Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Svensk periodika på mikrofilm

Titel, upphov och utgivningstid På mikrofilm
Aftonbladet. - Stockholm : Aftonbladet Hierta AB, 1830- 1956-2001
Aftontidningen. - Stockholm, 1942-1956 1942-1956
Appell / hufvudredaktör August Palm. - Stockholm, 1907-1908. 1907-1908
Appell till det sunda förnuftet / August Palm. - Stockholm, 1912-1925 1912-1921
Arbetaren : the Swedish organ of the Socialist Labor Party. - New York, N.Y., 1895-1928 1895-1928
Arbetaren. - Stockholm : Sveriges Arbetares Centralorganisation, 1922- 1922-
Arbetet. - Malmö : Nya Arbetet AB, 1887-1995 1887-1995
Arbetet nyheterna : [ed.Malmö]. - Malmö : Nya Arbetet AB, 1995-1999 1995-1999
Arbetet. - Malmö : Nya Arbetet AB, 1999-2000 1999-2000
Brand : anarkistisk tidskrift. - Stockholm : Socialistiska ungdomsförbundet : Socialistiska ungdomsförbundet : Bokförlaget Brand : Anarkistiska propagandaförbundet : Anarkistiska propagandaförbundet : Anarkistiska federationen : Anarkistiska federationen : Anarkistiska federationen i Danmark : Brand Brand, 1898-1979 ; Stockholm, 1898- 1898-1967
Brand tillfällighetstidningar : faror. - Stockholm, 1909-1946. 1909-1946
Brands månadshäfte : socialistiska ungdomsförbundets illustrerade tidning. - Stockholm, 1908-1916. 1908-1916
Folkbladet : Tidning för Sveriges arbetareklass. - Stockholm, 1894-1935 1894-1897, 1900-1907, 1930-1935
Folkbladet Östgöten. - Norrköping, 1966-1981 1966-1967
Folkets Dagblad Politiken. - Stockholm, 1916-1945. 1916-1945
Folkviljan. - Malmö ; Köpenhamn ; Stockholm, 1882-1885 1882-1885
Gnistan : organ för Sveriges kommunistiska parti. - Stockholm : Sveriges kommunistiska parti, 1967-1986 1967-1986
Gotlands folkblad. - Visby, 1928-1983 1963-1966
Järnarbetaren : kvartalsberättelse för Svenska järn- och metallarbetareförbundet. - Stockholm : Svenska järn- och metallarbetareförbundet, 1890-1913 1890-1913
Medborgaren. - Stockholm, 1829-1832 1829-1832
Metallarbetaren. - Stockholm : Metallarbetaren, 1914-1996 1914-1936
Morgonbris : s-kvinnornas tidning. - Stockholm : Kvinnornas fackförbund ; Socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott ; Socialdemokratiska kvinnornas centralstyrelse ; Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 1904-1992 (Stockholm : A.-B. Arbetarnes tr.) ; Stockholm : 1904-1992 1904-1928
Morgontidningen : Socialdemokraten. - Stockholm, 1942-1958 1944-1958
Norrländska socialdemokraten. - Luleå : Tryckeri AB Norrländska socialdemokraten, 1919- 1963-1966
Norrskensflamman. - Stockholm : Tidningsföreningen Norrskensflamman-information, 1906-1998 1906-1998
Ny Dag. - Stockholm, 1930-1990 1930-1990
Ny tid. - Göteborg, 1892-1966 1892-1935 (30/4)
Ny tid. - Chicago : Förenade skandinaviska socialist-förbundet, 1922-1936. 1927 (1/1)-1930 (27/9), 1933 (4/5)-1936 (16/7)
Nya Folkviljan. - Malmö, 1906-1920 1906-1920
Patrioten / af L.M. Philipson. - Stockholm, 1792-1794 1792-1794
Piteåtidningen. - Piteå : Piteåtidningen, 1915- 1963-1967
Proletären : organ för Kommunistiska partiet - KPML(r). - Göteborg : KPML(r), 1970- 1979-
Reform : tidning för politisk ekonomi, religion, litteratur och konst. - Stockholm, 1849-1850 1849-1850
Röda röster. - Borlänge : [utg. Sveriges vänstersocialistiska samorganisation], 1919-1930 1919-1930
Socialdemokraten. - Stockholm, 1885-1942. 1885-1942
Stenarbetaren. - Malmö : organ för Skandinaviska stenhuggareförbundet, 1897-1969. 1897-1969
Stockholmstidningen. - Stockholm, 1956-1966. 1956-1966
Stockholmstidningen. - Stockholm, 1981-1984. 1981-1984
Stormklockan : Röd ungdoms tidning. - Stockholm : Stormklockan, 1909-1985 1908-1929
Svenska socialisten. - Rockford & Chicago, Ill, 1905-1921 1905-1921
Sydöstra Sveriges dagblad. - Karlskrona, 1921-1973 1963-1966
Syndikalisten : organ för Sveriges Arbetares centralorganisation. - Malmö, 1911-1921. 1911-1921
Tiden : Sverges billigaste dagliga tidning / utgifen af K.P. Arnoldson. - Stockholm, 1883-1886. 1883-1886
Tobaksarbetaren : organ för Svenska tobaksindustriarbetareförbundet. - Stockholm, 1899-1958. 1899-1958
Trots allt : Kamptidningen för svensk och mänsklig politik / Ture Nerman. - Stockholm, 1939-1952 1939-1952
Veckotidningen tiden. - Stockholm, 1884-1885. 1884-1885
Västerbottens folkblad. - Umeå : Västerbottens folkblad, 1917- 1963-1966
Östergötlands folkblad. - Norrköping, 1905-1966 1963-1965

Senast uppdaterad: 20 mars 2009
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se