Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

För dig som är släktforskare

Som släktforskare kan du hitta information av intresse hos oss. Enklast är det om din eftersökta person är ett välkänt namn eller åtminstone var aktiv inom arbetarrörelsen.

För dig som är släktforskare

Sökandet måste du, med vissa undantag, göra på plats hos oss. Du söker och beställer fram material som du sedan läser i vår läsesal. Böcker kan du i regel låna hem.

Det underlättar om du på förhand har så många uppgifter som möjligt om personen, detta för att kunna avgränsa sökandet. Vi har mer än 15 hyllkilometer material så du kan inte göra någon slumpvis bläddring.

Våra samlingar är dessutom spridda i flera olika magasin på flera olika orter, vilket betyder att du i första hand måste söka via våra sökhjälpmedel: kataloger, register, listor och förteckningar - som finns antingen på datorn eller i pappersform, ibland både och.

Lämpliga sökingångar

Du kan hitta uppgifter om personer på flera ställen och på olika sätt. Här följer några ingångar som kan vara bra att börja med.

Borge, vår arkivkatalog [begränsad vy om du inte är på plats hos oss]

 • Undersök om vi har personens arkiv, d.v.s. efterlämnade papper.

Biograficaregistret [tillgänglig endast på plats hos oss]

 • Genom åren har man hos oss samlat tidningsklipp om personer inom arbetarrörelsen. Innehåller ofta minnesord och nekrologer med mycket personuppgifter.

Bildregistret [tillgänglig endast på plats hos oss]

Bibliotekskatalogen Kata

 • Om personen skrivit något eller blivit omskriven finns en möjlighet att hitta information. Börja med fritextsökning och snäva sedan in sökningen via ämnesord.
 • Direktsökningar på biografisk litteratur direkt tillgänglig i vårt referensbibliotek.

Tror du att personen skrev brev till en person vars arkiv vi har?

 • Ibland finns separata brevregister kopplade till arkiven. Sök i dessa. Om inget register har upprättats kan du beställa fram brevvolymer från den tid du antar att korrespondensen skedde. Bläddra och sök kronologiskt och alfabetiskt.

Sök i registret över Biografica över organisationer [tillgänglig endast på plats hos oss]

 • Bläddra bland klippen för aktuell tidsperiod.

Hade personen en viktig post i fackklubb, -förbund, ett parti eller en annan organisation?

 • Undersök organisationens arkiv och material för aktuell tidsperiod. Jubileumshistoriker över t.ex. fackförbund (några finns i referensbiblioteket) har ibland biografiska personförteckningar i slutet.

Fler smarta tips

Annan stavning?

 • Kan personen du eftersöker ha stavat sitt namn annorlunda? Räkna inte med konsekvent stavning i äldre dokument. Amerikaemigranter, t.ex., ändrade ibland sina namn till mer “engelskklingande” varianter (Carl Johan Möller kunde bli Charles Miller). Vid sökning i databaser och register kan det löna sig att inleda med en mer generell sökning, t.ex. på endast efternamn.

Yrke, titel, befattning?

 • I vissa fall (t.ex. Biograficaregistret) kan du söka utifrån dessa uppgifter.

Geografi?

 • Brevregister anger ofta den ort (och eventuellt land) avsändaren sänt brevet från. Även Biograficaregistret anger ort eller land.

Särskilda evenemang?

 • Deltog personen på en kongress, på ett jubileum eller någon annan uppmärksammad händelse? Böcker, bilder eller rapporter från och om händelsen kan kanske ge mer information.

Det här kan du göra på nätet utan att besöka oss

Detta kan du inte göra

 • Få fullständigt svar genom en enda sökning. Vi har ingen allomfattande databas där en sökning ger alla svar. Man måste göra en kvalificerad gissning om var informationen kan tänkas finnas och därefter söka vidare.
 • Hitta lokala uppgifter gällande orter utanför Stockholms län - med vissa undantag. Vi har i första hand material för Stockholms län och för organisationerna på central nivå.
 • Hitta allt över webben. Ytterst lite av själva materialet finns utlagt på webben. Du kan alltså inte förvänta dig att hitta stora mängder detaljerad information genom att söka på vår webbplats.

Se även

På andra webbplatser

Senast uppdaterad: 2 oktober 2015
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se