Klass i rörelse – ny upplaga


Klass i rörelse – en ofta efterfrågad och nästintill utsåld bok har nu tryckts i nu upplaga, uppdaterad med mer text och fler fotografier. Beställningsinformation nedan.

Klass i rörelse Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i början, under många perioder konfliktfylld och samtidigt alltmer lutande åt en pragmatisk reformism, med en växande självmedvetenhet.
Nu uppstår nya krav och utmaningar som ofta ställer vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäller dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944.

”Klass i rörelse” skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamhet som utövas inom och kring arbetarrörelsen.

Boken som ges ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kostar 195 kr och kan beställas från:

  • aks [snabel-a] arbark.se eller tel 070-571 98 95

Den kan även köpas direkt på plats i forskarexpeditionen.