Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Forskningsrådet

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är ett vetenskapligt rådgivande organ och inte anslagsgivare. Till uppgifterna hör att främja forskningen om arbetarrörelsens historia, att sprida forskningsresultat och att främja en dialog mellan forskare och organisationsrepresentanter.

Rådet började sin verksamhet 1981. Rådets ledamöter kommer både från forsknings- och organisationsmiljöer. Ledamöterna utses av styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Institutionschefen ingår i rådet. Vår forskningssekreterare fungerar som rådets sekreterare.

Rådet anordnar större seminarier, i regel minst ett större om året, ofta i samarbete med andra institutioner eller organisationer. Seminarierna dokumenteras ofta i tidskriften Arbetarhistoria. Rådet står bakom viss bokutgivning.

Rådets sammanträden, cirka tre om året, kombineras ofta med kortare seminarier där planerad, pågående eller nyss avslutad forskning presenteras.

Rådet delar sedan 1995 årligen ut Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia.

Ledamöterna i forskningsrådet

 • Ordförande: Anna Hedborg, f generaldirektör (Stockholm)
 • Irene Andersson, fil dr (Malmö)
 • Lars Berggren, professor (Lund)
 • Joa Bergold, utredare (LO Stockholm)
 • Carina Gråbacke, docent (Göteborg)
 • Malin Klingzell-Brulin, chefredaktör (Livs, Stockholm)
 • Urban Lundberg, fil dr (Stockholm)
 • Jan Olsson, f Metall och Kooperativa institutet (Stockholm)
 • Lars Olsson, professor (Växjö)
 • Paulina de los Reyes, professor (Stockholm)
 • Nina Sjöberg, institutionschef ARAB (Stockholm)
 • Anna Thoursie, fil dr, chefsekonom (Kommunala Företagens Samorganisation, Stockholm)
 • Ylva Waldemarson, docent (Södertörn)
 • Klas Åmark, professor (Stockholm)
 • Sekreterare: Silke Neunsinger, docent, forskningsledare (ARAB, Stockholm)

Senast uppdaterad: 10 mars 2015
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se