Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Inför besöket

Att använda våra samlingar, att »forska hos oss«, kostar inget och grundprincipen är att allt är fritt tillgängligt. Här följer information för dig som kommer att befinna dig på plats och tänker ta del av vårt material och vår service.

Vi använder begreppet “forskare” i vid mening: alla som kommer till oss och tar del av vårt material kallar forskare. Om du tyckte att rubriken var missledande: information om vår forskningsfrämjande verksamhet eller lediga tjänster hittar du på annat håll på webbplatsen.

Detta gäller

Endast i vår forskarexpedition har du tillgång till alla våra sökhjälpmedel. Bara en bråkdel är åtkomligt över webben. Kom och besök oss.

På plats finns alltid personal som hjälper dig att komma igång och vidare med din forskning. Vi har inte möjlighet att göra ingående efterforskningar åt dig, utan ger hjälp till självhjälp.

Vi är både arkiv och bibliotek

…vilket är en fördel för dig då du samlat kan studera både tryckt och otryckt material, och mycket annat. Vi strävar efter att du ska kunna möta en enkel, enhetlig forskningsmiljö.

De två avdelningarna har dock sin särprägel. Vi är arkivarier och bibliotekarier med delvis olika arbetssätt, terminologier och - tills vidare - två helt olika system för att ordna de två samlingarna. Skiftande låneregler gäller också för olika materialtyper.

I princip ska vi alla kunna assistera dig när du behöver hjälp, men av nämnda anledningar kan det hända att vi skickar din fråga vidare till en kollega som är bättre lämpad att svara på den. Det är bra för dig att veta.

Planera ditt arbete

Det är bra om du planerar ditt besök och dina frågeställningar noga eftersom genomgång av källmaterial kan vara tidskrävande - och ofta bara kan göras på plats i läsesalen.

Konkret betyder det: läs på, kolla vad som redan skrivits (eller inte skrivits) i ämnet, formulera frågor som du kan ställa till källmaterialet och till oss när vi ska hjälpa dig. Det är också värt att surfa runt mer på denna webbplats för att se hur saker och ting fungerar hos oss.

Vi har stängda magasin

Alla våra samlingar finns i stängda magasin vilket gör att du inte själv kan gå och hämta material, du måste beställa fram det. Undantag är referensbiblioteket, nya böcker och årets tidskrifter. De står framme, direkt tillgängliga.

Största delen av bibliotekssamlingarna finns i våra magasin. Placeringarna framgår oftast av beståndsregistret* (arkivmaterial) eller av Kata (biblioteksmaterial). Ibland är det enklast om du frågar personalen.

Allt arkivmaterial är placerat i magasin.

  Se även det mer detaljerade hämtningsschemat.

  Material kan inte alltid lånas hem men alltid läsas på plats

  Tumregeln är att allt kan lånas som läsesalslån. Se översikten över våra låneregler.

  Du kan behöva tillstånd för att få ta del av arkivmaterial

  I vissa fall förekommer begränsningar av rätten att få ta del av arkivmaterial, främst beroende på arkivlämnarens önskemål. Det kan krävas att du som forskare söker tillstånd från organisationen eller de efterlevande för att få ta del av materialet.

  När detta skrivs har 193 av drygt 5 000 arkivbildare någon form av krav på tillstånd för forskning i dess material (2008-09-29).

  Exempel på krav och begränsningar som förekommer:

  • Att enstaka serier eller volymer kräver särskilt tillstånd.
  • Att forskningen som bedrivs är “seriös”, helst på avhandlingsnivå.
  • “Tjugoårsregel”, d.v.s. att bara material som är äldre än tjugo år är tillgängligt. Andra tidsperioder förekommer också.

  Personalen kan ge dig mer information om tillstånd, var och hur det ska inhämtas.

  Att skriva hänvisningar och referenser

  Det hör till god sed när man forskar att ange referenser till det material man använt sig av, inte minst för att möjliggöra en källkritisk granskning. Du själv och andra ska kunna återfinna den information du hänvisar till. Notera därför referenser fortlöpande. Det är mycket tidskrävande - ibland omöjligt - att göra i efterhand.

  På webbplatsen för vår tidskrift Arbetarhistoria har vi skrivanvisningar. Även om de i första hand riktar sig till tidskriftens skribenter, hittar du där exempel på hur du hänvisar till både otryckt och tryckt material.

  Libris har en utmärkt funktion för att automatiskt skapa referenser i flera olika format (klartext, Harvard, Oxford m.fl.). Det är mycket enkelt: klicka på Skapa referens(er) nedtill på sidan när du har sökt fram en träfflista eller en enskild post.

  Vi vill ha resultatet av din forskning

  Resulterade dina studier och din forskning i en uppsats, avhandling eller annan publikation? I så fall vill vi gärna ha ett exemplar av detta till våra samlingar. Dina ansträngningar kan komma andra till nytta.

  Lämna ett exemplar till personalen i forskarexpeditionen eller skicka det till oss. Om det är en uppsats som publiceras digitalt kan det räcka med att e-posta oss webbadressen. Tack på förhand!

  Senast uppdaterad: 3 februari 2017
  Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se