Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Låna

Vi förvarar våra samlingar i olika magasin, vilket betyder att du i förväg måste beställa fram det du vill titta på. Olika regler gäller för olika material. Grundprincipen är att allt kan lånas som läsesalslån och studeras på plats här hos oss.

Arkivmaterial

Så beställer du

Via arkivkatalogen Borge. Lånekort krävs ej.

Hemlån?

Nej. Inget får lånas hem.

Läsesalslån?

Ja. Huvudregeln är att allt arkivmaterial bara är tillgängligt som läsesalslån.

Fjärrlån?

Tillåts undantagsvis. Läs mer längst ned på denna sida.

Utlånas inte

Material under ordningsarbete. Material som kräver tillstånd, som du ej fått. Material som bedöms vara för ömtåligt.

Biblioteksmaterial

Så beställer du

Reservera via Kata. Logga in eller registrera dig som låntagare.

Hemlån?

Ja, böcker yngre än 100 år kan du låna hem.

Läsesalslån?

Broschyrer, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år samt skört material.

Fjärrlån?

Fjärrutlånas: böcker och broschyrer yngre än 100 år. Endast till andra bibliotek, ej direkt till privatpersoner. Vi ingår i Libris fjärrlån. Fjärrutlånas inte: mikrofilmer, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år, vissa organisationstryck samt ömtåligt material. Vi fjärrinlånar inte från andra bibliotek. Fråga ditt folk- eller högskolebibliotek istället.

Utlånas inte

Material som bedöms vara för ömtåligt. Vissa rariteter, oavsett ålder.


Gemensamma låne- och ordningsregler för ARAB:s material, PDF


Framtagningstider från magasinen

Magasinet i Flemingsberg

Beställning inlämnad Materialet tillgängligt Anmärkning
Tisdag-Torsdag Senast kl 10.45 kl 12
Senast kl 13.45 Kl 15
Senast kl 15.45 Nästkommande dag kl 10
Fredag Senast kl 10.45 kl 12
Senast kl 15.00 Nästkommande tisdag kl 10

IF Metall (ingen framtagning december)

Beställning inlämnad senast Materialet tillgängligt Anmärkning
Metall Inga hämtningar från Metall förrän efter den 20 januari pga flytt.


Arkivfjärrlån

Allmänt

En generell fjärrlånerätt existerar inte utan vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Bedömning ska göras av en arkivarie och expeditionsansvarig gemensamt eller av två arkivarier gemensamt. Vi vill i princip underlätta forskningen genom tillfällig utlåning av arkivhandlingar. Utlåningen måste dock ske restriktivt dels med tanke på de risker i arkivhandlingarna utsätts för vid fjärrlån, dels av hänsyn till de forskare som besöker oss och vill ta del av arkivmaterial hos oss. Vi instämmer i Riksarkivets “regler och råd” vid interurbana lån (1995). “Ett fjärrlån är i princip alltid ett undantag. Storskaligt utnyttjande av fjärrlånesystemet för en forskares räkning kommer inte i fråga. Lånen måste alltid gälla enstaka volymer”. Vid lån för utställningsföremål gäller särskilda regler (som överensstämmer i princip med Riksarkivets riktlinjer). Vid frågor och problem kontaktar du vår forskarexpedition.

Undantagna från fjärrlån

 • handlingar och arkiv som är i dåligt skick
 • arkiv som är mycket efterfrågade eller används av forskare “i huset”
 • arkiv som är under ordningsarbete
 • tillståndsbelagda arkiv
 • fotografier

Låneberättigade institutioner

 • Fjärrlån sker endast till de institutioner som har inlåningsrätt (enligt Riksarkivets lista) samt till folkrörelsearkiv.
 • Inga fjärrlån beviljas inom Mälardalsregionen.

Lånebegäran och utlåning

 • Ansökan om fjärrlån skall göras skriftligen genom en låneberättigad institution.
 • Låntagaren bör ha orienterat sig i förteckningarna och/eller arkivmaterialet på plats hos oss. Ospecificerade beställningar accepteras inte.
 • Ett fjärrlån får omfatta högst fem (5) volymer.
 • Inlånande institution skall se till att arkivmaterialet förvaras säkert, behandlas varsamt och läses endast i läsesal.
 • Vid återsändning skall handlingarna paketeras ordentligt och assureras med samma belopp som åsatts av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Lånetiden är en (1) månad. Förlängning kan beviljas efter ansökan.

Senast uppdaterad: 23 februari 2017
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se