Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Stödföreningen

Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har funnits sedan 1970-talet och verksamheten syftar till att stödja institutionens verksamhet ekonomiskt, främja ett ökat intresse för arkivfrågor i organisationerna samt värva fler medlemmar till föreningen, i synnerhet bland de stora organisationer som lämnar sina arkiv till oss.

Vi gläder oss åt att Stödföreningen finns, dels förstås för det ekonomiska bidraget men dels också för att den är en bra utgångspunkt för att sprida kännedom om arkivfrågor samt öka medvetenheten om och intresset för dessa.

Stödföreningen är alltså både en av våra betydelsefulla kommunikationskanaler till organisationsvärlden och ett av våra främsta ”skyltfönster” i denna. I samband med årsmötet i februari samlas organisationernas ombud och andra arkivintresserade till ett seminarium kring någon aktuell arkivfråga. Därutöver håller vi någon enstaka träff om året för ett nätverk som består av organisationernas arkivredogörare.

I Stödföreningen ingår:

 • ABF
 • A-kassornas samorganisation
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund
 • Folkets Hus och parker
 • Folksam
 • GS — facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • Handelsanställdas förbund
 • Hyresgästerna
 • Hotell- och Restaurang Facket
 • IF Metall
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • LO-distriktet
 • LO-TCO rättsskydd
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • PRO
 • Riksbyggen
 • SEKO
 • Socialdemokraterna — Stockholms läns partidistrikt
 • SSU
 • Stockholms arbetarekommun
 • Transportarbetareförbundet
 • Vänsterpartiet

Senast uppdaterad: 27 september 2011
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se