Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Sökhjälp: Arkiv

Ett arkiv är ett bestånd av alla de handlingar som blivit kvar efter någons verksamhet, oavsett om det är en person, en kvinnoförening, ett politiskt parti, en fackklubb e.t.c.

Handlingarna ordnas, läggs i volymer och redovisas i en arkivförteckning. Om det är många volymer indelas de i olika serier, annars redovisas de i en enkel lista. Det finns också enstaka bestånd som inte uppkommit i någon verksamhet utan hålls samman av andra skäl och dessa bestånd kallar vi samlingar. De långt över hundratusen posterna i vår arkivkatalog redovisar institutionens över 4000 olika arkiv och samlingar, deras serier, volymer och ibland även enstaka dokument i en och samma databas. Arkivförteckningarna uppdateras vartefter och förändringar kan förekomma.

Söka i arkivkatalogen

Varje post i arkivkatalogen kan innehålla information om titel, tidsperiod och ibland även en närmare beskrivning av innehållet. Men ibland är postens plats i en hierarki den enda information som står till buds. Enskilda arkivhandlingar klassificeras inte på samma sätt som enskilda böcker. Bästa sättet att hitta information i arkiv är ofta att ta reda på vem eller vilka som genom sin verksamhet har haft anledning att dokumentera detta, och det kräver ofta förståelse för hur arkivbildarna fungerar och vilket sammanhang de verkat i. När man sökt på enstaka ord och fått ett antal intressanta träffar kan det vara nödvändigt att göra klart för sig, i vilket sammanhang dessa poster ingår för att förstå innebörden av det man hittat.

Sök och beställ i vår arkivkatalog Borge. Utvidgade sök- och beställningsmöjligheter har du endast på plats hos oss. Namnet Borge kommer från Oscar Fredrik Borge (21/1 1862 - 4/1 1938), som du kan läsa mer om i vår historia.

Nedan syns till höger beskrivningen för en volym med korrespondens. Denna ingår i en svit korrespondensvolymer i Pensionärernas riksorganisations arkiv. Seriestrukturen framgår till vänster.

Söka arkivbildare

Arkivbildare kallas de organisationer och personer som genom sin verksamhet skapat arkivhandlingarna. Det finns en särskild databas för arkivbildare. Den innehåller namn (såväl formella som informella), biografisk information samt uppgifter om vilken typ av verksamhet det handlar om (person, facklig förening, politisk förening etc.), och på vilken nivå (lokal, regional, riks-). Posterna i databasen är sökbara utifrån dessa begrepp, samt även länkade till sina respektive bestånd i arkivkatalogen.

Så här kan det se ut för arkivbildaren Sveriges socialdemokratiska arbetareparti vars verksamhet resulterat i Sveriges socialdemokratiska partis arkiv.

Besök oss!

När du söker i vår arkivkatalog varierar antalet träffar och utformningen beroende på om du befinner dig på plats hos oss eller ute på internet. Det har bland annat att göra med upphovsrätts- och personuppgiftslagstiftningen. Utvidgade sök- och beställningsmöjligheter har du endast på plats hos oss. Där får du även tillgång till ytterligare sökalternativ samt assistans av vår personal i forskarexpeditionen. De fysiska arkivhandlingarna måste alltid läsas på plats hos oss.

Senast uppdaterad: 18 juni 2011
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se