Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Sökhjälp: Bibliotek

Fördjupad information om våra sökmedel för att hitta biblioteksmaterial. Hoppa direkt till:


Grundläggande, rekommenderad sökmetod

Katalogordning. Börja alltid med att söka i Kata, vår bibliotekskatalog. Hittar du inte där ska du söka även i lapp- och kortkatalogerna (se nedan), framförallt om du är ute efter äldre litteratur.

Börja generellt, bli mer specifik. Är du osäker på stavningen börjar du med få sökord, gärna i fritextfältet. Får du många träffar provar du att söka igen, nu med några ytterligare sökord.

Klassificering och indexering. Vi har tidigare klassificerat enligt SAB-systemet men klassificerar numera enligt Dewey-systemet. Vi använder Svenska ämnesord samt vissa egna ämnesord. Allt detta är till hjälp både när du inleder sökandet och när du vill hitta mer inom samma ämne.


Våra äldre kataloger*

Låda ur lappkatalogen.Så länge vi inte hunnit katalogisera allt biblioteksmaterial i Kata, förblir vissa delar sökbara endast via de äldre katalogerna. “Retrokatalogisering” pågår i liten skala kontinuerligt, men under överskådlig tid framöver kan du även behöva söka i dessa fysiska kataloger och register.

Lappkatalogen (-1966) är vår ursprungliga bibliotekskatalog och består av just lappar, oftast handskrivna. Den är alfabetiskt ordnad och du kan söka på författare, titlar och andra uppslag. Vi katalogiserade i denna katalog till och med 1966. Titlar är ordnade efter det första substantivet i grundform singular. Placering: mikrofilmsrummet.

Kortkatalogen (1967-) är lappkatalogens efterföljare och består av de “klassiska” gula, rektangulära korten, oftast maskinskrivna. Denna är också alfabetiskt ordnad, inklusive ämnesord. Från kortkatalogen har vi redan överfört mycket till Kata, men fortfarande är den oumbärlig för att hitta det som kvarstår att föra över. Kronologiskt är kortkatalogen en brygga mellan lappkatalogen och Kata. Placering: Ljusgården.

Systematiska katalogen är också en kortkatalog, men ordnad efter klassifikation (SAB-systemet), ofta med kronologisk underindelning. Placering: ej direkt åtkomlig, men det kan ordnas på begäran. Du får då upp några lådor i taget.

Gör så här för att beställa från våra äldre kataloger:

  1. Ta en beställningssedel.
  2. Ange titel och uppställning, oftast ett löpnummer.
  3. Ange ditt namn.
  4. Ge beställningssedeln till personalen.
  5. Vi gör sedan i ordning titeln, lägger in den i Kata och lånar ut på ordinarie sätt. Det kan därför ta lite längre tid än en normal framtagning.


Tidskriftsregister

Vi har ett antal register och index, egna och skapade av andra, över innehållet i olika tidskrifter. Här följer några exempel.

Litteratur och samhälle. “Stenciltidskrift” som utgavs 1965-1973 som del av ett forskningsprojekt om folkrörelser. Innehåller, utöver mycket annat, register över: Brand, Fram, Fönstret, Julfacklan, Lucifer, Spektrum och Tiden. På webbplatsen för avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet finns en detaljerad innehållsförteckning. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.

Marxistisk estetik (1903-1966). Index över kulturartiklar. Uppslag: författare (olika länder och språk), musik, teater, konst, musik, film etc. Omfattar tidskrifterna och åren: Clarté 1924-1939 och 1944-1966, Fram 1903-1912, Kulturfront 1941-1943, Kulturvärlden 1945-1946, Vår tid 1945-1964. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.

Tiden 1908-1960. Index över kulturartiklar i tidskriften Tiden åren 1908-1960. Uppslag: ungefär som ovan. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.


Artikelsök*

I databasen Artikelsök* (bara tillgänglig på plats hos oss), som vi abonnerar på, hittar du referenser till en stor mängd artiklar. Det är dock inte säkert att vi har alla nummer och årgångar av tidskrifterna de förekommer i. Sök i Kata och beställ fram. I dagsläget tillåter vi inte artikelbeställningar direkt via Artikelsök.

Via datorerna i vår forskarexpedition sker inloggningen automatiskt, klicka bara på länken ovan. Max en användare åt gången kan vara inloggad. Kom ihåg att logga ut när du är klar. Flera tidskrifter och tidningar inom vårt ämnesområde ingår.


Mikrofilm

Vissa  svenska tidningar och tidskrifter har vi i både tryckt form och på mikrofilm, några endast på mikrofilm. Vårt utländska material på mikrofilm består av mer än regelrätt periodika.

Välkommen att ta del av detta material i vårt mikrofilmsrum som är utrustat med flera apparater samt möjlighet till utskrift. Mikrofilmer behöver inte beställas fram.

Vi lånar inte ut mikrofilmer, och kopiering från mikrofilm utföres ej för bibliotek i Stockholmsregionen. Intresserade härifrån får besöka oss istället.

Översikt över:

Senast uppdaterad: 24 mars 2015
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se