Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet
Webbplatskarta | Taggmoln

Arkivbeståndet

Här kommer du att kunna ta del av ytterligare information om arkivbeståndet.


Beståndsprofil (2007-06-01)

Visar översiktligt hur många arkiv vi har av en viss typ. Sammanställning utifrån klassificeringen i vårt beståndsregister*, som huvudsakligen också är standard i Nationella arkivdatabasen (NAD).

Felkällor finns eftersom förändringar ständigt äger rum: klassificeringar kan vara felaktiga, uppgifter kan saknas, nya accessioner tillkommer och material utlevereras.

Du kan använda kategorierna och typerna som filter när du söker i beståndsregistret.

Fackliga arkiv Antal
Fackliga arkiv (kategori 62) 2506
Fackliga, riksorganisationer (här ingår också fackförbundens arbetslöshets-, sjuk- och begravningskasssor, etc.)(kategori 62, organisationsnivå: 1) 236
Fackliga, distriktsorganisationer (organisationsnivå: 2) 42
Fackliga, lokala (organisationsnivå: 3) 2113
Fackliga, Stockholm (topografi: Stockholm) 1731
Politiska arkiv
Politiska arkiv (kategori 61) 987
Politiska, riksorganisationer (organisationsnivå: 1) 54
Politiska, distriktsorganisationer, regionala (organisationsnivå: 2) 32
Politiska, lokala (organisationsnivå: 3) 579
Politiska, Stockholm (topografi: Stockholm) 785
Personarkiv
Personarkiv (kategori 3) 649
Kulturella organisationer
Kulturella organisationer (ingår också diskussionsklubbar, studiecirklar, etc.) (verksamhet: kulturell) 133
Kulturella, lokala (organisationsnivå: 3) 97
Understödsorganisationer
Understödsorganisationer (innehåller sjuk- och begravningskassor och andra hjälpkassor, olika former av hjälpverksamhet, solidaritetsarbete) (verksamhet: understöd) 293
Sjuk- och begravningskassor (verksamhet: sjuk- och begravningskassa, ibland bara sjukkassa respektive begravningskassa) 123
Arbetslöshetskassor (verksamhet: a-kassa) 47
Solidaritetsorganisationer (verksamhet: solidaritetsarbete) 62
Företag
Företag (kategori 7) 114
Tidningsarkiv (verksamhet: tidning) 60
Förlag (verksamhet: förlag) 20
Tryckerier (verksamhet: tryckeri) 14
Kvinnoarkiv
Kvinnoarkiv (= kvinnoorganisationer, organisationer som organiserar kvinnor, kvinnors personarkiv) (typ: kvinnlig) 279
Personarkiv 90
Politiska 123
Fackliga 50
Internationella arkiv och samlingar
Internationella arkiv och samlingar (typ: internationell) 167
samlingar (framför allt yrkesinternationaler) 58
arkiv 99
— varav personarkiv 49
— varav organisationer med mera 50
internationella kvinnoarkiv(personarkiv från den tyskspråkiga exilen 1933-1945) 4
internationella arkiv, Tyskland 52
internationella arkiv, USA 25
internationella arkiv, Norden 11
exilarkiv och -samlingar (huvudsakligen efter tyskspråkiga exilen 1933-1945) 53
exilarkiv (huvudsakligen arkiv efter tyskspråkiga emigranter) 53
Övrigt
Anarkistiska organisationers arkiv (typ: anarkistisk) 22
Arkiv från Stockholm (topografi: Stockholm) 2995
Ekonomiska föreningar (kategori 67) 96
Hyresgästföreningens arkiv (organisationstillhörighet: Hyresgäst) 66
Idrottsorganisationer (verksamhet: idrott) 18
Kommunistiska organisationers arkiv (typ: kommunistisk) 125
Nykterhetsorganisationer (kategori 64) 77
Pensionärsarkiv (främst PRO) (typ: pensionär) 37
Socialdemokratiska organisationers arkiv (typ: socdem) 792
Syndikalistiska organisationers arkiv (typ: syndikalistisk) 175
Unga örnars arkiv (organisationstillhörighet: Unga örnar) 183
Ungdomsorganisationers arkiv (främst SSU) (typ: ungdom) 560

Senast uppdaterad: 6 april 2009
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se