Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Forskning

Forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia är ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

Mer under forskning

Till detta ändamål ger vi ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, och initierar, deltar i eller ger ut andra egna publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare hos oss, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia. Våra medarbetare deltar också i pågående forskning.
nordic-labour-history

Nordic Labour History Mailing List

This Nordic Labour History Mailing List is intended for collaboration of historians within the field. Please feel free to share research ideas and questions as well as papers. The aim is to increase collaborations.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Nordic-labour-history Archives.

To subscribe to the list, send an email tol nordic-labour-history [a] lists.sunet.se with subject “subscribe”.

Don’t forget to reply and confirm your subscription.

Kommande konferenser och seminarier

Senast uppdaterad: 17 januari 2017
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se