Service och öppettider vintern 2015/2016


Här följer en översikt över våra öppettider och service under vintern 2015, samt årsskiftet 2015/2016.

  • Forskarexpeditionen: stängt veckorna 52 samt vecka 1 (21 december till och med 6 januari)
  • Årets sista lördagsöppet: den 19:e december (observera att vi inte gör framtagningar av material denna dag, beställ därför ditt material i tid)

Framtagningstider från magasinen

  • Hämtningar från våra fjärrmagasin (Runö och Metall): Sista beställningen för i år ska vara inlämnad senast kl. 16.00 tisdagen den 8 december.
  • Hämtningar från magasinet i Flemingsberg: Sista beställningen kl 11.15 den 18:e december.

Vill du ha material till efter jul från någon av depåerna eller från vårt magasin i Flemingsberg? Maila in din beställning!

A-bilds arkiv, Fotograf: okänd.

A-bilds arkiv, Skidåkare på Gärdet, Fotograf: okänd.

Se komplett information om våra framtagningstider.

Vi är nåbara via

  • telefon: 08 – 412 39 00
  • e-post: info [snabel-a] arbark.se

Observera att du via dessa kontakter inte kan få svar på dina forskningsförfrågningar under vecka 52 samt veckan 1. Vi svarar så snart vi kan efter julhelgerna.

OBS! Vi har stängt vecka 52 och vecka 1 , 21 december 2014 till och med 6:e januari 2015

In English

  • We are closed two weeks during Christmas holidays (21st of December – 6th of January). We are open again on January the 7th.
  • No retrievals are made from our collections during this time.
  • If you wish to have materials ready for your visit after Christmas, please note that we aren’t able to answer any requests until the 7th.

Please plan your research and visits accordingly. Don’t hesitate to contact us if you have any questions.