs arbetares sjuk- och begravningskassa,
AB
0
Installatörs verkstadsklubb, AB 3 vol.
Installatörs verkstadsklubb, AB 3 vol.
Instrumentfabriken Palm AB:s verkstadsklubb 0
Interprint repro-/sätteriklubb Barnängsgatan 0
Interprint repro-/sätteriklubb
Barnängsgatan/Vreten
0
Interprint repro-/sätteriklubb Solna 0
Interprint Söders repro-/sätteriklubb 0
Interprints grafiska personalklubb ?
Interprints grafiska personalklubb 6 vol.
Interscanns grafiska personalklubb 0
Isaksson kassaskåpsfabriks verkstadsklubb 0
Isoleringsarbetarnas understödsfond 1 vol.
Janssons verkstadsklubb, Axel G. 1 vol.
Johanneshov - Enskede kassaklubb Johanneshovs kassaklubb (1974-1976) 1 vol.
Johansons verkstadslag, Carl 0
Jonssons arbetares spar- och lånekassa, C. E 0
Jordåsens lokala samorganisation 1 vol.
Jungfrusunds lokala samorganisation 0
Jungfrusunds lokala samorganisation, Fittja sektion 0
Jungner Bromma verkstadsklubb nr 246 3 vol.
Jungner Marins verkstadsklubb 1 vol.
Jungners verkstadsklubb nr 103 25 vol.
Jungners verkstadsklubb nr 533 Nobel-Accumulators verkstadsklubb (1944-) 1 vol.
Juvel- och guldarbetareklubben 1 vol.
Juvels personalklubb, Kvarnholmen 1 vol.
Järfälla - Solna kassaklubb 0
Järfälla - Solna - Sollentuna
distriktskassaklubbar
0
Järn- och metallarbetarnas samverkande
agitationsklubb
1 vol.
Järnvägsbyggnadsarbetarnas samorganisation, sektion
71 [Täby]
1 vol.
Järnvägsmännens centralkassa 0
Järnvägsmännens erkända
arbetslöshetskassa
0
Järnvägspersonalförbundet 1 vol.
Järva - Västerorts distriktskassaklubb 0
Kaedings verkstadslag 0
Kakelugnsmakareföreningens sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Kallhälls lokala samorganisation 0
Kamratklubben Hurtig Verkstadsklubben Hurtig (1926-1941) 3 vol.
Kamratklubben Servitörerna 2 vol.
Karbid- och acytelen AB:s verkstadsklubb 1 vol.
Karleviks verkstadsklubb 0
Karlssons söners - Tengelin-Svenssons verkstadslag 0
Kassaklubb 7 Järfälla 0
Kassaklubb 9 Solna 1 vol.
Kassaklubb I Johanneshovs (1980-1985) 1 vol.
Kassaklubb I Johanneshovs (1986-) 1 vol.
Kassaklubb Stockholm söder 1 vol.
Katrinebergs - Kapells lokala samorganisation 0
Kelters ingenjörfirma Edos verkstadsklubb 0
Kemisk-tekniska industriarbetareförbundets
diskussionsklubb (Stockholm)
0
Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet 2 vol.
Keros kvinnoklubb 0
KF:s Biljettmaskiners verkstadsklubb nr 632 1 vol.
KF:s personals samorganisation 1 vol.
KF:s spisbrödsfabriks personalklubb 4 vol.
Kinofas verkstadsklubb 1 vol.
KL Beckmans personalklubb 1 vol.
Klubben södra spårvägsbolaget 0
Klädkonsums personalklubb 1 vol.
Kommittén för den kvinnliga agitationen 0
Konduktörspersonalens yrkesorganisation Konduktörspersonalens kamratförening 11 vol.
Konfektions AB S:t Eriks verkstadsklubb 0
Konstsilkes fabriksklubb [Vårgårda] 0
Konsumbiträdenas personalklubb 1 vol.
Konsumföreståndarnas branschgrupp 1 vol.
Konsums brödföreståndarinneklubb 2 vol.
Konsums föreståndarinneklubb 1 vol.
Konsums hembageriers personalklubb 1 vol.
Kontors- och handelsanställdas förening i
Stockholm
“facklig; arbetstagare” 1 vol.
Kontorsmaskinreparatörernas yrkesklubb 3 vol.
Kontrollinstruments verkstadsklubb, AB 1 vol.
Kontrollkranens verkstadsklubb, AB 1 vol.
Kooperativa föreståndarnas förbund 0
Kooperativa skrädderifabrikens verkstadsklubb 1 låda
Kooperativa syfabriken Linneas verkstadsklubb 2 vol.
Korsners verkstadsklubb 0
Kraftverkens personalförbund Statens vattenfallsverks tjänstemannförbund
(1921-1948); Vattenfallsverkens personalförbund
(1948-1963)
44 vol.
Krigsskolan Karlbergs klubb 1 vol.
Kronofors lokala samorganisation 1 vol.
Kuggarna 0
Kummelnäs lokala samorganisation 0
Kungshatts lokala samorganisation 1 vol.
Kvarnarbetarnas verkställande utskott 0
Kvarnbergsvattnet - Kälen - Finnsjöns lokala
samorganisation
1 vol.
Kvarnen Tre kronors arbetareklubb Tre Kronors kvarnarbetareklubb 11 vol.
Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm 0
Kvinnornas fackförbund Kommittén för den kvinnliga agitationen 4 vol.
Kylmontörernas yrkesklubb 1 vol.
Kårsta lokala samorganisation 0
L.M. Ericssons mekaniska hjälparbetareklubb 0
Lagerlöf och Huss verkstadslag 0
Lagerwalls gjutareklubb 0
Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in Schweden 1 vol.
Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in Schweden, Ortsgruppe
Stockholm
1 vol.
Landsorganisationen i Sverige [LO] LO 4951 vol.
Landsorganisationens pensionskassa 98 vol.
Lanmarks verkstadsklubb 0
Lantarbetaren 4 bildskåp + 3 lådor
Lantarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 116 vol.
Larssons personalklubb, Carl 1 vol.
Larssons verkstadslag, Wilhelm 0
Lemnells fackklubb 1 vol.
Lesjöfors verkstadsklubb nr 175 [Solna] AB Stålfjädrars verkstadsklubb; Svenska
spiralfabrikens verkstadsklubb
2 vol.
Levins hattfabriks verkstadsklubb 1 vol.
Levins skofabriks verkstadsklubb, AB 1 vol.
Lidingö hembiträdesförening 1 vol.
Lidingö lokala samorganisation 1 vol.
Lidingöverkens verkstadsklubb nr 66 Gåshaga verkstadsklubb; Lidingö nya varvs
verkstads klubb
2 vol.
Lidköpings mekaniska verkstads verkstadsklubb
[Stockholm]
1 vol.
Lidvalls verkstadsklubb Lidvalls verkstadslag (-1937)
Lidvalls verkstadslags sjukkassa Lidvalls verkstadslag (-1937) 0
Liljebergs verkstadsklubb 0
Liljeholmens kabelfabriks verkstadsklubb nr 620 2 vol.
Liljeholmens personalklubb 1 vol.
Liljeholmens stearinfabriks arbetareklubb 1 vol.
Liljeholmens trikå- och färgeriarbetareklubb 0
Limhamns parkettläggarklubb 1 vol.
Limp- och spisbrödsbagarefackföreningen
[Stockholm]
1 vol.
Lindblads verkstadsklubb, August 1 vol.
Lindells verkstadsklubb 0
Lindéns hissars verkstadsklubb 0
Lindholms verkstadsklubb nr 562 1 vol.
Lindkvist och Mattssons verkstadsklubb 1 vol.
Linds verkstadsklubb, Gösta 0
Lindstam och Co:s verkstadsklubb AB Gösta Tunells verkstadsklubb 2 vol.
Lindström och sons verkstadsklubb nr 515 1 vol.
Lindströms verkstadsklubb, Viktor ?
Linhamns verkstadsklubb nr 52 3 vol.
Litografiska föreningen i Stockholm 76 vol.
Litografiska föreningen i Stockholm ?
Litografiska föreningen i Stockholm, fotokemiska
klubben
?
Litografiska föreningen i Stockholm, kemigrafiska
sektionen
1 vol.
Litografiska föreningen i Stockholm,
offsettryckarna
?
Litografiska föreningens i Stockholm garantifond ?
Litografiska sångkören 3 vol.
Livsmedelsarbetareklubben vid Goman produkter Konsumtionsföreningarnas charkuterifabriks
personalklubb; Arbetareklubben livs, Konsum cark; Konsums
charkuterifabriks personalklubb; Charkklubben Konsum
14 vol.
Livsmedelsarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
10 vol.
Ljungberg och Co:s verkstadsklubb, J. A. 0
Ljungströms AB ångturbins verkstadsklubb 0
LO:s diskussionsklubb 0
LO:s familjeråd 7 vol.
LO:s kvinnoråd 58 vol.
LO-distriktet Stockholms län 1 låda
LO-skolornas förvaltningsnämnd 10 vol.
LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen 190 vol.
Lokpersonalens yrkesorganisation 71 vol.
Londoner skrädderietablissementets verkstadslag 0
Ludvigsbergs arbetares sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Lumalampans fabriksklubb 2 lådor
Lumshedens lokala samorganisation 0
Lundbergs kvinnliga arbetspersonalklubb, AB K M 0
Lundgrens verkstadsklubb, C. P. 0
Lundholms verkstadsklubb, AB J. M. 1 vol.
Lundin och Thomsons verkstadsklubb 0
Lundins verkstadsklubb, Augusta 0
Lundmarks verkstadslag, J. A. 0
Lundquist och Co:s verkstadsklubb, John 1 vol.
Luth och Roséns arbetares sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Luth och Roséns beredskapsfond 1 vol.
Luth och Roséns understödsfond Luth och Roséns verkstadsklubbs
nödhjälpsfond (1920-1931)
2 vol.
Lux AB:s verkstadsklubb 2 vol.
Lykttändarnas sjukkassa 7 vol.
Långå lokala samorganisation 3 vol.
Länna lokala samorganisation 0
Lövholmsvarvets verkstadsklubb nr 154 1 vol.
Lövåkers lokala samorganisation 1 vol.
M F Åkerdahl personalklubb 1 vol.
Mackmeters verkstadsklubb AB Macks verkstadsklubb 1 vol.
Mackmyra [samling] 0
Malméns verkstadslag 0
Mariebergs ammunitionsfabriks personals sjukkassa 1 vol.
Mariebergs verkstadsklubb 6 vol.
Marinens varvsarbetareförbund 1 vol.
Marinens varvsarbetareförbund,
Stockholmsavdelningen
0
MEA:s fackklubb 1 vol.
Medlems-Kontakten 1 vol.
Mekaniska hjälparbetarnas samorganisation 0
Mekanomatiks verkstadsklubb 0
Mekanos verkstadsklubb, AB 0
Mellansjö lokala samorganisation 1 vol.
Mellersta Sveriges lantarbetareförbund 1 vol.
Metallarbetaren 102 vol.
Metallarbetarnas studieledarkurs 1 vol.
Metalls syndikalistiska fackklubb 1 vol.
Metro personalklubb 1 vol.
Metro verktygsarbetares verkstadsklubb nr 577 1 vol.
Mildens Elektriska Motor AB:s verkstadsklubb MEA 2 vol.
Mildens stiftelse för sjukhjälp och hjälp vid
olycksfall till anställda vid Mildens Elektriska Motor AB,
Harry
1 vol.
Mindepartementets verkstadsklubb 0
Mjölkcentralen Liljeholms personalklubb 1 vol.
Mjölkcentralen Norrs personalklubb 2 vol.
Mjölkcentralen Söders personalklubb Enskedemejeriets personalklubb 1 vol.
Mjölkcentralen Söders personalklubbs
hjälpfond
Mjölkcentralen söders personalklubbs sjukfond 1 vol.
Mjölkningsmaskin AB:s verkstadsklubb 0
Modisternas förening 1 vol.
Molin och Möcklins verkstadsklubb 0
Morgon-Tidningens tekniska personal kamratklubb 1 vol.
Mossberg och Co:s verkstadsklubb 0
Motorekonomis verkstadsklubb 0
Motorfabriken Ecks verkstadsklubb 0
Mundus verkstadsklubb 0
Munsö lokala samorganisation 3 vol.
Munsö lokala samorganisation, sektion 1 0
Murararnas erkända arbetslöshetskassa 2 vol.
Murarnas idrottsklubb 2 vol.
Musikernas med flera erkända
arbetslöshetskassa
MEA 23 vol.
Musikerunderofficerarnas riksförbund ? vol.
Münchens arbetarklubb 12 vol.
Myntarbetarnas verkstadsklubb 2 vol.
Mål och Medel 1 vol.
Målareförbundets diskussionsklubb 0
Målarettan, Gotlandssektionen 4 kassar
Målarmästare E. M. Anderssons f.d.
verkstadslag
0
Målarmästare N. T. Bantz verkstadslag 0
Målarmästare Sten Svenssons verkstadslag 0
Målarnas erkända arbetslöshetskassa 2 lådor
Målarnas idrottsklubb 3 vol.
Målarnas schackklubb 1 vol.
Målarnas sjuk- och begravningskassa 3 vol.
Målarnas understödsförening 12 vol.
Målerifirman A. Bildmark och sons verkstadslag 0
Målerifirman Carl Larssons verkstadslag 0
Målerifirman Hed och Lundkvists verkstadslag 0
Målerifirman R. Linders verkstadslag 0
Målerifirman Åström - Bergstetts
verkstadslag
0
Månssons verkstadslag, C. F. 1 vol.
Månssons verkstadslag, Filip 0
Mälardalens
byggnadsämnesindustriarbetarsyndikat
2 vol.
Mälardalens mejeri AB personalklubb 1 vol.
Märsta ortskassaklubb 0
Mässgarns lokala samorganisation 0
Möller och C:o AB:s personalklubb 3 vol.
Mörby verkstadsklubb 0
Nacka kassaklubb 1 vol.
Nacka - Södertörns kassaklubb 1 vol.
Nacka träarbetarefackförening 1 vol.
NAF:s verkstadsklubb nr 247 1 vol.
Naumburg industris verkstadsklubb 595 7 vol.
Nife-Jungner AB:s verkstadsklubb nr 132 1 vol.
Nilsson och Co:s verkstadsklubb 0
Nilsson och Dahlbäcks verkstadslag 0
Nilssons arbetares verkstadsklubb, August 1 vol.
Nilssons personalklubb, N. E. 1 vol.
Nilssons verkstadsklubb, Ernst 0
Nilssons verkstadslag, Olof 0
NK:s personalklubb 1 vol.
NK-gruppens personalklubb NK:s personalklubb 1 vol.
NNya AB Autotelefon Betulanders verkstadsklubb 0
Nordens fackliga samorganisation NFS 684 vol.
Nordgas verkstadsklubb 0
Nordisk Rotogravyrs handsättarklubb 1 vol.
Nordisk Rotogravyrs typografklubb 1 vol.
Nordisk Rotogravyrs typografklubbs understödskass 1 vol.
Nordisk Telefonproduktions verkstadsklubb nr 262, AB 1 vol.
Nordiska armaturfabrikernas verkstadsklubb 0
Nordiska beklädnadsarbetareunionen 19 vol.
Nordiska fabriksarbetarefederationen Skandinaviska ömsesidighetskommittén (1901-1953);
Nordiska grov- och fabriksarbetarefederationen (1953-1961)
22 vol.
Nordiska Kardan AB:s verkstadsklubb Per Perssons stickmaskiners verkstadsklubb; Per Perssons
stickmaskiners personalförening
3 vol.
Nordiska läderindustriarbetareunionen Skandinaviska läderindustriarbetareunionen
(1921-1936)
7 vol.
Nordiska metallsekretariatet 5 vol.
Nordiska postmannaunionen 16 vol.
Nordiska Rörs arbetares personalklubb 0
Nordiska slangfabrikens verkstadsklubb 1 vol.
Nordiska transportarbetarefederationen Skandinaviska transportarbetarefederationen (1908-1982);
NTF
15 vol.
Nordlöfs verkstadsklubb 0
Nordström och Co:s verkstadslag, D. J. 0
Norra hamnarbetarfackföreningen [Stockholm] 2 vol.
Norra järnarbetarfackföreningen [Stockholm] 1 vol.
Norrbils verkstadsklubb 1 vol.
Norrmalms AB rörledningsaffärs verkstadsklubb 0
Norrtälje hembiträdesförening 1 vol.
Norrtälje lokala samorganisation 1 vol.
Norsborgs lokala samorganisation 1 vol.
Norstedts grafiska personalklubb Norstedt och söners personalklubb, P. A. 6 vol.
Norstedts grafiska sätteriklubb Norstedt och söners personalklubb, P. A. 2 vol.
Numa verkstadsklubb, Karstorp, K J, - Pettersson, 0
Ny Dags journalistklubb 7 vol.
Nya cigarrarbetareföreningen i Stockholm rese-, sjuk-
och begravningskassa
Cigarrarbetareföreningens i Stockholm sjuk- och
begravningshjälpkassa
1 vol.
Nya korkfabrikens verkstadsklubb 1 vol.
Nya maskinistföreningens sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Nya spårvägsaktiebolagets trafikpersonals
sjukhjälpsförening
1 vol.
Nya System AB branschgrupp AB Stockholmssystemets branschgrupp 0
Nybergs verkstadsklubb, C. D. 1 vol.
Nybergs verkstadslag, C. J. 0
Nydals lokala samorganisation 0
Nynäshamns lokala samorganisation 1 vol.
Nürnbergs arbetareklubb (Stockholm) 0
Nysilverarbetarefackföreningen [Stockholm] 0
Näsbykulla lokala samorganisation 1 vol.
Olofssons repros personalklubb 1 vol.
Optimus verkstadsklubb, AB 4 vol.
Ornö lokala samorganisation 0
Oscarias biträdesklubb Oscarias personalklubb 1 vol.
Oscarias branschgrupp 1 vol.
Ovansjö - Porjus lokala samorganisation 1 vol.
Palmcrantz verkstadsklubb 0
Palmgrens verkstadsklubb 0
Palmkvists verkstadslag, H. J. 0
Pappersbruksarbetarnas samorganisation 1 vol.
Pappersindustriarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
377 vol. + ? rullar mikrofilm
Partille verkstadsklubb ?
Pensionerade försvarsarbetare i Stockholm 13 vol.
Personalklubben Hagalund 1 vol.
Personalklubben Post-typen 3 vol.
Personalklubben Sundbyberg 1 vol.
Personalklubben Tempo Sundbyberg 1 vol.
Personalklubben vid Liber AB 9 vol.
Personalklubben vid RFSU:s huvudkontor 1 vol.
Personalklubben vid Svenska reproduktions AB, SRA 6 vol.
Petterssons verkstadsklubb, E. J. 1 vol.
Pharos verkstadsklubb AGA:s verkstadsklubb 4 vol.
Pianoarbetarefackföreningen i Stockholm 4 vol.
Pistolskytteföreningen Kamraterna 1 vol.
Platos verkstadsklubb 1 vol.
Platskassörsklubben 0
Postchaufförklubben 35 vol.
Postens pensionärsförening i Stockholm Postmännens pensionärsförening
(1959-1970)
6 vol.
Postvaktsbetjänte inom Stockholms enskilda
begravningskassa
1 vol.
Postverkets verkstadsklubb Postverkets metallarbetareklubb (1923-1936) 7 vol.
Postverkets verkstadsklubbs hjälpfond 1 vol.
Pramms verkstadsklubb 1 vol.
Preinitz verkstadsklubb 0
Primus verkstadsklubb 5 vol.
Primus-Sieverts verkstadsklubb 5 vol.
Pripps Bromma arbetarklubb 1 vol.
Privata vedsågarfackföreningen [Stockholm] 1 vol.
Processors verkstadsklubb nr 615, AB 1 vol.
PUB:s branschklubb PUB:s fackklubb (1942-1946) 2 vol.
PUB:s fackklubb 24 vol.
PUB:s personalklubb (1950-1960) 1 vol.
Pumpseparators bleck- och plåtslagares
verkstadslag
0
Pumpseparators verkstadsklubb 6 vol.
Pålningsarbetarefackföreningen [Stockholm] 1 vol.
R/S-klubben vid Interprint 0
Radius arbetares sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Radius verkstadsklubb 5 vol.
Record AB:s verkstadsklubb 1 vol.
Regionala MB-gruppen BPA El, region mellersta 0
Rema verkstadsklubb 0
Repslageriarbetarefackföreningen [Stockholm] 0
Reservpostklubben 1 vol.
Restaurangernas idrottsklubb RIK 1 vol.
Restaurangpersonalklubben 0
Rickes Rostfria verkstadsklubb 0
Riddersviks idéella
trädgårdsarbetarefackförening
1 vol.
Riksbankens papperbruksarbetares personalförening 0
Rikstelefons verkstadsklubb 0
Rimbo lokala samorganisation 1 vol.
Rimbo lokala samorganisation, sektion 1 1 vol.
Rosenblads Patenters verkstadsklubb nr 29 1 vol.
Rosenqvists verkstadsklubb, P. 0
Rosins verkstadsklubb, F. O. 0
Roslagens kassaklubb 1 vol.
Rostfri Tillverknings verkstadsklubb 1 vol.
Rostfri Tillverknings verkstadsklubbs sjukfond 0
Rostfria Anderssons obligationsklubb 1 vol.
Rostfria Anderssons verkstadsklubbs sjukfond Mariehälls verkstadsklubbs sjukhjälpsfond 1 vol.
Rostskydds verkstadsklubb 0
Rotators verkstadsklubb, AB 0
Rotogravyrs bokbindares fackklubb 1 vol.
Rudsbyns lokala samorganisation 1 vol.
Rumstedts Mekaniska verkstadsklubb, Erik 0
Rundkvist och Co:s verkstadsklubb, A. 2 vol.
Rydell och Co:s verkstadsklubb 0
Råhällans lokala samorganisation 1 vol.
Rönninge lokala samorganisation 1 vol.
Rör- och maskinarbetaregruppen 1 vol.
Rörarbetarnas rikskonferens 1 vol.
Rörarbetarnas samorganisation 0
Rörbolagets verkstadsklubb 0
Rörledning AB:s arbetares verkstadslag 0
Rörlednings AB Svea verkstadsklubb 0
Rörmans verkstadsklubb, AB 0
Rörstrands arbetareförbunds diskussionsskola 0
Rörstrands arbetareförening 0
S:t Eriks bryggeris arbetareklubb 5 vol.
S:t Eriks bryggeris arbetareklubbs understödsfond 1 vol.
S:t Eriks Mekaniska verkstadsklubb 0
Saab-Scanias verkstadsklubb nr 247 4 vol.
Saabs verkstadsklubb Björckanders verkstadsklubb 1 vol.
SAC: personalklubb 2 vol.
SAC:s gruv- och metallarbetarefederationer 52 vol.
Sachs arbetares verkstadsklubb, AB Max 1 vol.
Sachs arbetares verkstadsklubbs diskussionsklubb, AB Max 0
Sadelmakarnas, tapetserarnas och reseeffektarbetarnas
erkända arbetslöshetskassa
Sadelmakarnas, tapetserarnas och reseeffektarbetarnas
erkända arbetslöshetskassa
11 rullar mikrofilm
Sadelmakeriarbetarnas fackförenings sjuk- och
begravningskassa
7 vol.
Salencos verkstadsklubb Beves verkstadsklubb (-1953) 1 vol.
Salenius arbetares sparkassa, AB 0
Saléns verkstadsklubb 1 vol.
Saltsjöbadens båtbyggarklubb 0
Saltsjökvarns arbetareklubb 6 vol.
Samverkande byggnadsfackförbunden 5 vol.
Samverkande byggnadsfackförbundens platsorganisation
Åmål
1 vol.
Samverkansgrupp SEKO Post Stockholm 1 vol.
Sanas verkstadsklubb, AB 0
Sandholms verkstadsklubb, AB 0
Saraklubben 0
SATech Electronics AB:s verkstadsklubb nr 24 Elektriska AB AEG:s verkstadsklubb nr 24 5 vol.
SBC:s målares verkstadslag 0
Scholls personalklubb 1 vol.
Securus verkstadsklubb 1 vol.
Sefos verkstadsklubb nr 138 1 vol.
SEKO, Facket för service och kommunikation Statsanställdas förbund (1970-1994); SF ca. 640 vol.
SEKO Försvar 1 pall
SEKO Pendelklubben Stockholmståg 15 vol.
SEKO Post Stockholm, avd 806, klubb försäljning
norra
0
SEKO Post Stockholm, avd 806, klubb kassa norra Statsanställdas förbund, avd 3069, regionkassa
Stockholm norra (-1995)
1 vol.
SEKO Post Stockholm, distriktsklubb nord-väst Statsanställdas förbund, avd 3069, regionkassa
Stockholm norra (-1995)
0
SEKO Post Stockholm, klubb kassa södra Kassafacket Stockholm södra; Regionkassaklubb Stockholm
södra; SEKO Post Stockholm, klubb försäljning
södra
6 vol.
SEKO Post Stockholm, klubb utdelning City Statsanställdas förbund, avd 3001, regionklubb
Stockholms city (1991-1995); SEKO Post Stockholm, klubb brev city
(1995-1998)
4 vol.
SEKO Post Stockholm, klubb utdelning södra Statsanställdas förbund, avd 3001, regionklubb
Stockholm södra (-1995); SEKO Post, klubb brev södra
(1995-1997)
10 vol.
SEKO Post Stockholm, sektion postfastigheter 1 vol.
SEKO Post Stockholm, sektion Östermalm 20 vol.
SEKO trafik Öst, Hagalundsklubben Statsanställdas förbund, avd 1010 15 vol.
SEKO Vård, avd 865 2 lådor
SEKO-magasin Statsanställd (-1995) 109 vol.
SEL:s verkstadsklubb 1 vol.
SEL:s verkstadsklubb 0
Semesterhemsföreningen Fjällstugan 1 vol.
Sentabs verkstadsklubb 1 vol.
Separators verkstadsklubb 2 vol.
Siemens verkstadsklubb nr 13 1 vol.
Sieverts glödlampsfabriks verkstadsklubb 1 vol.
Sieverts Mekaniska verkstadsklubb nr 503, Max Sieverts kabelverk avd 40 verkstadsklubb 1 vol.
Sieverts verkstadsklubb nr 168, Max 1 vol.
Sigtuna lokala samorganisation 0
Silvers och Ståls verkstadsklubb 2 vol.
SJ maskinavdelnings reparatörpersonals
kamratförening
1 vol.
Sjuk- och begravningskassa Svethiod Allmänna lifförsäkringen Svarta korset
(1889-1896); Allmänna lifförsäkringen Svithiod
(1986-1900)
1 vol.
Sjuk- och begravningskassan vid K.B. Levins skofabrik 1 vol.
Sjukkassan kamratklubben servitörerna 1 vol.
Sjukkassepersonalens centralorganisation 1 vol.
Sjögren och Ahlbergs verkstadsklubb 0
Sjögrens arbetares beredskapsfond, Axel 0
Sjögrens arbetares sjuk- och begravningskassa, Axel 1 vol.
Sjögrens verkstads sjuk- och begravningskassa, P.
A.
1 vol.
Sjögrens verkstadsklubb, Axel 2 vol.
Sjögrens verkstadsklubbs listfond, Axel 0
Sjömans- och eldarefackföreningen [Stockholm] 1 vol.
Sjöändans lokala samorganisation 1 vol.
Skandinaviens arbetares centralorganisation 2 vol.
Skandinaviska järnsängsfabrikens
verkstadsklubb
0
Skantic Radios verkstadsklubb 0
Sko- och läderarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
33 vol.
Skofabriken Stares arbetareklubb ?
Skogsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa ? vol.
Skogsindustriarbetaren SIA 1 vol.
Skogsombudsmännens kamratförening 2 vol.
Skoldirektionens byggnadsavdelnings arbetsplatsklubb 0
Skyddskommittén för byggnadsindustrin i
Stockholm
12 vol.
Skärholmens kassaklubb 1 vol.
Slakteriarbetarnas klubb 0
Smedberg och Johanssons verkstadsklubb 1 vol.
Smedernas fackförenings samorganisation 0
Smedernas Katarinaklubb 1 vol.
Smedernas klubb 4 vol.
Smedernas Mariaklubb 1 vol.
Smedernas norra klubb 1 vol.
Smedernas sektions understödsfond 1 vol.
Smedernas södra klubb 0
Smedernas Värtaklubb 0
Smedernas Västermalmsklubb 0
Smedernas yrkesklubb Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 1,
smedernas sektion (1933-1963)
24 vol.
Smedernas Östermalmsklubb 1 vol.
Snickaresällskapet 0
Snickarnas brödraförening 1 vol.
Snickeri- och träarbetareföreningen i
Stockholm
6 vol.
Snickerifabrikens verkstadsklubb, Saltsjöbaden 1 vol.
Snörmakeriföreningen Framåt 1 vol.
Social-Demokratens personalklubb 1 vol.
Sockerindustriarbetarnas samorganisation 0
Sollentuna distriktskassaklubb 0
Sollentuna regionkassaklubb 1 vol.
Solna lokala samorganisation 6 vol.
Solna lokala samorganisation, flygmekanikersektionen 1 vol.
Solna lokala samorganisation,
järnvägsmannasektionen
1 vol.
Solna pressgjuteris verkstadsklubb nr 76 1 vol.
Solna Region-kassaklubb 1 vol.
Solna regionkassaklubb 1 vol.
Solna - Sundbybergs distriktskassaklubb 0
Solna - Sundbybergs ortskassaklubb 0
Solna Taxi fackklubb 2 vol.
Sorunda lokala samorganisation 0
Sparmanns verkstadsklubb 0
Spontans verkstadsklubb, AB Finqvists arbetares verkstadsklubb nr 143, AB J.E. 1 vol.
Sporrongs verkstadsklubb 10 vol.
Spånga - Kista - Järfälla - Upplands Bro
distriktskassaklubb
0
Spånga - Kista ortskassaklubb 0
Spånga lokala samorganisation 1 vol.
Spångaverkens klubb 1 vol.
Spårsvetsarnas kamratförening 1 vol.
Spårvakternas kamratklubb 1 vol.
Spårvägsmännens m.fl.
semesterhemslotteri
7 vol.
Spårvägspersonalens begravningskassa 9 vol.
SSU-ombudsmännens fackklubb 5 vol.
Stadens renhållningsarbetares förenings sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stadens verkstadslag 0
Stahtmos verkstadsklubb 1 vol.
Stansmekano, AB, verkstadsklubb 0
Statens järnvägars 1:a distrikts
samorganisation
4 vol.
Statens sjukhuspersonals förbund 278 vol.
Statens vaktmästareförening 8 vol.
Statens vaktmästares diskussionsklubb 1 vol.
Statens vaktmästares studieförening 1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1009 Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 9
[Stockholm]
28 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1009,
understödsfond
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 9:s
understödsfond
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1017 [Stockholm] 17 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1024 [Stockholm] 27 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1024 [Stockholm] ? vol.
Statsanställdas förbund, avd 1065,
reparatörsklubben
6 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1065 [Stockholm] ? vol.
Statsanställdas förbund, avd 1237, sektion 1
[Stockholm]
23 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1237 [Stockholm] Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 237 12 vol.
Statsanställdas förbund, avd 1250 [Stockholm] 78 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2201 [Stockholm] 7 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2209 [Stockholm] Civilförvaltningens personalförbund, avd 29 11 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2209 [Stockholm] 10 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2229 Civilförvaltningens personalförbund, avd 29 51 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2229 [Stockholm] Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 274,
Serafimerlasarettets personalklubb; Civilförvaltningens
personalförbund, avd 29
52 vol.
Statsanställdas förbund, avd 2301 [Stockholm] 5 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3001,
lokalvårdsklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3001, regionklubb
Stockholms city
Statsanställdas förbund, avd 3001, regionklubb
Stockholms city (1991-1995); SEKO Post Stockholm, klubb brev city
(1995-1998)
4 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3001 [Stockholm] Stockholms postvaktsbetjänteförbund (1890-);
Svenska postvaktsbetjänteföreningen Stockholmskrets
(1896-); Svenska postmannaförbundet, Stockholmskrets
(1908-); Svenska postmannaförbundet, avd 1 (1944-1970)
30 vol. + 1hm
Statsanställdas förbund, avd 3001,
understödsfonden
1 hm
Statsanställdas förbund, avd 3056 [Stockholm] Svenska postförbundet, avd 56 17 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3056, verkstadsklubben
Stockholm 1
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069,
Brommaklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069, Gärdets
klubb
2 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069,
Hägerstensklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069,
Järfällaklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069, ortsklubb Nacka
- Södertörn
0
Statsanställdas förbund, avd 3069 [Stockholm] Svenska postmannaförbundet, avd 69 (-1961); Svenska
postförbundet, avd 69, Stockholmssektionen (1961-1970)
18 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069,
Södertörnklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 3069,
Täbyklubben
1 vol.
Statsanställdas förbund, avd 4001 [Stockholm] 250 vol.
Statsanställdas förbund, avd 4094 [Stockholm] 1 låda
Statsanställdas förbund, distrikt Stockholm 1 hm
Statsanställdas pensionärsföreningars
samorganisation
1 vol.
Statsanställdas samorganisation, Stockholm 1 vol.
Statsbanornas kontorsbiträdesförbund 0
Statsbanornas lokomotiv- och eldareförening 1 vol.
Statsbanornas maskinarbetareförening Sveriges statsbanors extra maskinpersonalförening 1 vol.
Statsbanornas maskinarbetareförening Sveriges statsbanors extra maskinpersonalförening 1 vol.
Statsbanornas stationskarls-, förmans- och
kontorvaktsförening
7 vol.
Statsbanornas vagns- och stallpersonalförening 1 vol.
Statsmekano verkstadsklubb, AB 0
Statstjänarkartellen 196 vol.
Statstjänarnas centralorganisation 6 vol.
Stedts verkstadsklubb, Arvid 0
Stenindustriarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
Stenarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 63 vol.
Stensättare- och stenstötarefackföreningen
[Stockholm]
0
Stern och Sterns verkstadsklubb 0
Stiftelsen bomulls- och ullimportörernas sjömanfond
1944
1 vol.
Stiftelsen för sjuka järnvägsmän 0
Stiftelsen hembiträdesföreningarnas hem 5 vol.
Stiftelsen lokmannahemmet Särö 14 vol.
Stiftelsen sjukhemmet Solhöjden 0
Stiftelsen Stockholms grovarbetares begravningsfond 3 vol.
Stiftelsen Svenska järnvägsmannaförbundets
befattningshavares pensionsfond
Järnvägsmannaförbundets befattningshavares
pensionsfond
0
Stiftelsen Svenska skorstensfejeriarbetareförbundets
understödsfond
2 vol.
Stille-Werners låne- och understödsfond, AB 1 vol.
Stille-Werners läkarehjälpsskassa, AB 1 vol.
Stille-Werners personalklubb, AB 1 vol.
Stille-Werners understödsfond, AB 0
Stille-Werners verkstadsklubb, AB Stilles verkstadsklubb (1899-1906); Kirurgiska
instrumentarbetareklubben (1906-1918)
40 vol.
Stille-Werners verkstadsklubbs listfond, AB 1 vol.
Stille-Werners verkstadsklubbs sjuk- och begravningskassa,
AB
Stilles arbetares sjuk- och begravningskassa (1885-1933);
Stille instrumentarbetares sjuk- och begravningskassa; Stilles
personals sjuk- och begravningskassa (1934-1941)
1 vol.
Stockholm - Rimbo järnvägars
lokomotivmannaklubb
0
Stockholms amatörmusikförening ? vol.
Stockholms arbetarefackförening 8 vol.
Stockholms arbetsmannaförbund 1 vol.
Stockholms automat- och kafépersonals
fackförening
0
Stockholms badbetjänings förening 0
Stockholms bagaregesällförening 4 vol.
Stockholms bageriers arbetsbyrå 1 vol.
Stockholms bergarbetarklubb 1 vol.
Stockholms bergssprängarefackförening Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 55
(1900-1908)
6 vol.
Stockholms bildhuggarefackförening 1 vol.
Stockholms bogserbåtars maskinist- och eldareklubb ?
Stockholms bogserbåts- och
ångslupsbefälhavareförening
0
Stockholms bogserbåts- och
ångslupsbefälhavareförening, fasta lagen
0
Stockholms bogserbåts- och
ångslupsbefälhavareförening, Riddarholms-,
Lybecks-, Blasieholms-, Norrlandslagen
0
Stockholms borstbinderiarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms bryggeriarbetarefackförening 3 vol.
Stockholms buntmakeriarbetares fackförening Pälsvaruarbetarnas fackförening 1 vol.
Stockholms byggnadsfackföreningars samorganisation Byggnadsfackens samorganisation 14 vol.
Stockholms byggnadsgrovarbetarefackförening “”
Stockholms byggnadsindustriarbetarsyndikat Stockholms byggnadsarbetarsyndikat 16 vol.
Stockholms byggnadssnickare- och
timmermansfackförening
2 vol.
Stockholms byggnadssnickarefackförening Svenska träarbetareförbundet, avd 8 (1916-);
Svenska byggnadsträarbetareförbundet, avd 2
(1924-1949); Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 2,
Stockholms byggnadssnickarefackförening (1949-1962)
83 vol.
Stockholms byggnadssnickarefackförenings
arbetslöshetskassa
1 vol.
Stockholms byggnadssnickarefackföreningens
diskussionsklubb
1 vol.
Stockholms byggnadssnickarefackförenings
musiksextett
1 vol.
Stockholms byggnadssnickarefackförenings
olycksfallsfond
Byggnadssnickarefackförenings
olycksfallsförsäkringsfond; Stockholms
byggnadssnickarefackförenings
olycksfallsförsäkrings- och understödsfond
1 vol.
Stockholms byggnadstimmermansfackförening Stockholms byggnadssnickare- och timmermansfackförening
(1897-1962); Svenska träarbetareförbundet, avd 7
(1897-1904, 1916-1924); Svenska
byggnadsträarbetareförbundet, avd 1 (1904-1916);
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1 (1949-1962),
Stockholms byggnadstimmermansfackförening
163 vol.
Stockholms byggnadstimmermansfackförenings
diskussionsklubb
2 vol.
Stockholms byggnadstimmermansfackförenings
musikkår
1 vol.
Stockholms byggnadstimmermansfackförenings
pensionsstiftelse
1 vol.
Stockholms byggnadstimmermansfackförenings sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms cementgjuteriarbetarefackförening 12 vol.
Stockholms Dagbladets personalklubb 1 vol.
Stockholms damskräddares verkstadslag 0
Stockholms djuptryckareklubb 1 vol.
Stockholms droskkusk- och
automobilförarefackförening
1 vol.
Stockholms elektriska svetsningsinstituts verkstadsklubb 0
Stockholms elverks verkstadsklubb 1 vol.
Stockholms fabriks- och maskinsnickarefackförening 2 vol.
Stockholms fackliga centralorganisation 0
Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion Kvinnornas fackliga samorganisation i Stockholm 6 vol.
Stockholms filhuggarefackförening 3 vol.
Stockholms finbagareavdelnings sjukkassa 1 vol.
Stockholms förgylleri- och glasmästeriarbetares
sjuk- och begravningskassa
Guldlistarbetarefackföreningens i Stockholm sjuk- och
begravningskassa; Förgylleriarbetarefackföreningens
sjuk- och begravningskassa
4 vol.
Stockholms förgylleriarbetarefackförening 12 vol.
Stockholms förorters kommunalarbetares
samorganisation
11 vol.
Stockholms galvaniseringsfabriks verkstadsklubb 4 vol.
Stockholms garveriarbetares sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Stockholms gipsarbetares sjuk- och begravningskassa 3 vol.
Stockholms gjuteriarbetares yrkesklubb 0
Stockholms gjuteriförenings sjukfond 1 vol.
Stockholms glasarbetarefackförenings
understödsfonder
1 vol.
Stockholms glassliperiarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms grovarbetarefackförenings
pensionsstiftelse
1 vol.
Stockholms grovarbetares diskussionsklubb Gnistan Stockholms grovarbetares diskussionsklubb (1909-1911) 1 vol.
Stockholms grovarbetares sjuk- och begravningskassa 6 vol.
Stockholms grundläggeriarbetarefackförening Stockholms grovarbetarefackförening / Stockholms
allmänna grovarbetarefackförening (1888-1898);
Stockholms bergssprängare- och
grundläggeriarbetarefackförening (1908-); Svenska grov-
och fabriksarbetareförbundet, avd 74 (1900-)
18 vol.
Stockholms hamnarbetarefackförening 45 vol.
Stockholms hamnarbetarefackförening,
speditionssektionen
2 vol.
Stockholms hamnarbetares understödsfond 2 vol.
Stockholms hospitals sjukbetjenteförening 1 vol.
Stockholms hyrverksarbetarefackförening 2 vol.
Stockholms hämtningsarbetares sjukkassa 2 vol.
Stockholms instrumentarbetarefackförening 0
Stockholms isoleringsarbetares verkstadsklubb 0
Stockholms järnarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms järnarmerareklubb 1 vol.
Stockholms kakelugnsmakareförenings
diskussionsklubb
1 vol.
Stockholms kem-tekniska fackförening 1 vol.
Stockholms klädsömmerskefackförening Stockholms klänningssömmerskeförening 3 vol.
Stockholms kolbärarefackförening 17 vol.
Stockholms kolutkörare- och
gårdsarbetarefackförening
1 vol.
Stockholms kommunalarbetares samorganisation 607 vol.
Stockholms kommunalarbetares sångkör SKAS 2 vol.
Stockholms kopparslageriarbetarefackförening 5 vol.
Stockholms korgmakarefackförening 1 vol.
Stockholms kraft- och resemontörfackförening 1 vol.
Stockholms kusk-, åkeri- och
renhållniongsarbetares fackförening
4 vol.
Stockholms kvarnarbetarefackförening 15 vol.
Stockholms kvinnliga bageri- och
konditoriarbetarefackförening
?
Stockholms lagerskräddares södra verkstadslag 0
Stockholms lokala samorganisation ca. 230 vol.
Stockholms lokala samorganisation,
agitationskommittén
3 vol.
Stockholms lokala samorganisation, driftssektionen vid
Svenska murbruks och sand och grus AB Jehander
1 vol.
Stockholms lokala samorganisation,
droskföraresektionen
1 vol.
Stockholms lokala samorganisation, murarsektionen 1 vol.
Stockholms lokala samorganisation,
pressbyråsektionen
1 vol.
Stockholms lokala samorganisation, sektion 4 1 vol.
Stockholms lokala samorganisation, verkstadssektionen 1 vol.
Stockholms läns fackliga centralorganisation,
ungdomsforum
2 vol.
Stockholms läns sjukhuspersonals samorganisation 3 vol.
Stockholms maskinarbetareförening 3 vol.
Stockholms maskinarbetareförenings sjuk- och
begravningskassa
2 vol.
Stockholms maskinist- och eldarefackförening Stockholms maskinskötare- och
eldarefackförening
0
Stockholms maskinsnickarefackförening 2 vol.
Stockholms mattpåläggarefackförening Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet, avd
43
19 vol.
Stockholms metallgjuteriarbetareklubb 1 vol.
Stockholms mineralvattenutkörareförening 2 vol.
Stockholms modellsnickarefackförening 8 vol.
Stockholms modellsnickares kontaktförening 1 vol.
Stockholms murarbetsmäns fackförening 19 vol.
Stockholms murareförbundets stockholmsavdelnings
diskussionsklubb
Stockholms murarefackförenings diskussionsklubb;
Stockholms murares sällskapsklubb
1 vol.
Stockholms murareförening 2 vol.
Stockholms murarfackförenings byggnadsfond 1 vol.
Stockholms murbruksfabriksarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms målares sångförening 1 vol.
Stockholms måleriarbetareförening 1 vol.
Stockholms möbelsnickeriarbetarefackförening 18 vol.
Stockholms möbelsnickeriarbetarefackförenings
diskussionsklubb
0
Stockholms möbelsnickeriarbetarefackförenings sjuk-
och begravningskassa
2 vol.
Stockholms norra åkeriarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms nya spårvägsaktiebolags
hantverksklubb
0
Stockholms nya spårvägsaktiebolags
söndagspersonals fackförening
0
Stockholms offsettryckarklubb 2 vol.
Stockholms orgelarbetarefackförening 2 vol.
Stockholms parkettläggares begravningsfond 1 vol.
Stockholms pråmskepparefackförening 3 vol.
Stockholms pälssömmerskefackförening 0
Stockholms renhållningsarbetarefackförening 5 vol.
Stockholms riggare- och varvsarbetarefackföreningen Riggare- och varvsarbetarefackföreningen
[Stockholm]
1 vol.
Stockholms rörarbetarefackförening, arbetarnas
arbetslöshetssparkassa
Stockholms rörarbetarefackförenings
understödsfond; Stockholms rörarbetarefackförening
arbetslöshetsunderstödsfond
2 vol.
Stockholms rörarbetarefackförening, arbetarnas
nödhjälpsfond
0
Stockholms rörarbetarefackförenings
arbetslöshets- och understödsfond
2 vol.
Stockholms rörarbetarefackförenings reservfond 0
Stockholms rörinstallationers verkstadsklubb 240 1 vol.
Stockholms sadelmakeriarbetares fackförening Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet, avd 1
[Stockholm]
11 vol.
Stockholms samverkande fackföreningarnas
centralkommitté
Stockholms fackföreningarnes centralkommitté
(11883-1887)
1 vol.
Stockholms signalverstadsklubb 7 vol.
Stockholms sillarbetarefackförening Sillarbetarfackföreningen [Stockholm] 1 vol.
Stockholms skoarbetares sjuk- och begravningskassa 2 vol.
Stockholms skrädderiarbetarefackförening 17 vol.
Stockholms skrädderiarbetarefackförenings
agitationskommitté
0
Stockholms skrädderiarbetarefackförenings
understödsnämnd
0
Stockholms skrädderiarbetareförenings sjuk- och
begravningsfond
4 vol.
Stockholms skrädderiarbetares sjukkassas
pensionsfond
0
Stockholms spannmålsarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms spårvägars gymnastik- och
idrottsförening
1 vol.
Stockholms spårvägspersonals samorganisation Stockholms spårvägspersonals samorganisation
(1916-1934); Stockholms spårvägs- och busspersonals
samorganisation (1934-1954)
2 vol.
Stockholms spårvägspersonals sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms stads arbetares sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Stockholms stads
fångvårdspersonalförening
Stockholms stads fångvårdssällskap
(1912-1921)
4 vol.
Stockholms stads maskinistförening 1 vol.
Stockholms stads parkarbetares
understödsförening
3 vol.
Stockholms stads renhållningsverks arbetares sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms stads stenhuggeriarbetares sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms stadsbudsfackförening 3 vol.
Stockholms stadsbudsfackförenings sparkasse- och
garantifond
0
Stockholms stadsbudsfackförenings
understödsfond
0
Stockholms stadshäktes personalklubb 1 vol.
Stockholms stenhuggarefackförenings
diskussionsklubb
0
Stockholms stenhuggareförenings sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms svarveriarbetarefackförening 2 vol.
Stockholms södra förstäders lokala
samorganisation
2 vol.
Stockholms södra
åkeriarbetarefackförening
2 vol.
Stockholms sömmerskeförbund 0
Stockholms tapetserarefackförening Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet, avd 2
[Stockholm]
25 vol.
Stockholms tapetserarefackförenings hjälpfond Stockholms tapetserarefackförenings
understödsfond
1 vol.
Stockholms tapetserares och sadelmakares
diskussionsklubb
0
Stockholms tapetseraresömmerskeförening 1 vol.
Stockholms textilarbetares samorganisation 3 vol.
Stockholms timmermansfackförenings
funktionärsklubb
1 vol.
Stockholms transportarbetarefackförening 157 vol.
Stockholms transportarbetarefackförenings sjuk- och
hjälpfond
3 vol.
Stockholms transportarbetares sångkör 1 vol.
Stockholms träarbetareklubb 1 vol.
Stockholms trädgårdsarbetarefackförening 1 vol.
Stockholms träindustriarbetarefackförening 6 vol.
Stockholms tullpackhusarbetarefackförening 2 vol.
Stockholms tygarbetarklubb 8 vol.
Stockholms typografers semesterhemsförening 2 vol.
Stockholms urmakareförening 1 vol.
Stockholms vaddfabriksarbetareklubb 0
Stockholms vagnmakeriarbetarefackförening 5 vol.
Stockholms vattenledningsverks maskin- och pannrumsklubb, avd
1
1 vol.
Stockholms vedhandelsarbetarefackförening 4 vol.
Stockholms verktygsarbetareklubb 1 vol.
Stockholms värmeledningsskötares
fackförening
1 vol.
Stockholms västra
järnarbetarefackförening
1 vol.
Stockholms åkeriarbetarefackförening 2 vol.
Stockholms ölutkörareförenings sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Stockholms-Tidningens grafiska personal- och kamratklubb 1 vol.
Stockholms-Tidningens och Aftonbladets
maskinsättarklubb
1 vol.
Stockholms-Tidningens och Aftonbladets personalklubb 6 vol.
Stockholms-Tidningens personalklubb 3 vol.
Stockholms-Tidningens tekniska personals understöds- och
begravningskassa
Stockholms-Tidningens officiens understödskassa,
Stockholms-Tidningens personals sjuk- och begravningskassa
1 vol.
Stockholmsmusikernas sjuk- och begravningshjälpkassa
arbetares understödskassa
0
Stockholmsregementes civila arbetarklubb 4 vol.
Stockholmsvarvens samarbetskomitté 0
Stockolms gatustenstötarefackförening 0
Storstockholms diversesyndikat 2 vol.
Storstockholms kulturarbetaresyndikat Storstockholms spektakelsyndikat 1 vol.
Storstockholms metall- och fabriksarbetaresyndikat 2 vol.
Storstockholms postsyndikat 5 vol.
Storstockholms restaurangsyndikat 1 vol.
Storstockholms social- och vårdarbetaresyndikat Arbetsgruppen för social- och vårdarbetare inom
Storstockholms samorganisationer

Tisdagsgruppen

3 vol.
Storstockholms transportarbetaresyndikat 1 vol.
Storstockholms transportarbetaresyndikat 1 vol.
Storstockholms utbildningssyndikat 1 vol.
Sturkö lokala samorganisation 1 vol.
Stålex verkstadsklubb nr 96 1 vol.
Sundbybergs allmänna sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Sundbybergs fackliga centralorganisation 0
Sundbybergs järn- och metallarbetarefackförenings
sjuk- och begravningskassa
0
Sundbybergs lokala samorganisation 9 vol.
Surte glasarbetarfackförening 7 vol.
Svalnäs lokala samorganisation 0
Svartviks gardinarbetarefackförening [Stockholm] 0
Svea Separators verkstadsklubb 0
Svea Textils personalklubb 1 vol.
Sveagruvans lokala samorganisation 0
Svelast fackklubb Stockholm norr [1983-1995] Svelast personalklubb Stockholm norr (-1978)

Svelast fackklubb Stockholm norr [-1983]

Svelast kamratklubb, Söder 6 vol. + 1 låda
Svelast kamratklubb Västberga 0
Svelasts Stockholmskontor, kommittéer och
nämder
4 vol.
Svenska arbetareförbundet 0
Svenska artisters och musikers intresseorganisation SAMI 6 vol.
Svenska automobilförareförbundet 1 vol.
Svenska automobilförareförbundet, avd 10
[Stockholm]
1 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 10
[Stockholm]
Stockholms kvinnliga avdelning: Stockholms bageriarbeterskor;
Svenska bageriarbetareförbundet, avd 40 (1898-1903); Svenska
bageriarbetareförbundet, avd 35 (1903-1911)
1 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 13
[Stockholm]
Stockholms finbagareavdelning; Svenska
bageriarbetareförbund, avd 13
9 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 28
[Stockholm]
Stockholms limp- och
spisbrödsbagarefackförening
1 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 44
[Stockholm]
1 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 48
[Stockholm]
2 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 51
[Stockholm]
1 vol.
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 53
[Hagalund]
0
Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet, avd 55
[Stockholm]
Stockholms brödutkörarefackförening 1 vol.
Svenska bageri- och
konditoriindustriarbetareförbundet
Svenska bageriarbetareförbundet (1896-1906); Svenska
bageri- och konditoriarbetareförbundet (1906-1914)
40 vol.
Svenska bageri- och konditoriindustriarbetareförbundets
stockholmsavdelningars samorganisation
1 vol.
Svenska bageriarbetareförbundet, avd 26
[Luleå]
0
Svenska bageriiarbetareförbundets rese- och
understödskassa
1 vol.
Svenska bageriiarbetareförbundets sjuk- och
bravningshjälpkassa
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet Sveriges skrädderiarbetareförbund (1889-1898);
Svenska skrädderiarbetareförbundet (1898-1926)
472 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1
[1881-1941] [Stockholm]
20 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1
[1941-1965] [Stockholm]
2 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1:s
arbetslöshetskassa
0
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1:s
hjälpfond
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1:s
understödsfond (1944-1948)
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
1
3 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
1:s understödsfond
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
2
2 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
3
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
4
3 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
4, skyddsombudsklubben
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 1, sektion
5
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 100
[Stockholm]
Stockholms mössömmerskefackförening 1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 14:s och
68:s lokalförening [Stockholm]
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 14:s
understödsfond
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 14
[Stockholm]
Stockholms lagerskrädderiarbetareförening (1893-);
Konfektionsarbetareföreningen i Stockholm; Svenska
skrädderiarbetareförbundet, avd 14 (1918-)
5 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 24
[Stockholm]
Stockholms hattarbetarefackförening; Hatt- och
pälsindustriarbetareförbundet, avd 1 (1922-1932)
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 32
[Stockholm]
Stockholms buntmakarefackförening (1898-);
Pälsvaruarbetarefackföreningen i Stockholm; Svenska
hatt- och pälsindustriarbetareförbundet, avd 2
(1922-1932)
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 47
[Stockholm]
Stockholms rosettsömmerskeförening 1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 63
[Stockholm]
Stockholms linnesömmerskefackförening
(1899-1918)
0
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68
[1918-1930] [Stockholm]
Stockholms
klänningssömmerskefackföreningen
3 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68
[1930-1941] [Stockholm]
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68,
kappsömmerskesektionen
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68,
klänningssömmerskesektionen
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68,
linnesömmerskesektionen
0
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 68,
rosettsömmerskesektionen
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 85
[Stockholm]
Stockholms kappsömmerskeförening; Svenska
skrädderiarbetareförbundet, avd 85 (1918-)
1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet, avd 91
[Stockholm]
Stockholms konfektionssömmerskor 1 vol.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet,
samorganisationens i Stockholm sjuk- och begravningskassa
3 vol.
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet ca. 450 vol.
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd 10
[Stockholm]
6 vol.
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd 6
agitationskommitté [Stockholm]
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd 6
arbetsbyrå
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd 6
sjuk- och begravningskassa
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd 6
[Stockholm]
152 vol.
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd
Lysekil
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd
Norrtälje
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, avd
Södertälje
0
Svenska bleck- och plåtslagareförbundets sjuk- och
begravningshjälpfond
0
Svenska bokbindareförbundet ca. 650 vol.
Svenska bokbindareförbundet, avd
Södertälje
0
Svenska bokbindareförbundets sjuk- och
begravningskassa
7 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet 100 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
Bryggeriarbetarnas fackförening (1887-1888); Stockholms
bryggeriarbetareförbund (1889-1891); Stockholms
bryggeriarbetarefackförening (1891-1899)
31 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 1,
understödsfonden
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 1,
själfhjälps- och understödsfond
3 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 15
[Stockholm]
13 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 2
[Stockholm]
1 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 25
[Stockholm]
3 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 26
[Stockholm]
Stockholms ölutkörareförening 20 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 42 Stockholms vinhandlararbetareförening; Stockolms vin-
och spirituosahandelsfackförening
1 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 52 Skandinaviska korkarbetarfackföreningsförbundet,
Stockholmsavdelningen; Stockholms korkarbetarefackförening;
Korkarbetareförbundet, Stockholmsavdelningen
6 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 95
[Edebo]
0
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd
Södertälje
1 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet,
korkarbetarnas samorganisation
2 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundets
samorganisation i Stockholm
1 vol.
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundets
samorganisations i Stockholm sjuk- och begravningskassa
1 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet ? rullar mikrofilm
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1 (1962- )
[Stockholm]
Byggettan 95 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
betongsektionen
0
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
byggnadssnickarnas yrkesklubb
1 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1, glasarbetarnas
yrkesklubb
Stockholms glasmästeriarbetarefackförening
(1896-1899); Svenska förgylleri- och
glasmästeriarbetareförbundet, avd 6 (1900-1912);
Svenska byggnadsträarbetareförbundet, avd 49
(1936-1948); Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 39
(1949-1961)
22 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
muraresektionen
0
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
Märstasektionen
0
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
timmermännens yrkesklubb
0
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 1,
träsektionen
0
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 11
[Stockholm]
Stockholms murarefackförening (1885-1892); Svenska
murareförbundet, avd 5 (1892-1961)
537 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 11,
Sundbybergssektionen
Svenska murareförbundet, avd 5,
Sundbybergssektionen
3 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 209
[Stockholm]
Stockholms parkettläggareklubb; Svenska
parkettläggareförening, sektion 1; Svenska
byggnadsarbetareförbundet, avd 36
21 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 36
[Stockholm]
Stockholms bergssprängare- och
grundläggeriarbetarfackförening (1908-1911); Stockholms
berg-, grund- och cementarbetarefackförening (1912-1917);
Stockholms grovarbetarefackförening (1918-1963)
209 vol.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 46
[Stockholm]
Stockholms isoleringsarbetares klubb (1918-1929); Svenska
grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 187 (1929-1949)
6 vol.
Svenska byggnadsträarbetareförbundet 9 vol.
Svenska byggnadsträarbetareförbundet, avd
Lidingö
0
Svenska Dagbladets handsättarklubb 1 vol.
Svenska Dagbladets kamratklubb 24 vol.
Svenska Dagbladets kamratklubb 15 vol.
Svenska Dagbladets kamratklubbs sjuk- och
begravningshjälpkassa
5 vol.
Svenska Dagbladets stereotypör- och tryckarklubb Svenska Dagbladets biträdesklubb (-1947) 1 vol.
Svenska Dataregisters arbetares hjälpkassa KRB:s understödsfond; L.M. Ericssons kassaregisters
understödsfond
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet 1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 10,
Järhn
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 117
[Nynäshamn]
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 142
[Norrtälje]
2 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 15,
Elektro-Skandia
3 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 150, AEG Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 2, AEG
(-1976); Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 111, AEG
(1976-1981)
5 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 18,
Sundbybergfirmorna
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 2, AEG,
montörernas sjukkassa
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 2, AEG,
monörernas stödfond (-1942)
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 2, BPA Svenska elektrikerförbundet, avd 1, BPA klubb 13
(-1976)
7 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 26,
Elbelysning
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 27,
Elektroljus
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 3, Asea 3 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 36, Stark- och
svagströmsnyrån
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 38, Ljus och
kraft
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 39,
Elektromekano
2 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 4, Järhn
och Heilborn
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 40,
Solnafirmorna
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 56 1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 6,
Marin-Montage
2 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 7,
Förenade Elektriska AB
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 830 Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 66 1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 9, Graham
Brothers
1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1, klubb 915,
Elektro-montage AB
2 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1 [Stockholm] 143 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 1,
sångkören
2 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 117
[Nynäshamn]
5 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 34 [Stockholm] 75 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 38 [Hallstavik] 1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 56 [Stockholm] 1 vol.
Svenska elektrikerförbundet, avd 67 [Stockholm] 5 vol.
Svenska elektriska arbetareförbundet, avd 60
[Stockholm]
Kraft- och resemontörernas fackförening 0
Svenska fabriksabriksarbetareförbundet, klubb 400
[Stockholm]
Förbundsfunktionärernas fackliga klubb, klubb
400
2 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet 757 vol. + 18 hm
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 109 3 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 15
[Södertälje]
3 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 177
[Stockholm]
2 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 205
[Gustavsberg]
12 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 477, sektion
1
0
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 61
[Stockholm]
Sockerbruksarbetarnas fackförening i Stockholm; Svenska
grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 61
31 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 62
[Stockholm]
4 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 7 [Stockholm] 1 vol.
Svenska fabriksarbetareförbundet, avd 984 [Bromma] 5 vol.
Svenska fackoppositionen 1 vol.
Svenska fackoppositionen, lokalavd Stockholm 0
Svenska fastighetsarbetareförbundet, avd 87
[Stockholm]
Städerskefackföreningen 6 vol.
Svenska frisörarbetareförbundet Svenska frisörbiträdesförbundet;
Frisöranställdas förbund
ca. 1000 vol.
Svenska frisörarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
19 vol.
Svenska frisörarbetareförbundet, avd 1
[Sundbyberg]
2 vol.
Svenska frisörbiträdesförbundet, avd 8,
Södertälje
0
Svenska frisörbiträdesförbundet, östra
kretsen
1 vol.
Svenska frisörföreningen 1 vol.
Svenska förgylleri- och
glasmästeriarbetareförbundet
10 vol.
Svenska förgylleri- och
glasmästeriarbetareförbundet, avd 2 [Stockholm]
Stockholms guldlistarbetarefackförening 3 vol.
Svenska förgylleri- och
glasmästeriarbetareförbundets Stockholmsavdelningars
samorganisation
1 vol.
Svenska gjutareförbundet 24 vol.
Svenska gjutareförbundet, avd 1:s erkända
arbetslöshetskassa
1 vol.
Svenska gjutareförbundet, avd 1 [Stockholm] Stockholms gjuterifackförening 22 vol.
Svenska gjutareförbundet, avd 143 [Horndal] 0
Svenska gjutareförbundet, avd 40 [Norrtälje] 1 vol.
Svenska gjutareförbundet, avd 76 [Skurup] 1 vol.
Svenska gjutareförbundets mälardalskrets 1 vol.
Svenska gjutareförbundets understödsfond 1 vol.
Svenska glasarbetareförbundet 6 vol.
Svenska glasarbetareförbundets begravningskassa 1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 197
[Kanabäcken]
1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet avd 237 Stockholms byggnadstegelbärares
fackförening,Byggnadstegelbärarefackföreningen
[Stockholm]
5 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 397
[Foglavik]
1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 402 2 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 552
[Stockholm]
Gatustensättarefackföreningen [Stockholm],
Gatstenstötarefackföreningen [Stockholm], Stockholms
stötareförbund
1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 73
[Stockholm]
Fosfatarbetarfackföreningen [Stockholm] 1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 88
[Upplands Väsby]
8 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet avdelning 129
[Lidingö]
Lidingö gråstens- och
grovarbetarefackförening
1 vol.
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundets
samorganisation i Stockholm
5 vol.
Svenska gruvindustriarbetareförbundet ca. 1400 vol.
Svenska gruvindustriarbetareförbundet, avd 11 1 vol.
Svenska gruvindustriarbetareförbundet, avd 132 0
Svenska gruvindustriarbetareförbundet, avd 47
[Herräng]
1 vol.
Svenska gruvindustriarbetareförbundet, avd 5 0
Svenska Hammar AB arbetares verkstadsklubb 0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 106
[Stockholm]
Nattvaktsföreningen 2 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 108 Expressarbetarefackföreningen 1 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 14
[Stockholm]
Stockholms isarbetarefackförening 1 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 15,
varuhusgruppen
0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 163
[Stockholm]
Pressbyråns personalförening 2 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 22
[Nynäshamn]
2 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 3 [Stockholm] Stockholms svagdricksutkörarefackförening;
Stockholms fatutkörarefackförening
1 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 34
[Stockholm]
Expressarbetarefackföreningen 4 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 42
[Stockholm]
NK:s personalförening 4 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 43
[Simrishamn]
0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 44
[Stockholm]
Symaskinsombuden 0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 55
[Stockholm]
Apoteks- och droghandelsarbetare 0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 56 erkända
arbetslöshetskassa
0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 56
[Stockholm]
Nöjespersonalen 15 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 56
understödsfond
0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 65
[Stockholm]
Tryckeriernas diversearbetare 1 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 72 [Porjus] 0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 72
[Stockholm]
1 vol.
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 88 [Mora] 0
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 99 [Hagfors] 0
Svenska handelsarbetareförbundet, beklädnads
branschgrupp [Stockholm]
0
Svenska handelsarbetareförbundet, elektriska
branschgruppen [Stockholm]
0
Svenska hatt- och
pälsindustriarbetareförbundet
45 vol.
Svenska hatt- och
pälsvaruindustriarbetareförbundet, avd 4
[Stockholm]
Hattsömmerskefackföreningen 1 vol.
Svenska hattarbetareförbundet 6 vol.
Svenska hospitalpersonalens förbund 3 vol.
Svenska hospitalpersonalens vilohemsfond 0
Svenska järn- och metallarbetareförbundets klubb i
Åbo
0
Svenska järn- och metallarbetareförbundets sjuk-
och begravningskassa, lokalavdelning nr 5
1 vol.
Svenska järn- och metallarbetareförbundets
stockholmsavdelningars sjuk- och begravningskassa
1 vol.
Svenska järnvägsbyggnadsarbetareförbundet 1 vol.
Svenska järnvägsbyggnadsarbetareförbundet, avd
40 [Hagalund]
1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet 455 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, 1:a
distriktets samarbetskommitté för lokpersonal
5 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, 14-15
distriktsorganisation
2 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 1
samorganisation [Saltsjöbaden]
1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 100
[Stockholm]
7 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 168 2 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 228 1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 24
[Stockholm]
6 lådor + ? vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 24,
städsektionen
1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 250
[Stockholm]
6 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 251 1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 28
[Nynäshamn]
11 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 301
[Stockholm]
Sveriges lokomotivmannaförbund, avd 1 40 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 306
[Stockholm]
2 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 351
[Sundbyberg]
10 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 42
[Stockholm]
1 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 60 0
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 65
[Stockholm]
5 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, avd 7
[Stockholm - Liljeholmen]
5 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, distrikt
1
0,5 hm
Svenska järnvägsmannaförbundet, Göteborg
- Stockholm - Gävle samorganisation
GSG 2 vol.
Svenska järnvägsmannaförbundet, övre
Norrlandsklubben
1 vol.
Svenska järnvägsmännens lotteri 3 vol.
Svenska kakel- och plattarbetareförbundet Sveriges kakelugnsmakeriarbetarförbund 1897-, Svenska
kakelugnsmakeriarbetareförbundet 1902-, Svenska
kakelugnsmakareförbundet 1905-1928.
41 vol.
Svenska kakel- och plattarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
Stockholms kakelugnsmakarefackförening; Svenska
kakelugnsmakareförbundet, avd 1 (- 1928)
14 vol.
Svenska kakelugnsmakareförbundets sjuk- och
begravningskassa
2 vol.
Svenska kakelugnsmakareförbundet, Östra
distriktet
1 vol.
Svenska kassaregisters verkstadsklubb Svenska dataregisters verkstadsklubb 5 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet 21 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1 [1966-1971]
[Stockholm]
98 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1 [1972-1995]
[Stockholm]
Kommunalettan 10 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1
[Lövsta]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 14
[Stockholm]
6 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 15
[Stockholm]
4 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 17
[Stockholm]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion
19
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 21
[Nynäshamn]
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 273
[Nynäshamn]
7 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 22
[S:t Görans sjukhus]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 27
[Söderby sjukhus]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion
29
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 3 0,5 hm
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 33
[Sundbyberg]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion
41
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 41,
klubb 2 [Beckomberga]
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 205, sektion 3
[Beckomberga]
3 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 42
[Stockholm]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1, sektion 7 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10 [1965-1970]
[Stockholm]
14 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10 [1971- ]
[Stockholm]
54 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion
11
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion
13
12 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 16
[Carlslunds vårdhem]
6 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 19,
klubb 1, Rålambshov sjukhus
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 19,
klubb Råcksta
5 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 19,
klubb Rånäs Ösbyholm
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 19
[Stockholm]
56 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 10, sektion 3
[Upplands Väsby]
2 lådor
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 100 [Bromma] Spårvägens trafikpersonalens i Bromma
fackförening
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 107
[Stockholm]
16 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 108, sektion 1
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 108
[Stockholm]
11 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 11 [Stenhamra och
Munsö]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 11
[Stockholm]
Hemvårdsbiträden 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 112
[Stockholm]
Renhållningsverkets förmansförening 0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 117
[Stockholm]
Lykttändareföreningen 3 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 14
[Vätö]
Stadens stenhuggeri på Vätö arbetares
förening
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 145
[Stockholm]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 146
[Norsborg]
Vattenverkspersonalens förening 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 151
[Lidingö]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 16, sektion 1
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 16, sektion 2
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 16
[Stockholm]
Stockholms stads träarbetares förening 8 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 163, sektion
4
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 163, sektion 6
[Mörby]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 163 [Upplands
Väsby]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 171
[Sundbyberg]
8 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 182
[Stockholm]
8 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 186, sektion
för kontorsanställda [Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 186
[Stockholm]
Stadens befattningshavares förening 10 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 197
[Stockholm]
Brandkårens kamratklubb (1905-1907); Brandkårens
kamratförening S:t Erik (1907-1922); Stockholms
brandkårs kamratförening (1922-1932);
Brandmännen
23 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 203 [Solna] Solna kommunaltjänstemannaförening (1932-1933) 4 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 205, sektion 2
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 205, sektion 3
[Stockholm]
18 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 205
[Stockholm]
21 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 210 [Söderby
sjukhus]
7 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 213 [Uttran] 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 215
[Mörby]
4 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 216
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 217
[Hornsberg]
30 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 224
[Spånga]
Kommunala befattningshavare 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 225
[Sollentuna]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 23
[Stockholm]
Stockholms stads slakthus- och saluhallspersonal 6 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 232
[Stockholm]
Hamnstyrelsens arbetares förening 8 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 233
[Tjärnan]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 274
[Stockholm]
Serafimerlasarettets personalklubb 3 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1897-1966],
sektion 1 [Stockholm]
3 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1897-1966],
sektion 2 [Husby]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1897-1966],
sektion 2 [Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1897-1966],
sektion 3 [Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1897-1966]
[Stockholm]
32 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1968- ],
sektion 9
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 [1968- ]
[Stockholm]
20 lådor
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 a, sektion 2
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 315
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 322
[Adelsö]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 34
[Stockholm]
17 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 364 [Solna] 10 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 365
[Stockholm]
7 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 37,
Brännkyrka sektion
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 37,
Ringvägens sektion [Stockholm]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 37, sektion
9
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 37
[Stockholm]
Södra spårvägspersonalens
samorganisation
20 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4 [-1923]
[Stockholm]
Gasverksarbetareförbundet; Stockholms stads
belysningsverks arbetares förening
9 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4 [1966-1972]
[Stockholm]
136 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4
[Saltsjöbaden]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 20
[Nacka]
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 315 [Nacka];
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 21
[Nacka]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 21,
fackklubb i Ösmo
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 22
[Saltsjöbaden]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 3
[Stockholm]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 4, sektion 9
[Djursholm]
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 148 [Djursholm]
(-1966)
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 43, sektion 1
[Stockholm]
40 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 43
[Stockholm]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 446, sektion 1
[Stureby vårdhem]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 446
[Stockholm]
3 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 447
[Stockholm]
6 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 448, sektion 4
[Stockholm]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 448
[Stockholm]
4 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 490
[Stockholm]
Personal vid SL:s vagnshalls- och fastighetssektion 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 491
[Stockholm]
5 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 492
[Stockholm]
6 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 5
[Stockholm]
18 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 552
[Stockholm]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 572
[Sundbyberg]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 576
[Carlslund]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 582
[Märsta]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 589
[Stockholm]
0
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6, sektion 1
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6, sektion 2
[Stockholm]
2 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6, sektion 3
[Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6, sektion 5
[Stockholm]
Gasverkets verkstadsklubb 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6, sektion 6
[Stockholm]
Stockholms vattenledningsverks arbetarklubb 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6
[Stockholm]
Stockholms vattenledningsverks maskin- och pannrumsklubb;
Stockholms stads maskin- och järnarbetares förening;
Industriverkens arbetares förening
18 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 6
understödsfond [Stockholm]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 636
[Sigtuna]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 80, sektion 1
[Långbro]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 80, sektion
11
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 80, sektion 2
[Söderby sjukhus/Beckomberga sjukhus]
1 vol.
Svenska Kommunalarbetareförbundet, avd 80, sektion 4
[S:t Görans sjukhus]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 80
[Stockholm]
15 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 82
[Stockholm]
Stadens vedgårdsarbetarefackförening 1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 92
[Stockholm]
Stockholms stads livsmedelsnämnds personals
förening
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 94
[Lidingö]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 99
[Råsunda]
1 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, Stockholms
län
204 vol.
Svenska kommunalarbetareförbundet, Stockholms län,
sektion 51
Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 552, sektion 1
(1956-1966); Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 1,
sektion 77 (1991-1996)
1 vol.
Svenska korkarbetareförbundet 2 vol.
Svenska kökspersonalföreningen 0
Svenska körsvensförbundet 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet ca. 1500 vol. + 59 lådor
Svenska lantarbetareförbundet, avd 117 [Barkhult] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 14 [Västra
Ryd]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 145 [Angelskog] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 154 [Yxe] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 156
[Hällsjön]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 157
[Lidingö]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 161 [Skepptuna] 4 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 164
[Brännkyrka]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 166 [Vallentuna] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 175
[Svartsjölandet]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 176 [Roslags
Näsby]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 182
[Gustavsberg]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 188 [Tuna -
Värmdö]
Upplands lantarbetareförbund, avd 95 (1923-1930) 4 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 201 [Huddinge] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 203
[Västerhaninge]
4 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 204
[Österhaninge]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 205
[Järfälla]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 223
[Hässelby]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 228 [Forsby] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 236
[Långvind]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 237
[Träkvista]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 275 [Ulriksdal] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 278
[Vansäter]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 291
[Södertälje]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 296 |Ekolsund] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 3 [Bro] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 330
[Össebygarn]
3 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 342 [Brunsberg] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 347 [Rotebro] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 353 [Torp] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 354
[Enhörna]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 389 [Odensala] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 397 [Nybble] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 410 [Kjula] 2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 421 [Geddeholm] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 426 [Ask] 2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 43
[Källtorp]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 44
[Håtuna]
7 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 452
[Grängshammar]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 461 [Sadeshult] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 48 [Stockholm] Stockholms trädgårdarbetareförbund
(1928-1929); Stockholms
trädgårdarbetarefackförening (1929-1947)
20 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 496
[Frötuna]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 516 [Markim -
Orkestra]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 557
[Säterbo]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 562
[Adelsö]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 568 [Riala] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 571
[Ljusterö]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 573 [Virestad] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 631
[Jönsarbo]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 655
[Tyresö]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 661
[Lohärad]
2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 686
[Spånganäs]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 7 [Solvalla] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 702
[Närtuna]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 716 [Utö] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 718 [Torö] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 736 [Habo] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 739
[Gottröra]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 750 [Wad] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 818 [Starbo] 1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 87 [Spånga -
Bromma]
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, avd 93 [Djursholm] 2 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, Närkes distrikt
krets 5
1 vol.
Svenska lantarbetareförbundet, Stockholmskretsen 0
Svenska lantarbetareförbundet, Uppsalakretsen 0
Svenska lantarbetareförbundet,
Värmdökretsen
0
Svenska lantarbetareförbundet, Västra Sveriges
distrikt
1 vol.
Svenska litografförbundet Sveriges litografiska förbund (1895-1905);
Internationella litografiska förbundet i Sverige
(1904-1928); Svenska litografförbundet (1928-1972)
261 vol.
Svenska livs distriktschefers centralorganisation 1 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet 755 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 10
[Stockholm]
Stockholms kvinnliga avdelning 1 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 109,
hudarbetareklubben [Stockholm]
0
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 113
[Sundbyberg]
6 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 115
[Rotebro]
3 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 120
[Nacka]
4 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 124
[Lödöse]
0
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 13
[Stockholm]
Finbagare 4 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 13
[Sundbyberg]
Svenska bageriarbetareförbundet, avd 63; Svenska
bageriarbetareförbundet, avd 50
9 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 13,
tobaksarbetarna [Stockholm]
Svenska tobaksindustriarbetareförbundets
Stockholmsavdelning (-1963)
1 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4,
mejerisektionen
Stockholms mjölkutkörarefackförening; Svenska
varuutkörare- och handelsarbetareförbunder, avd 16;
Svenska handelsarbetareförbundet, avd 16;
Handelsanställdas förbund, avd 20, mejerisektionen
15 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4, sektion 1
[Stockholm]
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 1
(-1964); Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 201
(1965-1966)
8 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4, sektion 15
[Stockholm]
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet, avd 15 1 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4
[Stockholm]
19 vol. + 1 låda
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 44
[Stockholm]
Conditoriarbetarefackföreningen i Stockholm (1883-1884);
Stockholms sockerbagarefackförening; Svenska bageri- och
konditoriarbetareförbundet, avd 51; Svenska bageri- och
konditoriarbetareförbundet, avd 60
18 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 48
[Stockholm]
Stockholms kvarnarbetarefackförening 17 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 59
[Sundbyberg]
17 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 6
[Stockholm]
15 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 62
[Kopparberg]
2 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 63,
arbetslösas klubb
0
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 63
[Stockholm]
20 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 68
[Stockholm]
2 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 89
[Stockholm]
Stockholms margarinarbetarefackförening 1 vol.
Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd Visby 0
Svenska läderarbetareförbundet 2 vol.
Svenska läderarbetareförbundet, avd 8
[Järla]
1 vol.
Svenska läderarbetareförbundet, avd Stockholm Stockholms läderarbetarefackförening 1 vol.
Svenska läderarbetareförbundets sjukkassa 0
Svenska maskinist- och eldareförbundet 1 vol.
Svenska maskinverkens verkstadsklubb, AB AB Frank Hirsch maskiner 2 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet 39 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet ca 1500 hm
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 1:s
erkända arbetslöshetskassa [Stockholm]
0
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 1, smeds-,
bil- och hovslagaresektionen
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
Stockholms maskinarbetarefackförening 23 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
41 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 124
[Upplands Väsby]
11 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 139
[Nynäshamn]
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 14,
Stockholms filarefackförening
29 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 28,
agitationsklubben [Stockholm]
Smedernas fackförenings agitationskommitté 1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 28:s
understödsfond [Stockholm]
Smeds- och hovslageriarbetarefackföreningens
understödsfond
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 28
[Stockholm]
Smeds- och hovslageriarbetarefackföreningen (1891-1907);
Smedernas fackförening (1908-1923); Smeds- och
bilarbetarefackföreningen (1923-1927)
22 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 30 Södertälje järn- och
metallarbetarefackförening
0
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 33, sektion
1 [Sundbyberg]
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 33
[Sundbyberg]
47 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 35
[Stockholm]
Stockholms båt- och
pannplåtslagarefackförening
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 59 Stockholms metalltryckarefackförening 0
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 75
[Stockholm]
Stockholms telefon- och elektriska arbetares
fackförening
3 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 81
[Köping]
0
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd 82
[Norrtälje]
13 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd
Liljeholmen
1 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundet, avd
Mörby
0
Svenska metallindustriarbetareförbundets
stockholmsavdelningars samorganisation
15 vol.
Svenska metallindustriarbetareförbundets
stockholmsavdelningars samorganisation,
studiekommittén
1 vol.
Svenska murareförbundet 2 vol.
Svenska murareförbundets stockholmsavdelnings
hjälpkassa (understödsförening)
Stockholms murares sjuk- och begravningskassa (1896-1935);
Stockholms murarefackförenings sjuk- och begravningskassa;
Stockholms murarares understödsfond; Stockholms murares
understödsförening; Stockholms murares erkända
sjukkassa (1935-1948)
37 vol.
Svenska musikerförbundet , AMA All music agency AB (AMA) 12 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 1, kontrollnämnden
[Stockholm]
139 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 1, musikbyrån
[Stockholm]
2 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 1 [Stockholm] Svenska musikerföreningen 150 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 115 [Nynäshamn] 1 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 123 23 vol.
Svenska musikerförbundet, avd 25
[Södertälje]
1 vol.
Svenska musikerförbundet, kulturarbetaravdelningen 3 vol.
Svenska musikerförbundet –
Kulturarbetareförbundet
Svenska musikerförbundet - Nöjesföretagens
personalförbund (1952-1987)
ca. 900 vol.
Svenska musikerförbundet, Stockholmsdistrikt ? vol.
Svenska musikerförbundets B-sektion 2 vol.
Svenska musikerförbundets funktionärsklubb Svenska musikerförbundets
funktionärsförening

Svenska mucikerförbunet, nöjestagarnas
personalförbunds ombudsmannaförening

Svenska musikerförbundet, kulturarbetareförbundets
ombudsmannaförening

0
Svenska musikerförbundets förmedlingscentral FMC 31 vol.
Svenska musikerförbundets sterbhuskassa 6 vol.
Svenska musikerförbundets stipendiefond 7 vol.
Svenska målareförbundet 530 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1, lackerare och
verkstadsmålaresektionen [Stockholm]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1,
lärlingssektionen [Stockholm]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1,
materialarbetaresektionen [Stockholm]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1 [Stockholm] 308 vol. + ? vol.
Svenska målareförbundet, avd 1,
vagnsmålarsektionen [Stockholm]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1,
verkstadslagskommittén [Stockholm]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 1,
Västerhaningesektion
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 14
[Södertälje]
0
Svenska målareförbundet, avd 15 [Stockholm] 2 vol.
Svenska målareförbundet, avd 43 [Stockholm] 8 vol.
Svenska målareförbundet, avd 66
[Norrtälje]
1 vol.
Svenska målareförbundet, avd 91
[Nynäshamn]
1 vol.
Svenska måleriarbetareförbundet,
stadsbaneavdelning 43, begravningsfonden [Stockholm]
0
Svenska måleriarbetareförbundet,
stadsbaneavdelning 43 [Stockholm]
1 vol.
Svenska pappersindustriarbetareförbundet 752 vol. +174 rullar mikrofilm
Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avd 132
[Tollare]
2 vol.
Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avd 24 [Stora
Essingen]
1 vol.
Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avd 8
[Klemensnäs]
1 vol.
Svenska pianofabrikens verkstadsklubb 1 vol.
Svenska postbetjäningen lönekommitté 0
Svenska postförbundet Svenska postvaktsbetjänteföreningen (1886-1904);
Svenska postbetjänteföreningen (1905-1907); Svenska
postmannaförbundet (1908-1961)
90 vol.
Svenska postförbundet, avd 69, Stockholmssektionen 4 vol.
Svenska postmannaförbundet, avd 1:s sjuk- och
begravningskassa [Stockholm]
0
Svenska postmannaförbundet, avd 1:s
städningspersonalklubb
1 vol.
Svenska postmannaförbundet, avd 46
[Södertälje]
2 vol.
Svenska postmannaförbundet, avd 68 [Stockholm] 3 vol.
Svenska postmannaförbundet, avd 69 8 vol.
Svenska postmannaförbundet, diligenspersonalen 0
Svenska postmannaförbundet,
lantbrevbärarkretsen
2 vol.
Svenska postmannaförbundet, ND-kretsar 2 vol.
Svenska postmannaförbundet, post -
järnvägssektionen
Utgående brevklubben, Inkommande brevklubben,
korsbandsklubben, MX-klubben, klubben stockholm ban,
utrikesklubben, tullklubben, spridningsklubben, exprssklubben,
postpersonalens resturangförening,
transportörföreningen.
10 hm
Svenska postmannaförbundet, Stockholmskretsen 1 hm
Svenska postmannaförbundets semesterhem 1 vol.
Svenska postmannaförbundets sjuk- och
begravningskassa
5 vol.
Svenska postmannaförbundets understödsfond 4 vol.
Svenska pressgjuteriets verkstadsklubb 0
Svenska pälsvaruarbetareförbundet 1 vol.
Svenska radio AB:s verkstadsklubb Svenska radiobolagets verkstadsklubb 5 vol. + 2 lådor
Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet 95 vol., 8 lådor + 21 mikrofilm
Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet, avd 52
[Södertälje]
1 vol. (paket)
Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet, avd 54
[Södertälje]
1 vol.
Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundets
samorganisation i Stockholm
0
Svenska sinnessjukhusens förmansförening 3 vol.
Svenska sinnessjukhusens förmansförening, avd
1
1 vol.
Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbund 10 vol.
Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbunds
sjukunderstödsfond
2 vol.
Svenska sjukhuspersonalens förbund ? vol.
Svenska sjöfolksförbundet Svenska sjömansunionen 1 vol.
Svenska sjömans- och eldareförbundet 13 vol.
Svenska sko- och läderarbetareförbundet 410 vol.
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
30 vol.
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd 11
[Stockholm]
5 vol.
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd 12
[Stockholm]
16 vol.
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd
32
?
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd 49
[Falköping]
?
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd
66
?
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd
68
?
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd
71
?
Svenska sko- och läderarbetareförbundet, avd
Borås
0
Svenska skoarbetareförbundets sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Svenska skogsarbetareförbundet ca. 500 lådor
Svenska skorstensfejareförbundet Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet (1900-1901,
1918-1976)
52 vol.
Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
61 vol.
Svenska skrädderiarbetareförbundets
Stockholmsavdelnings uttaxeringsfond
0
Svenska slakteri- och charkuteriarbetareförbundet 4 vol.
Svenska slakteri- och charkuteriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
Slakteri- och charkuteriarbetarefackföreningen i
Stockholm
3 vol.
Svenska sockerbageriabetareförbundet 1 vol.
Svenska spårvägsmannaförbundet 3 vol.
Svenska spårvägsmannaförbundet, avd 1,
banbyggaresektionen [Stockholm]
0
Svenska spårvägsmannaförbundet, avd 1
[Stockholm]
7 vol.
Svenska spårvägsmannaförbundet, avd 2
[Stockholm]
1 vol.
Svenska spårvägsmannaförbundet, avd 3
[Stockholm]
1 vol.
Svenska statsbanebetjäningens
understödsförening
1 vol.
Svenska stenhuggareförbundet, avd 23 [Sundbyberg] 5 vol.
Svenska stenindustriarbetareförbundet 62 vol.
Svenska stenindustriarbetareförbundet, avd 22
[Stockholm]
Stockholms stenhuggareförening; Stockholms
stenhuggarefackförening
33 vol.
Svenska stenindustriarbetareförbundet, avd 24 0
Svenska stenindustriarbetareförbundet, östra
distriktet
0
Svenska stuckatörförbundet 5 vol.
Svenska stuckatörförbundet, avd 1 [Stockholm] Gipsarbetarefackföreningen 5 vol.
Svenska stuckatörförbundet, avd 4 [Stockholm] Scagliolarbetarefackföreningen 1 vol.
Svenska stuckatörförbundet, avd 5 [Stockholm] Marmorstuckatörarbetarefackföreningen;
Konstmarmorarbetareföreningen; Armit- och
konstmarmorarbetarefackföreningen
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet ca. 250 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 148
[Jungfrusund]
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 148
[Älmhult]
?
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 260
[Hulevik]
?
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 266
[Urshult]
?
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 284
[Virabruk]
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 310
[Rånäs]
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 494
[Sigtuna]
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd
132
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 61
[Sundbyberg]
1 vol.
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet,
Stockholms distrikts samorganisation
1 vol.
Svenska teleförbundet Sveriges rikstelefon- och telegrafarbetareförbund
(1901-1902); Telegraf- och rikstelefonarbetareförbundet
(1902-1912); Telegraf- och telefonmannaförbundet
(1912-1955)
291 vol. + 33 lådor
Svenska teleförbundet, avd 1 [Stockholm] 5 vol.
Svenska teleförbundet, avd 174 [Stockholm] 27 vol.
Svenska teleförbundet, avd 21 [Stockholm] 9 vol.
Svenska teleförbundet, avd 29 [Stockholm] 1 låda
Svenska teleförbundet, avd 46 [Stockholm] 4 vol.
Svenska teleförbundets samarbetskommitté Telegraf- och telefonmannaförbundet, 4:e distriktets
samarbetskommitté
2 vol.
Svenska telegrambärareförbundet 1
Svenska textilarbetareförbundet 375 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 122 3 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 126 2 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 135 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 16, kvinnliga
sektionen [Södertälje]
0
Svenska textilarbetareförbundet, avd 16, manliga
sektionen [Södertälje]
0
Svenska textilarbetareförbundet, avd 16
[Södertälje]
2 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 16,
väverisektionen [Södertälje]
Juteväveriarbetarefackföreningen 0
Svenska textilarbetareförbundet, avd 20, klubb 6
[Stockholm]
0
Svenska textilarbetareförbundet, avd 20 [Stockholm] 9 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 23 [Stockholm] 0
Svenska textilarbetareförbundet, avd 26 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 42 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 47,
arbetslöshetskassa [Gnosjö]
1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 61 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 69
[Liljeholmen]
3 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 73 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 78
[Mölndal]
3 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd 81
[Mölnlycke]
1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, avd Forsbro 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, Borås
distrikt
1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, norra distriktet 1 vol.
Svenska textilarbetareförbundet, södra
distriktet
1 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet ca. 185 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd 2, sektion
1 [Stockholm]
1 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd 2, sektion
2 [Stockholm]
1 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd 2
[Stockholm]
Skandinaviska tobaksarbetareförbundet i Stockholm
(1884-)
37 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd
Karlskrona
3 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd
Linköping
3 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd
Sundbyberg
2 vol.
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet, avd
Södertälje
1 vol.
Svenska tobaksmonopolets arbetares begravningskassa 2 vol.
Svenska tobaksmonopolets begravningsfond 1 vol.
Svenska tobaksmonopolets erkända centralsjukkassa Sveriges tobaksarbetares sjuk- och begravningskassa
(1908-1918); Svenska tobaksmonopolets arbetares sjuk- och
begravningskassa (1918-1933)
1 vol.
Svenska tobaksmonopolets verksatdsklubb 1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet ca. 3500 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 10
[Stockholm]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 105
[Södertälje]
2 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 11
[Stockholm]
9 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 160 [Upplands
Väsby]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 165
[Arvika]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 175
[Stockholm]
Omnibusspersonalens fackförening 5 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 177 ?
Svenska transportarbetareförbundet, avd 186 ?
Svenska transportarbetareförbundet, avd 197
[Kappelshamn]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 202
[Figeholm]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 208
[Sigtuna]
2 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 243
[Bengtsfors]
2 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 26
arbetslöshetskassa [Stockholm]
11 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 26
[Stockholm]
Maskinist- och eldarefackföreningen; Maskinskötare-
och eldarefackföreningen; Maskinist-, motorskötare- och
eldarefackföreningen
14 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 36 11 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 46 Civila flygpersonalens fackförening i Stockholm 102 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 47 ? vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 5,
brädgårdsutköraresektionen [Stockholm]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 5
[Stockholm]
Stockholms transportarbetarefackförening 18 lådor
Svenska transportarbetareförbundet, avd 57
[Nynäshamn]
13 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 59
[Liljeholmen]
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 7
[Stockholm]
Stockholms automobilförarefackförening 137 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 71
[Bergkvara]
? vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 86
[Stockholm]
2 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd 9
[Stockholm]
5 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, avd
Fjällbacka
?
Svenska transportarbetareförbundet, Mälardalens
distrikt
1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, Norrlands
distrikt
12 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, region 3 1 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, Stockholms
samorganisation
10 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, sydöstra
distriktet
2 vol.
Svenska transportarbetareförbundet, västra
distriktet
2 vol.
Svenska Tryckeri AB:s personalklubb STAB:s personalklubb 7 vol.
Svenska trä- och pappersindustriarbetarekartellen 0
Svenska träarbetareförbundet, avd 123
[Järna]
0
Svenska träarbetareförbundet, avd 165 [Tumba] Byggnadsträarbetarefackförening, avd 8 1 vol.
Svenska träarbetareförbundet, avd 171
[Liljeholmen]
Liljeholmens träarbetarefackförening (1906-) 1 vol.
Svenska träarbetareförbundet, avd 190
(Djursholm)
0
Svenska träarbetareförbundet, avd 221
[Kallhäll]
0
Svenska träarbetareförbundet, avd 8
[Stockholm]
4 vol.
Svenska träarbetareförbundet, avd 96
(Djursholm)
0
Svenska träarbetareförbundets diskussionsklubb 1 vol.
Svenska träarbetareförbundet,
lärlingssektionen i Stockholm
0
Svenska träarbetareförbundets sjuk- och
begravningskassa
32 vol.
Svenska trädgårdsarbetareförbundet 9 vol.
Svenska trädgårdsarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]
1 vol.
Svenska trädgårdsarbetareförbundet, avd 2
[Hässelby]
1 vol.
Svenska trädgårdsarbetareförbundet, avd 24
[Södertäljetrakten]
0
Svenska trädgårdsarbetareförbundet, avd 31
[Bro]
0
Svenska träindustriarbetareförbundet Svenska träarbetareförbundet (-1923) ca. 1170 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 1,
båtbyggarsektionen
1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 1
[Stocklholm]
Stockholms träidustriarbetarefackförening 35 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 136
[Hallstavik]
1 vol. (paket)
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 170
[Dyvik]
1 vol. (paket)
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 198
[Åkersberga]
2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 20
[Nacka]
9 lådor
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 20,
Stockholms län
56 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 20,
Stockholms län, sektion Norrtälje
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, avd 283
[Norrtälje](-1949); Svenska
träindustriarbetareförbundet, avd 93
[Norrtälje](1949-967)
2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 217
[Grisslehamn]
1 vol. (paket)
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 219
[Grisslehamn]
2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 221
[Riddersvik]
1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 228
[Boxholm]
0
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 23
[Hässelby]
1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 231 0
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 233
[Ekskogen]
2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 249
[Gåshaga]
0
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 28
[Hägersten]
0
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 3,
Varvsträarbetarefackföreningen [Stockholm]
Skeppstimmermannarnas fackförening (1889-), Stockholms
varvsträarbetarefackförening
5 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 5
[Djurhamn]
1 vol. (paket)
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 51
[Södertälje]
Träarbetarefackföreningen,
Södertälje
3 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 583
[Stockholm]
Brädsgårdsarbetarefackföreningen,
Stockholm

Sågverks- och brädgårdsarbetarnas
Stockholmsavdelning

Sågverksindustriarbetareförbundet, avd 1
[Stockholm]

17 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 6
[Saltsjöbaden]
2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 6
[Stockholm]
Båtbyggarefackföreningen, Stockholm 2 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 601,
sektion Bergshamra
1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 65
Saltsjöbaden
0
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 65
[Vaxholm]
Träarbetarefackföreningen, Vaxholm 1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 85
[Klintehamn]
1 vol.
Svenska träindustriarbetareförbundet, avd 86
[Nynäshamn]
1 vol.
Svenska tunnbinderiarbetareförbundet 15 vol.
Svenska tunnbinderiarbetareförbundet, avd Stockholm 5 vol.
Svenska tunnbinderiarbetareförbundets sjuk- och
begravningskassa
1 vol.
Svenska typografförbundet 950 vol.
Svenska typografförbundets erkända
centralsjukkassa
17 vol.
Svenska typografförbundets
fortsättningssjukkassa
4 vol.
Svenska typografförbundets fortsättningssjukkassa,
Stockholmsavdelningen
2 vol.
Svenska typografförbundets garantifond Svenska typografförbundets tuberkulos- och
nödhjälpsfond (-1949)
2 vol.
Svenska typografförbundets invalidfond Svenska typografförbundets tuberkulos- och
nödhjälpsfond (-1949)
5 vol.
Svenska typografförbundets reservfond Svenska typografförbundets tuberkulos- och
nödhjälpsfond (-1949)
1 vol.
Svenska typografförbundets reshjälps- och
arbetslöshetskassa
2 vol.
Svenska typografförbundets sjuk- och
begravningshjälpskassa
24 vol.
Svenska typografförbundets sociala fond Svenska typografförbundets tuberkulos- och
nödhjälpsfond (-1949)
5 vol.
Svenska typografförbundets
understödsförening
14 vol.
Svenska Warners verkstadsklubb 1 vol.
Svenska vårdpersonalförbundet Sveriges fångvårdsmannaförbund (1906-1963);
SVPF
13 lådor
Svenska vårdpersonalförbundet, avd 1
[Stockholm]
Sveriges fångvårdsmannaförbund,
lokalavdelning centralfängelset å Långholmen
(1906-1963)
5 vol.
Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet,
avd 122 [Tumba]
0
Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet,
avd 26 [Stockholm]
9 vol.
Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet,
avd 48 [Stockholm]
0
Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundets
samorganisation [Stockholm]
1 vol.
Svenska vägarbetareförbundet Svenska väg- och
vattenbyggnadsarbetareförbundet
276 vol. + 11 lådor
Svenska vägarbetareförbundet, avd 10 [Lunda] 0
Svenska vägarbetareförbundet, avd 105 0
Svenska vägarbetareförbundet, avd 119
[Färjestaden]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 13 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 131 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 14
[Haparanda]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 15 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 150 [Suorva] ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 154
[Bjuröklubb]
1 vol.
Svenska vägarbetareförbundet, avd 157 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 173 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 177 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 19 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 20
[Moskosel]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 20 [Ringaby] ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 211 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 23 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 273 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 276 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 288 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 293 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 297 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 32
[Lappnyksele]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 32
[Vegesträsk]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 321
[Nynäshamn]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 33
[Svenstavik]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 336 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 34 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 35 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 352
[Norrgårda]
1 vol.
Svenska vägarbetareförbundet, avd 37 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 43 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 5 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 50 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 52 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 55
[Norrfors]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 58 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 59 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 61 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 63 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 79 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 8 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 81 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 84
[Kåbdalis]
?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 86 [Abisko] ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 9 ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 92 [Abisko] ?
Svenska vägarbetareförbundet, avd 94 ?
Svenska vägbolagets verkstadsklubb Granit och Betong smidesarbetares verkstadsklubb 1 vol.
Svenska vävlagareförbundet 1 vol.
Svenskt Guldsmides AB:s verkstadsklubb 0
Svensson och Co:s verkstadslag, K. J. 0
Svenssons verkstadsklubb, S. A. 0
Svenssons verkstadslag, Per 0
Sveriges arbetares centralorganisation,
anläggningsarbetarnas industriella agitations- och
upplysningskommitté
3 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
byggnadsindustriarbetarefederationen
4 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
järnvägsmännens federation
1 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation, lokala
samorganisationer [samling]
1 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation, Ostkustens
agitationsdistrikt
1 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation [SAC] ca. 370 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
samhällsanställdas federation
Sveriges arbetares centralorganisation,
kommunalanställdas federation
3 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
sjömansfederationen
2 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
skogsarbetaresyndikat
?
Sveriges arbetares centralorganisation,
skogsbruksfederationen
128 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation, Stockholm - Gotlands
distrikt
5 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
sågverksindustriarbetarefederationen
?
Sveriges arbetares centralorganisation, tidnings- och
tryckerifederationen
1 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
tidningskommittén
1 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation,
transportarbetarefederationen
8 vol.
Sveriges arbetares centralorganisation, Upplands
distrikt
1 vol.
Sveriges fångvårdsmannaförbunds
begravningskassa
1 vol.
Sveriges glasmästeriarbetares rikssammanslutning 4 vol.
Sveriges glasmästeriarbetares samorganisation 1 vol.
Sveriges järnvägars banmästareförening,
distrikt 4
1 vol.
Sveriges lokomotivmannaförbund 22 vol.
Sveriges lokomotivmannaförbund, avd 70
[Nynäshamn]
1 vol.
Sveriges ordningsvaktförbund 3 vol.
Sveriges
poststationsföreståndareförening
6 vol.
Sveriges poststationsföreståndareförening,
Mellansvenska kretsen
1 vol.
Sveriges poststationsföreståndareförening,
stationsmästaresektionen
1 vol.
Sveriges skogs- och lantarbetareförbund Västmanland-Dalarnas lantarbetareförbund
(1919-1920); Mellersta Sveriges skogs- och
lantarbetareförbund (1920-1921)
1 vol.
Sveriges skolvaktmästares kamratförening 5 vol.
Sveriges småbrukare- och skogsarbetareförbund Västernorrlands läns lantarbetareförbund
(1906-1907); Norrlands skogs- och lantarbetareförbund
(1907-1908); Svenska skogs- och lantarbetareförbundet
(1908-1909)
1 vol.
Sveriges träarbetares erkända centralsjukkassa 7 vol.
Sveriges träarbetares erkända centralsjukkassa,
lokalavd 1 [Stockholm]
Svenska träarbetareförbundets sjuk- och
begravningskassa, lokalavd 1
3 vol.
Sveriges träarbetares erkända centralsjukkassa,
lokalavd 100
0
Sveriges träarbetares erkända centralsjukkassa,
lokalavd 3 [Södertälje]
0
Sveriges trädgårdsarbetares samorganisation 5 vol.
Sveriges universitets- och högskolebetjäntes
avdelning i Stockholm
2 vol.
Sveriges urmakeriarbetareförbund 104 vol.
Sveriges urmakeriarbetareförbund, avd 1, Stockholms
urmakeriarbetareförening
9 vol.
Sveriges urmakeriarbetareförbund, avd 14 1 vol.
Sveriges virkesmätares riksförbund 46 vol.
Svets och smides verkstadsklubb 0
Syndikalistiska arbetarefederationen 1 vol.
Sågverksindustriarbetarenas erkända
arbetslöshetskassa
? vol. + 3 rullar mikrofilm
Sällströms verkstadsklubb, E. 0
Södertälje fackliga centralorganisation Södertälje fackföreningars
samorganisation
3 vol.
Södertälje kassaklubb 1 vol.
Södertälje lokala samorganisation 6 vol. + 1 låda
Södertälje lokala samorganisation, sektion 3 1 vol.
Södertälje regionkassaklubb Huddinge kassaklubb (1973-1984); Huddige-Södertälje
kassaklubb (1984)
2 vol.
Södertörns kassaklubb 1 vol.
Södra förstädernas verkstadsklubb 0
Södra möbelsnickeriarbetarefackföreningen
[Stockholm]
1 vol.
Södra spårvägspersonalens fackförening
[Stockholm]
1 vol.
Södra varvets järn- och metallarbetares
verkstadsklubb
0
Tapetserarnas sjuk- och begravningskassa [Stockholm] 1 vol.
Tappsunds lokala samorganisation 0
Tarmrenseriarbetarefackföreningen [Stockholm] 0
Tekas verkstadsklubb 0
Teleettans understödsförening 1 vol.
Telefon- och elektriska montörfackföreningen 2 vol.
Telefonfabrikens arbetares verkstadsklubb, AB 1 vol.
Telefonmanfabrikens sjuk- och begravningskassa 0
Telefonmontörfackföreningen [Stockholm] 3 vol.
Telegraf- och telefonmannaförbundet, avd 1:s sjuk- och
begravningskassa [Stockholm]
2 lådor
Telegraf- och telefonmannaförbundet, avd 174 1 vol.
Telegraf- och telefonmannaförbundet, avd 28
[Skövde]
1 vol.
Telegraf- och telefonmannaförbundet, avd 8
[Stockholm]
1 vol.
Telegraf- och telefonmannaförbundets rikskabelklubb
[Stockholm - Nynäshamn]
1 vol.
Telegrafkabelns lokala samorganisation 2 vol.
Telegrafverkets pensionsförrättnings
understödsfond
0
Telegrafverkets personalförbund 4 vol.
Telegrafverkets stationsbiträdesförening 2 vol.
Telegrafverkets stationsbiträdesförenings
skatteinbetalningskassa
0
Telegrafverkets stationsbiträdesförenings spar- och
lånekassa
2 vol.
Telegrafverkets trafikpersonalförbund 3 vol.
Telegrafverkets trafikpersonalförbund, avd 4
[Stockholm]
Stockholms telegrambärares förening, Svenska
telegrambärareförbundet, avd 1
1 vol.
Telegrafverkets vaktbetjänteförening 1 vol.
Telegrafverkets vaktbetjänteförenings spar- och
lånekassa
1 vol.
Telegrafverkets verkstadsklubb 0
Teleregulators verkstadsklubb 0
Telesignalfabrikens verkstadsklubb, AB “”
Tempo Hornsgatan 74 personalklubb 1 vol.
Testors verkstadsklubb 0
Textilarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 67 vol.
Thornblads verkstadslag, A. 0
Thunells verkstadsklubb, AB Gösta ?
Ti-Ba djuptrycksklubb 1 vol.
Tibo verkstadsklubb 2 vol.
Tidens personalklubb 1 vol.
Tidningen Grafia 19 vol.
Tidningen Magneten 1 vol.
Tidningsexpeditionens kamratklubb 1 vol.
Tidskriften Humanitet 11 vol.
Tilling och Co verkstadskubb Verkstadsklubb Norden 1 vol.
Tjernelds radio verkstadsklubb 1 vol.
Tjänstemännens samorganisation Teso 1 vol.
Tobaksarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 0
Tobaksarbetarnas gemensamma sjuk- och begravningskassa
[Stockholm]
4 vol.
Toffelmakeriarbetarefackföreningen [Stockholm] 1 vol.
TOL-kamraterna 3 vol.
Torsell och Lundbergs verkstadsklubb 1 vol.
Torö lokala samorganisation 0
Trafikpersonalfackföreningen [Stockholm] 0
Transpors samorganisation vid G.D.S. biltrafik 2 vol.
Transportarbetarnas diskussionsklubb i Stockholm Svenska transportarbetareförbundets samorganisations
diskussionsklubb
1 vol.
Transportarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 1 vol.
Transportörklubben Stockholm ban 2 vol.
Tremix verkstadsklubb nr 55 1 vol.
Trikåstickerskornas fackförening [Stockholm] 0
Trofast sjuk- och begravningskassa 1 vol.
Tryckeri AB Balders personalklubb 1 vol.
Tryckeri AB Frams personalklubb vol.
Tryckeribolagets personalklubb 1 låda
Tryggs agenters och inkasserares centralorganisation 1 vol.
Tryggs agenters och inkasserares stockholmsklubb 1 vol.
Tryggs fritidsombuds centralorganisation 1 vol.
Tryggs försäkringskonsulters
centralorganisation
1 vol.
Tryggs inspektörers centralorganisation 2 vol.
Tryggs inspektörsförenings stockholmsavdelning 1 vol.
Tryggs ombuds centralorganisation 1 vol.
Trädgårdsarbetarnas Stockholmskrets 0
Träindustriarbetarnas erkända
arbetslöshetskassa
? vol. + 7 rullar mikrofilm
Träkvista lokala samorganisation 9 vol.
Träsvarvarnas fackförening [Stockholm] 0
Tumba lokala samorganisation 4 vol.
Tungelsta lokala samorganisation 1 vol.
Turitz biträdes- och tjänstemannaklubb, AB 1 vol.
Tvätt- och strykerskeföreningen [Stockholm] 0
Typografernas erkända arbetslöshetskassa 28 vol.
Typografernas sjuk- och begravningshjälpskassa,
Stockholmsavdelningen
25 vol.
Typografernas sjuk- och begravningskassa 111 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm 507 vol. + 26 lådor
Typografiska föreningen i Stockholm,
distributionssektionen
1 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm, FKR-sektionen 4 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm, lärlings- och
biträdesssektionen
1 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm,
maskinsättaresektionen
1 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm, rotations- och
stereotypbiträdessektionen
1 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm,
stilgjutaresektionen
1 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm,
tidningsarbetaresektionen
2 vol.
Typografiska föreningen i Stockholm,
uppbördsmannaklubb
1 vol.
Typografiska föreningens byggnadsförening 2 vol.
Typografiska föreningens i Stockholm
diskussionsklubb
Stockholmstypografernas diskussionsklubb 1 vol.
Typografiska föreningens i Stockholm gymnastikklubb 2 vol.
Typografiska föreningens i Stockholm schackklubb 1 vol.
Typografiska föreningens i Stockholm
sångkör
5 vol.
Typografiska reformklubben 1 vol.
Tyresö lokala samorganisation 0
Täckdikningsförmännens lokala
samorganisation
0
Uddevalla fackliga centralorganisation 1 vol.
Uddias verkstadsklubb 1 vol.
Understödsföreningen Tre Kronor 1 låda
Understödsföreningen Tre kronors
sjukhjälpsfond
Sjukhjelpsföreningen Tre kronor,
Understödsföreningen Tre kronor
8 vol.
Upplands lantarbetareförbund, avd 104
[Västertälje]
1 vol.
Upplands Väsby lokala samorganisation 0
Upsala Armaturfabriks verkstadsklubb nr 119 [Stockholm] 1 vol.
Vagnshallspersonalens vid AB Stockholms spårvägar
diskussionsklubb Solidaritet
1 vol.
Vaktbetjänters inom Stockholms enskilda
begravningskassa
1 vol.
Vallentuna lokala samorganisation 0
Vallstanäs lokala samorganisation 1 vol.
Vapenfabrikens verkstadsklubb 1 vol.
Varvs- och mekaniska hjälparbetarfackföreningen
[Stockholm]
6 vol.
Vasa - Kungsholmens kassaklubb 1 vol.
Vasa rörs verkstadsklubb 0
Vattenfallsverkens personalförbund ? vol.
Vaxholms lokala samorganisation Ramsö lokala samorganisation 1 vol.
Waxholmsbåtarnas målares verkstadslag 0
Ved och kolbolagets arbetarklubb Fram (Stockholm) 0
Wendels verkstadslag, A. 0
Ventabs verkstadsklubb nr 522, AB AB Ventilationsarbetens verkstadsklubb 1 vol.
Verktygfabriken Sveas verkstadsklubb 0
Westerbergs verkstadslag, K. A. 0
Wibels verkstadsklubb, Axel 0
Vibrators verkstadsklubb 0
Wicanders arbetares verkstadsklubb 0
Wicanders korkfabriks fackklubb 1 vol.
Videbergs verkstadsklubb 1 vol.
Widengrens verkstadsklubb, AB L. och P. 0
Wienerbryggeriets arbetarklubb (Stockholm) 0
Viklunds maskin- och velocipedfabriks verkstadsklubb 0
Viklunds rörledningsaktiebolags verkstadsklubb 0
Viksunds lokala samorganisation 0
Vilohemskommittén 2 vol.
Winbergs verkstadslag, A. 0
Volators verkstadsklubb 0
Voltas verkstadsklubb 1 vol.
Volvos bilarbetares verkstadsklubb 0
Vägarbetaren 1 vol.
Vägarbetarnas erkända arbetslöshetskassa 0
Värdebrevbärareföreningen i Stockholm 1 vol.
Värmelednings AB Calors verkstadsklubb 2 vol.
Värtans mekaniska verkstadsklubb 0
Väsby lokala samorganisation 2 vol.
Västberga lokala samorganisation 1 vol.
Västerbo lokala samorganisation 1 vol.
Västerbrons verkstadsklubb 0
Västra Sveriges fångvårdsbetjäntes
förening
0
Växelstationsföreståndarnas
riksförbund
4 vol. + ? rullar mikrofilm
Zeros verkstadsklubb 1 vol.
Zuckerman och Jonassons verkstadsklubb nr 134 1 vol.
Åbergs efterädares verkstadsklubb, E. J. 1 vol.
Åhlén och Holms handelsarbetares
fackförening [Stockholm]
0
Åhlén och Holms personalklubb Åhlén och Holms personals fackförening 1 vol.
Åhlén och Åkerlunds bokbinderiarbetares
personalklubb
6 vol.
Åhlén och Åkerlunds bokbinderiarbetares
personalklubbs understödsfond
1 vol.
Åhlen och Åkerlunds djuptrycksavdelnings
personalklubb
2 vol.
Åhlen och Åkerlunds litografkartell 1 vol.
Åhlen och Åkerlunds, Offset personalklubb 1 kartong
Åhlen och Åkerlunds personalklubb 3 vol.
Åkerblads verkstadslag, J. 0
Åkerholmska AB:s personalklubb 1 vol.
Åkeriet Stjärnans kamratklubb 1 vol.
Åkersberga lokala samorganisation 3 vol
Åkersberga verkstadsklubb 1 vol.
Åkerstedt och Åkessons verkstadslag 0
Åkerstedts verkstadslag 0
Ålbo lokala samorganisation 1 vol.
Åtvidabergs industriers verkstadsklubb nr 124
[Stockholm]
1 vol.
Älvsjö personalklubb 1 vol.
Öhlins och Nilssons verkstadslag, AB 0
Öhrström och sons verkstadsklubb, A. W. 0
Östavalls lokala samorganisation 1 vol.
Östberg och Lennartssons verkstadsklubb 0
Östertälje lokala samorganisation 0
Östra Södermanslands byggnadssyndikat 1 vol.
Övre norrmalms verkstadslag Norra verkstadslaget (1908) 0

Senast uppdaterad: 4 mars 2013
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se