Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Svåra ord

En del ord vi använder är svåra för den ovane. Ofta skulle vi kunna använda enklare ord, men ibland saknas bra synonymer. Det kan hända att vi använder termer på ett annorlunda sätt än vad du är van vid. Här följer några exempel och förklaringar.

A

Accession, nyförvärv eller tillökning. Vi använder begreppet i regel bara för nytillkommet arkivmaterial. På bibliotekssidan pratar vi om just nyförvärv.

Arkivbildare, den enhet, organisation eller person som i sin verksamhet, under viss verksamhetstid, har samlat och/eller skapat en mängd handlingar som (proveniensmässigt) utgör ett arkiv.

Arkivknut, den knut som håller ihop snöret runt en arkivvolym. Lär dig att knyta den.

B

Beståndsregister, ett register (= databas) över samlingarna i bred mening. I vårt beståndsregister kan du söka fram och få en överblick över de arkiv och samlingar som utgör vårt bestånd på arkivsidan. Här finns fält som beskriver arkivet eller samlingen utifrån storlek och typ etc.

D

Dissertation, akademisk avhandling. Benämns ofta “Diss.” i bibliotekskatalogen.

F

Fjärrlån, övergripande namn på in- och utlån av arkiv- eller biblioteksmaterial mellan två olika arkivinstitutioner och/eller bibliotek. Vi fjärrutlånar inte direkt till privatpersoner. Lånen måste göras via andra arkiv eller bibliotek. På bibliotekssidan ingår vi i Libris fjärrlånesystem och arkivmaterial lånar vi (efter bedömning och eventuellt godkännande) endast ut till de av Riksarkivet fjärrlåneberättigade institutionerna.

Förteckning (eller arkivförteckning), ett arkivs innehållsbeskrivning. Inleds ofta med ett förord som i korthet beskriver arkivet. Innehållet presenteras systematiskt.

K

Kapsel, skyddshölje för dokument och/eller böcker. Ofta en “arkivkartong”.

M

Monografi, ofta synonymt med “en bok”. Mer exakt: ett avslutat objekt i en eller flera delar.

O

Organisationstryck (eller “orgtryck”), den benämning vi använder för det tryckta material som “våra” organisationer (arbetarrörelsen i bred mening) ger, eller har gett ut. Det kan gälla till exempel kongressmaterial, rapporter och verksamhetsberättelser från partier och fackliga organisationer. Vi arbetar med att göra enkla ingångar till orgtrycket.

P

Periodika, se Seriell publikation.

Proveniens, härkomst, ursprung. Proveniensprincipen innebär i arkivsammanhang att en arkivbildares alla handlingar ses, och hålls samman, som en helhet, oavsett materialtyper och ämnesområden.

S

Seriell publikation, en publikation som ges ut i delar (kronologiskt eller numeriskt) utan fastställt slut. Exempelvis tidningar, tidskrifter och årsböcker.

T

Tillstånd, en term du kan se angivet för vissa arkiv hos oss. Betyder att det krävs tillstånd för att få ta del av delar eller hela arkivet. Detaljerad information får du av personalen i forskarexpeditionen.

U

Utleverans, när ett arkiv eller del därav skickas till lämpligare arkivinstitution, i fråga om geografiskt ursprung (län, kommun och så vidare) och / eller innehållsligt sett (Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiv etc). Vi utlevererar kontinuerligt eftersom vi fortfarande, av historiska skäl, har material som snarare hör hemma på andra arkivinstitutioner.

V

Volym, i arkivsammanhang vanligtvis detsamma som “en kartong”; i bibliotekssammanhang en bok, ett band, eventuellt del av ett verk i flera band.


Gå vidare

I vårt bibliotek hittar du

Relaterat på andra webbplatser

Se även

Senast uppdaterad: 13 februari 2014
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se