Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Korta fakta och siffror

Grundläggande

Samlingarna

 • Hyllmeter material totalt: mer än 15 km
 • Arkiv och arkivsamlingar: ca 5 000 st
 • Böcker och broschyrer: fler än 120 000 st
 • Fanor och standar: fler än 1 200 st
 • Fotografier: nästan 1 miljon, varav cirka 100 000 är digitaliserade

Verksamheten

Genomsnittliga siffror för åren 1998-2013.

 • Besökare (enligt liggare): cirka 2 442 st/år (2008-2013)
 • Arkivlån: 2 853 st/år (2013)
 • Arkivfjärrlån (in+ut): cirka 200 st/år
 • Arkivaccessioner: 52 st år 2013 (2012 stängt för accessioner på grund av flytt av institutionen), 67 st år 2011
 • Bibliotekslån: cirka 2 100 st/år
 • Biblioteksfjärrlån (in+ut): cirka 500 st/år

Rekord?

 • Äldsta arkivet: Bokbindaregesällskapets arkiv, verksamhet från 1620-talet
 • Omfångsrikaste arkivet: LO:s arkiv, drygt 5 000 volymer
 • Minsta arkivet: av cirka 500 “småarkiv” innehåller vissa bara enstaka dokument
 • Äldsta boken: Utopia / Thomas More, vi har en utgåva från 1563
 • Mest utlånade bok 2013: Beständig ojämlikhet / Charles Tilly
 • Mest utlånade titeln sedan 2000: Storstrejken 1909 : förhistoria och orsaker /Bernt Schiller

Senast uppdaterad: 25 november 2014
Innehållsansvar: Jenny Edlund, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se