Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet
Webbplatskarta | Taggmoln

Sökhjälp: Bibliotek

Fördjupad information om våra sökmedel för att hitta biblioteksmaterial. Hoppa direkt till:


Grundläggande, rekommenderad sökmetod

Katalogordning. Börja alltid med att söka i Kata, vår bibliotekskatalog. Hittar du inte där ska du söka även i lapp- och kortkatalogerna (se nedan), framförallt om du är ute efter äldre litteratur.

Börja generellt, bli mer specifik. Är du osäker på stavningen börjar du med få sökord, gärna i fritextfältet. Får du många träffar provar du att söka igen, nu med några ytterligare sökord.

Klassificering och indexering. Vi klassificerar enligt SAB-systemet och använder Svenska ämnesord samt vissa egna ämnesord. Allt detta är till hjälp både när du inleder sökandet och när du vill hitta mer inom samma ämne.


Våra äldre kataloger*

Låda ur lappkatalogen.Så länge vi inte hunnit katalogisera allt biblioteksmaterial i Kata, förblir vissa delar sökbara endast via de äldre katalogerna. “Retrokatalogisering” pågår i liten skala kontinuerligt, men under överskådlig tid framöver kan du även behöva söka i dessa fysiska kataloger och register.

Lappkatalogen (-1966) är vår ursprungliga bibliotekskatalog och består av just lappar, oftast handskrivna. Den är alfabetiskt ordnad och du kan söka på författare, titlar och andra uppslag. Vi katalogiserade i denna katalog till och med 1966. Titlar är ordnade efter det första substantivet i grundform singular. Placering: mikrofilmsrummet.

Kortkatalogen (1967-) är lappkatalogens efterföljare och består av de “klassiska” gula, rektangulära korten, oftast maskinskrivna. Denna är också alfabetiskt ordnad, inklusive ämnesord. Från kortkatalogen har vi redan överfört mycket till Kata, men fortfarande är den oumbärlig för att hitta det som kvarstår att föra över. Kronologiskt är kortkatalogen en brygga mellan lappkatalogen och Kata. Placering: Ljusgården.

Systematiska katalogen är också en kortkatalog, men ordnad efter klassifikation (SAB-systemet), ofta med kronologisk underindelning. Placering: ej direkt åtkomlig, men det kan ordnas på begäran. Du får då upp några lådor i taget.

Gör så här för att beställa från våra äldre kataloger:

  1. Ta en beställningssedel.
  2. Ange titel och uppställning, oftast ett löpnummer.
  3. Ange ditt namn.
  4. Ge beställningssedeln till personalen.
  5. Vi gör sedan i ordning titeln, lägger in den i Kata och lånar ut på ordinarie sätt. Det kan därför ta lite längre tid än en normal framtagning.


Tidskriftsregister

Vi har ett antal register och index, egna och skapade av andra, över innehållet i olika tidskrifter. Här följer några exempel.

Litteratur och samhälle. “Stenciltidskrift” som utgavs 1965-1973 som del av ett forskningsprojekt om folkrörelser. Innehåller, utöver mycket annat, register över: Brand, Fram, Fönstret, Julfacklan, Lucifer, Spektrum och Tiden. På webbplatsen för avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet finns en detaljerad innehållsförteckning. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.

Marxistisk estetik (1903-1966). Index över kulturartiklar. Uppslag: författare (olika länder och språk), musik, teater, konst, musik, film etc. Omfattar tidskrifterna och åren: Clarté 1924-1939 och 1944-1966, Fram 1903-1912, Kulturfront 1941-1943, Kulturvärlden 1945-1946, Vår tid 1945-1964. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.

Tiden 1908-1960. Index över kulturartiklar i tidskriften Tiden åren 1908-1960. Uppslag: ungefär som ovan. Detta material är placerat i referensbiblioteket hos oss.


Artikelsök*

I databasen Artikelsök* (bara tillgänglig på plats hos oss), som vi abonnerar på, hittar du referenser till en stor mängd artiklar. Det är dock inte säkert att vi har alla nummer och årgångar av tidskrifterna de förekommer i. Sök i Kata och beställ fram. I dagsläget tillåter vi inte artikelbeställningar direkt via Artikelsök.

Via datorerna i vår forskarexpedition sker inloggningen automatiskt, klicka bara på länken ovan. Max en användare åt gången kan vara inloggad. Kom ihåg att logga ut när du är klar. Flera tidskrifter och tidningar inom vårt ämnesområde ingår. Här är ett urval, med sökbara år för respektive titel angivet:

AiP. Aktuellt i politiken 1992-1996, Aktuellt om historia 1979-, Arbetarbladet 1979-2004, Arbetarekalendern 1979-1983, Arbetaren 1979-, Arbetarhistoria 1984-, Arbetarrörelsens årsbok 1979-1984, Arbetartidningen Ny dag 1984-1990:35, Arena 2003-, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 1980-, Arkiv, samhälle och forskning 1987-, Beklädnadsfolket 1979-1993:7, Biblioteksbladet. BBL 1979-, BiS. Bibliotek i samhälle 1979-, Byggnadsarbetaren 1979-, Chilebulletinen 1981-1991, Clarté 1979-, Dagbladet Nya Samhället 1979-1986, Dagens arbete. Industrifacket Metall 2006-, Dagens arbete. Medlemsmagasin för Metall 1997-2005, Dala-Demokraten 1979-1986, ETC 1982-1985, 1991-1993, 1995:1-; Fjärde internationalen -1996, Folket 1979-1986, Folket i Bild. Kulturfront 1979-, Folkets historia 1979-1999, Frihet 1992-, Frihetlig socialistisk tidskrift 1979-1983, Från riksdag & departement 1979-2005, Fönstret 1979-, Grafiskt forum 1981-1996, Gruvarbetaren 1981-1993, Historielärarnas förenings årsskrift 1979-1996/97, Ikoner 1998-2007, Industrifacket 1993-1996:11, Internationalen 1998-, Kommunalarbetaren 1979-, Kvinnobulletinen 1979-1996:4, Latinamerika 1997-, LO-tidningen 1979-, Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1979-1983, Metallarbetaren 1979-1996:12, Morgonbris (ISSN 1403-9850) 1998-, Morgonbris (ISSN 0027-1101) 1979-1992, Norrländska Socialdemokraten 1979-, Ny Dag 1979-1982, Ny Dag -1983, OM Ordfront magasin 1991-1993:4, Ordfront magasin 1993:5-, Ottar. Boktidn. om sexualitet, samlevnad, samhälle 1994-1998:2/3, Palestinsk front 1979-1981, Pockettidningen R 1991-, Populär historia 1992-, Res publica 1987-, RFSU bulletinen 1999-2001, Riksdag & departement 2006-, Röd press 1992-2006, Röda rummet 1997-, Scandinavian journal of history 1997-, Scen & salong 1979-1990, SEKO-magasinet 1995-2006, Sekotidningen 2006-, SIA. Skogsindustriarbetaren 1979-2008:2, S-kvinnor, Morgonbris 1993-1998, Statsanställd 1979-1995, Studiekamraten 1979-1993:2/3, Tiden 1979-, TLM. Thélème 1996-2001, Tvärdrag 1996-, Värmlands Folkblad 1979-1986, Västerbottens-Kuriren 1979-, Västsahara 2005-, Örebro-Kuriren 1979-1996.


Mikrofilm

Vissa  svenska tidningar och tidskrifter har vi i både tryckt form och på mikrofilm, några endast på mikrofilm. Vårt utländska material på mikrofilm består av mer än regelrätt periodika.

Välkommen att ta del av detta material i vårt mikrofilmsrum som är utrustat med flera apparater samt möjlighet till utskrift. Mikrofilmer behöver inte beställas fram.

Vi lånar inte ut mikrofilmer, och kopiering från mikrofilm utföres ej för bibliotek i Stockholmsregionen. Intresserade härifrån får besöka oss istället.

Översikt över:


Foreign Language Literature on the Nordic Labour Movements

Foreign Language Literature on the Nordic Labour Movements (1992)

Foreign Language Literature on the Nordic Labour Movements (1992)

This is a service that presents the literature on the Labour Movements in the five Nordic countries written in the so-called world languages, i.e. English, French, German, Russian and - in the cases where titles have been found in these languages - also Italian and Spanish.

The service is intended as a tool for anyone who wishes to study the Labour Movements of these countries, but who does not know any, or only one, of the Nordic languages and who cannot, therefore, place the developments of the Nordic countries in their national or international contexts.

This service is based on a book first published in 1992 as the result of the cooperation between the Labour Movements Archives and Libraries of Copenhagen, Helsinki, Oslo and Stockholm. This service intends to give you updated information within the same scope as the original bibliography.

Senast uppdaterad: 12 december 2012
Innehållsansvar: Kalle Laajala, e-post enligt: fornamn.efternamn@arbark.se