Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet
Webbplatskarta | Taggmoln

Forskning

Vi har forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia som ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

Mer under forskning

Till detta ändamål ger vi ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, och initierar, deltar i eller ger ut andra egna publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare hos oss, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning.

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia. Våra medarbetare deltar också i pågående forskning.

Facket, kvinnan och världen - Feminism in international labour organizations

Den 18 juni 2013 pågick workshopen Feminism in international labour organizations i våra lokaler. Några av världens ledande genus- och jämställdhetsforskare som Yevette Richards Jordan, Dorothy Sue Cobble och Suzanne Margaret Fanow deltog.

Kvinnorna i de första kvinnliga internationella fackliga konferenserna, runt 1919, där också flera svenskor var med, trodde starkt på att de hade skapat en ny plattform för kvinnor och systerskap. Det kvinnliga perspektivet har alltid varit en del av arbetarrörelsen, men kvinnan har fått kämpa för att få plats.

Deltagarna talade om denna del av kvinnans kamp för lika rättigheter på arbetet, i samhället och i hemmet, såväl ekonomiskt som juridiskt. På UR Samtidens webbsida finns samtliga inspelningar från workshopens olika delar.

Kommande konferenser och seminarier

Senast uppdaterad: 7 oktober 2013
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se