Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

För dig som är student

Som student tillhör du en av våra vanligaste användar- och målgrupper. Under uppsatsperioderna brukar vi ha många studenter i läsesalen. Tänker du till exempel undersöka vissa aspekter av svensk 1900-talshistoria kan våra samlingar vara bra källor.

För dig som är student

Detta gäller

Du måste själv formulera syfte och mål för din uppsats. Avgränsa den tids- och ämnesmässigt så att arbetet blir hanterligt. Dessa moment gör vi inte åt dig, de ingår i din utbildning.

I allmänhet förväntar vi oss att du har grundläggande kunskaper om källor och forskningsmetodik. Ha gärna några frågor färdiga när du kommer till oss. Välkommen!

Det här kan vi hjälpa till med

Har du koll på forskningsläget?

Börja med att se vad som redan skrivits i ämnet. Kolla i vårt referensbibliotek, sök i vår bibliotekskatalog Kata. Vår tidskrift Arbetarhistorias temanummer är bra startpunkter i de fall temat anknyter till dina frågor.

Finns materialet som krävs för att besvara din frågeställning?

Vi har stora mängder material, men inte allt. Ibland finns luckor tids- och ämnesmässigt. Studera arkivförteckningarna. Fundera om det relevanta materialet kan finnas i andra arkiv hos oss, eller rentav på andra arkivinstitutioner. Tänk till exempel på att brev från en person eller organisation i regel inte hittas i avsändarens arkiv utan i mottagarens.

Över nätet kan du kan i arkivkatalogen Borge se vilka personers och organisationers arkiv som vi har, fullständiga innehållsförteckningar kan du däremot  endast läsa på plats hos oss på grund av eventuellt känsliga uppgifter. Boken Världen i källaren ger dig en introduktion till vårt internationella material och »Worlds of women«-projektet ger dig en bild av det kvinnorelaterade internationella materialet.

Rör din undersökning Olof Palme bör du även titta närmare på Olofpalme.org där delar av hans arkiv finns tillgängligt digitalt.

Studera en organisation? Börja med verksamhetsberättelserna

Behöver du skaffa dig en första överblick över en organisation under en viss period? Vi brukar hänvisa till verksamhetsberättelserna som kortfattat beskriver vad de gjort under ett (eller flera) år. Här hittar du ofta information om ställningstaganden i viktiga frågor samt enklare uppgifter rörande personer, statistik och ekonomi.

I vår läsesal har vi samlat verksamhetsberättelser och annat så kallat “organisationstryck” för ofta efterfrågade organisationer: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet (inkl. föregångare), LO, SSU, SSKF, Broderskap, SAC, ABF, PRO och FHP. Är du ute efter verksamhetsberättelser för en annan organisation än de ovan nämnda måste du beställa fram dem ur magasinet.

Forska om en person? Börja i vår biograficasamling*

Chansen finns att du i denna samling hittar tidningsklipp om personen. Mer om sökvägar till personer får du på sidan för släktforskare.

Under arbetets gång

  • Håll koll på lånetider. Be om förlängd lånetid om så krävs för arkivmaterialet, låna själv om dina bibliotekslån.
  • Notera referenser fortlöpande. Man ska kunna återfinna det du hänvisar till. Det är mycket tidskrävande, ibland omöjligt, att göra i efterhand.
  • Handledarträff? Använd våra sammanträdesrum. Boka via forskarexpeditionen.
  • Akribigranskning på gång? Vet du att så är fallet, uppskattar vi om du meddelar detta så slipper vi frakta materialet fram och tillbaka.

Grundläggande litteratur om arbetarrörelsehistoria

Om du inte alls är bekant med arbetarrörelsehistoria och vill veta mer kan du börja här:

  • Mycket grundläggande: »Arbetarrörelsen« och relaterade artiklar i Nationalencyklopedin. Finns i tryckt version i vår läsesal. Troligtvis kommer du åt Ne.se på webben via din skolas nätverk.
  • Bra översikt (Sverige): Boken “Klass i rörelse : arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling” som finns att såväl låna som att köpa hos oss.
  • Tematiskt: Vår tidskrift Arbetarhistoria utkommer ofta med temanummer som behandlar särskilda ämnesområden. Dessa är en god ingång och ger dig koll på forskningsläget inom ämnet. Tidskriften kan du även köpa eller läsa på plats hos oss.

Bra resurser på andra webbplatser

Senast uppdaterad: 26 oktober 2015
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se