Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

För dig som vill lämna material

Lämna arkivmaterial?

 • Du måste alltid kontakta oss innan leverans, oavsett om du levererat tidigare eller om det är första gången:

Catalina Benavente, arkivarie

 • Telefon: 08 - 412 39 34
 • E-post: catalina.benavente [snabel-a] arbark.se

  Rekommenderad läsning innan leverans:

Att lämna arkivmaterial till ARAB, pdf

För rådgivning i arkivfrågor, se även våra publikationer.

Lämna biblioteksmaterial?

 • Har du begagnade böcker som du tror kan intressera oss? Kontakta oss innan leverans:

Hans Larsson, bibliotekarie, ansvarig för biblioteksområdet

 • Telefon: 08 - 412 39 21
 • E-post: hans[snabel-a]arbark.se
 • Är du från en organisation som brukar och ska lämna sitt tryckta material till oss? Läs vidare nedan.

Att lämna biblioteksmaterial till ARAB, pdf


Att leverera digitalt material till ARAB, pdf

Lämna material till ARAB : samlingsdokumentet, pdfBiblioteket vill ha din organisations tryckta material direkt!

Inlämning av arkivmaterial görs i regel med längre mellanrum. Ofta efter att materialet inte längre är dagsaktuellt, men det tryckta materialet behöver vi direkt till vårt bibliotek. I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla detta för allmänhet och forskare. För att kunna göra detta behöver vi få hit materialet, vilket tyvärr inte sker automatiskt.

Vi är beroende av att ni kontinuerligt skickar det tryckta materialet till oss, så snart det kommit från tryckeriet. Bara på detta sätt kan vi upprätthålla en god servicenivå på vårt område: att bevara och tillgängliggöra er historia.

Material som vi vill ha till biblioteket är:

Typ Närmare bestämt… Så många ex. vill vi ha av varje
Kongresstryck Protokoll, motioner, rapporter etc. 3 st.
Berättelser Verksamhets-, styrelse-,
årsberättelser
3 st.
Stadgar 3 st.
Avtal Alla nya avtal, små som
stora
3 st.
Övrigt tryck Broschyrer, studiematerial, adresslistor,
tryckta utredningar, rapporter etc.
3 st.

Vad biblioteket inte tar emot: Cirkulär, interna skrivelser eller annat otryckt material. Dessa räknar vi som arkivmaterial och de bör istället ingå i den arkivleverans som ni gör till oss vid något annat tillfälle.

Sänd material per post till:

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Att: Hans Larsson
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge

 • Telefon: 08 - 412 39 22
 • E-post: hans.larsson[snabel-a]arbark.se


Leveranser av digitalt material

Som ett led i att på sikt kunna ta emot digitala leveranser från våra organisationer, har biblioteket under en projektform öppnat upp för leveranser av PDF-material från några av våra organisationer från och med 2013/2014.

Dessa organisationer ingår sen tidigare i de organisationer som vi tar emot tryckt material från. Syftet har varit att se hur flödet ser ut och upparbeta både en arbetsordning och en god förvaring.

Arkivet tar än så länge inte emot digitala leveranser. Spara därför era digitala dokument eller skriv ut dem!

Det material som vi i nuläget tar emot, är det digitala material som organisationerna publicerar på sina webbsidor eller som utgör utskick till medlemmar. Det som tidigare endast förekom i pappersformat, se ovan.

Vi tillgängliggör sedan PDF:erna i vår bibliotekskatalog och sparar den i vår förvaringsplats för digitala dokument.

Kort om leveranser

Vi önskar  PDF-dokument av typen PDF/A.

 • Epost - vi upprättar en mail dit era leveranser kan skickas
 • Vi tillhandahåller även en FTP-lösning för större leveranser, där vi rekommenderar FTP-programmet FileZilla.

Vill du börja leverera eller har din organisation redan börjat att leverera material till oss?

Kontakta oss alltid innan leverans eller om du har några frågor, se kontaktpersoner ovan!

Senast uppdaterad: 24 februari 2016
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se