Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

För dig som är bildanvändare

I våra samlingar finns ungefär en miljon bilder varav omkring 70.000 är sökbara via bildregistret*. En ökande mängd är digitaliserade. Bilder kan fungera som källmaterial i forskningen eller för att illustrera böcker, utställningar och annat.

För bildanvändare
Sidor

Grundförutsättningar

Du kan inte söka våra bilder på webben, utan måste komma till vår forskarexpedition för att göra det. På plats hos oss söker du med datorns hjälp eller letar i arkivkartonger. Vi lånar inte ut bilder, utan levererar kopior mot betalning. Två viktiga saker att komma ihåg:

 • Var ute i god tid. Vi tar normalt en vecka på oss för att hantera ett bildköp.
 • Vi äger i regel inte upphovsrätten till bilderna i våra samlingar. Du måste lösa den frågan innan du använder bilden.

Om du har en enstaka, väldigt avgränsad förfrågan per telefon eller e-post kan vi göra en sökning för att ta reda på om några bilder finns med efterfrågat motiv.

Så ser bildköpsprocessen ut

 1. Du söker och hittar bilder du vill köpa. Be personalen om hjälp för att komma igång.
 2. Du fyller i bildköpsblanketten (som du får hos oss) noggrant och inkluderar: bildernas metadata (beskrivning, upphov, sökväg etc.), hur du ska använda dem (kommersiellt eller icke-kommersiellt?), dina kontaktuppgifter, samt hur du vill ha bilderna levererade.
 3. Du lämnar in beställningsblanketten till personalen.
 4. Vi behandlar din beställning. Detta tar en vecka, normalt sett.
 5. Vi levererar bilderna till dig.
 6. Efter eventuell publicering av bilderna tar vi tacksamt emot ett exemplar av publikationen.

Viktigt att notera alla uppgifter som hör till bilden

När du hittar bilder som du vill köpa kopior av ska du noggrant på blanketten notera alla uppgifter som hör till varje bild:

 • Bildbeskrivning: bildtext, motiv, årtal etc.
 • Upphov: fotograf, bildbyrå eller liknande.
 • Sökväg: arkivbildare, volym, aktnummer, nummer (löp-, bild-, eller negativnr).

Om du glömmer eller missar uppgifter är det ofta ett extremt tidskrävande arbete att återsöka dem i efterhand.

När du publicerar bilden måste du ange

 • Fotografens namn.
 • Arkivinstitution: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Arkiv(bildare): [t.ex. Alva och Gunnar Myrdals arkiv].

Du som användare av en bild är skyldig att undersöka upphovsrätten

Fotografens namn är viktigt med tanke på upphovsrätten. Om vi har uppgift om fotograf finns den informationen på baksidan av fotografiet eller angivet i bildregistret, men det är din uppgift som beställare att ta reda på vem som har upphovsrättigheterna.

Om du misslyckas med att identifiera upphovsrättsinnehavaren efter rimlig arbetsinsats kan du någonstans i anslutning till publiceringen tillägga exempelvis denna formulering:

Författaren har försökt kontakta upphovsrättsinnehavare. Om det finns någon som har anspråk på upphovsrättigheter i denna skrift vänligen kontakta redaktionen/författaren.

Priser

Vi tar alltid ut en kopieavgift. Vid kommersiell användning tar vi dessutom en användaravgift. Det gör vi däremot inte vid användning för privat eller vetenskapligt bruk, i föreningshistoriker och dylikt inom ideella föreningar m. m., eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Det du i slutändan betalar för publiceringen är våra avgifter plus de som en eventuell upphovsrättsinnehavare kräver.

Avgifter Förklaring
+ Kopieavgift 200 kr/bild
Vår avgift för arbetet att administrera och ta fram kopian. Tas alltid ut.
+ Användaravgift
Icke-kommersiell anv.
0 kr
eller Användaravgift
Kommersiell användning
700 kr/bild
Avgiftens storlek beror på hur du tänker använda bilden: icke-kommersiellt eller kommersiellt.
Här slutar våra avgifter. Normalt sett 900 kr/bild, oavsett hur du vill ha den levererad.
+ Eventuell avgift till upphovsrättsinnehavare
? kr
Det är ditt ansvar som bildbeställare att undersöka rättigheter och tillstånd.
I de fall vi äger upphovsrätten får du veta det. Vi tar ingen extra avgift som rättighetsinnehavare.
= Din slutsumma
Sammanlagt betalar du våra avgifter plus upphovsrättsinnehavarens eventuella avgift.

Vi kan leverera bilderna på flera olika sätt

Vill du ha papperskopior av bilder vidareförmedlar vi din beställning till en extern fotograf (med egen prislista). Numera är det dock vanligare att beställare vill ha bilder digitalt. Dessa kan vi leverera på flera olika sätt:

 • E-post. Om filen/rna inte överstiger 10 MB
 • CD- eller DVD-skiva. Hämtas hos oss eller skickas per vanlig post.
 • FTP. Du får instruktioner inför leveransen.

Relaterat på andra webbplatser

Andra bildsamlingar

Upphovsrätt

 • Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS
  BUS är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt. • http://www.bus.se
 • Bildleverantörernas Förening, BLF
  BLF bevakar upphovsrätten, publicerar prislistor och sätter leveransvillkor. • http://www.blf.se
 • Svenska Fotografers Förbund, SFF
  SFF sysslar bl.a. med rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support, avancerad utbildning och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder. • http://www.sfoto.se

Övrigt

 • Arbetarhistoria nr 26-27 (1983:2-3) hade temat “Bilden”, bl. a. om fotografier som historiskt källmaterial.
  http://www.arbetarhistoria.se/26-27/
 • Kulturhistorisk fotografi vid Nordiska museet
  Faktabanken består av en mängd texter om att samla, förvalta och förmedla kulturhistorisk fotografi. Texterna fylls på kontinuerligt.
  http://fotosekretariatet.blogg.nordiskamuseet.se/

Senast uppdaterad: 26 oktober 2015
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se