Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Vår depå i Grängesberg

Under 15 år höll ARAB sig med en extern depå i Jakobina gruvstuga i Grängesberg, till och med årsskiftet 2015/2016. Det var ett bemannat magasin, där vi bearbetade och förvarade arkiv, permanent eller tillfälligt under ordningsarbete. Allt material är nu flyttat till Flemingsberg, förutom fanorna och deras tillbehör som numera förvaras i depån på Runö folkhögskola.

Under åren som gått har otaliga besökare hunnit till Grängesberg. Stora arkiv har dessutom bearbetats. Några exempel på arkiv som varit placerade i Grängesberg: Gruvindustriarbetareförbundet, Skogsarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet (utom protokollen), Elektrikerförbundet, Musikerförbundet och Unga Örnar. Dessutom fanns hela vår omfattande fansamling här, med drygt 1.200 fanor och standar samt större delen av föremålssamlingen, bland annat från Olof Palmes arkiv. Hela fansamlingen med alla attiraljer är numera i förvar i Runö-depån.

Virtuell rundvandring i och kring Jakobina (bildspel)

Klicka på bilden för att starta. Pausa och starta på knappen längst ned till vänster. Helskärmsläge via knappen längst ned till höger. I helskärmsläget har du fler alternativ att välja bland, t.ex. “Show info” som visar förklaringstexter till bilderna.

Mer om Jakobina gruvstuga

I ett stort reportage om Grängesberg, “jätten inom den mellansvenska gruvindustrien”, i Gruvindustriarbetaren nr. 9-10, 1945, konstateras att Grängesberg har utvecklats från “ett litet nybyggarsamhälle, ett i någon mån vild-väst-betonat Klondyke i miniatyr” till “ett modernt industricentrum av gigantiska och imponerande proportioner”.

Den 29 december 1989 gick det sista skiftet i Grängesbergs gruvor av och malmbrytningen upphörde. Fyra månader senare klipptes linan till det stora gruvspelet i Jakobinalaven av och försvann “med ett dån i djupet. Gruvans livsnerv är avskuren” (så skrev Kjersti Bosdotter i Arbetarhistoria nr. 92, 1999).

I det nämnda reportaget finns en bild på Jakobinalaven med gruvstugan framför. Inmontering av maskinutrustningen och inredningsarbeten pågick och de beräknades vara färdiga till årsskiftet. Jakobina gruvstuga, betecknad som “hypermodern” fungerade främst som omklädnings- och uppehållsutrymme för omkring 450 gruvarbetare. På en gångbro gick man över till laven för att ta gruvhissen ner under jorden och kom tillbaka för att duscha och klä om.

Laven och gruvstugan står kvar, däremot inte gångbron men numera fyller Jakobina gruvstuga en helt annan funktion. Under 1999 bestämde sig Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för att hyra den som fjärrmagasin.

Jakobinas ursprungliga kakel och klinker har bevarats.

Jakobinas ursprungliga kakel och klinker har bevarats.

Gruvstugan renoverades (renoveringen bekostad av Laven AB respektive Ludvika kommun). Visserligen försvann duscharna, omklädningsskåpen med mera men mycket av det ursprungliga är kvar, bland annat de vita kakelväggarna och klinkergolvet. Vår verksamhet i Jakobina kom igång i månadsskiftet februari/mars 2000. Den första åtgärden var att flytta samtliga våra fanor och standar med tillbehör till Jakobina (då drygt 900, numera omkring 1100). Allteftersom transporterades en mängd arkiv dit, bland annat Svenska gruvindustriarbetareförbundets arkiv som bildats i Grängesberg, men efter förbundets anslutning till Svenska metallindustriarbetareförbundet 1994 hamnat i Stockholm och nu återförts till ursprungsorten igen.

Detalj av fanor

Detalj av fanor

Jakobina är ett bemannat magasin tillhörande Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, alltså varken en filial eller ett lokalt arkiv. Det lokala arkivmaterialet från arbetarrörelseorganisationerna skall lämnas till Dalarnas folkrörelsearkiv. I Jakobina förvaras arkiv både permanent och tillfälligt. Ett viktigt syfte var att skapa ett slags mellanarkiv. Där lagras material som har mist sin omedelbara aktualitet för organisationer (arkivbildaren) - vi tänker främst på de stora organisationerna, fackförbunden till exempel - men fortfarande är aktuella (ett exempel är omfångsrika serier av inträdesansökningarna från ett antal förbund).

Materialet bearbetas, struktureras, ordnas och förtecknas inklusive den nödvändiga gallringen, alltså bearbetas för att kunna användas i forskningen på olika nivåer. Eftersom forskningsverksamheten sker på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm transporterar vi dessa arkiv eller delar av de färdigordnade arkiven tillbaka till Stockholm. Vad som förvaras i Jakobina och våra övriga magasin framgår av vårt beståndsregister.

När nu Filmarkivet har flyttat till Centralschaktets gruvstuga på Dillners väg och så småningom Gruvmuseet och föreningen Grufa som håller på att dokumentera gruvarbetarna flyttar till en annan gruvstuga, Moisen, på samma allé får några gruvstugor liv igen fastän på ett helt annat sätt än tidigare. Det kommer att finnas flera guldgruvor på gruvområdet här i Grängesberg, med fyndigheter i och dokumentation av historia.

Senast uppdaterad: 10 februari 2016
Innehållsansvar: Martin Grass, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se