Kataloger & Register


Vi har förutom arkiv- respektive bibliotekskatalogen, även en del äldre register och kataloger. Dessa kan du endast ta del av hos oss. Det rör sig antingen om äldre kortkataloger eller register med upphovsrättsskyddat eller annan känslig information som vi ej kan publicera externt på internet.

 

Arkivets kataloger & register

Arkivkatalogen

Vi tar emot beställningar på arkivmaterial med hjälp av den referenskod som återfinns i arkivkatalogen. Vårt äldre beståndsregister och separata äldre förteckningar finns däremot endast på plats hos oss.

Register enligt materialtyp

Vi har ett antal register som man endast kan få tillgång till hos oss:

  • Affischer
  • Bilder, sök med: bild+text | text
  • Föremål

Två webbsidor med digitalt material som man endast kan få tillgång till hos oss är: 

Bibliotekets kataloger & register

Bibliotekskatalogen

 
 
 

Lapp- och kortkataloger

Framförallt de allra äldsta delarna av våra samlingar är ibland enbart sökbara via fysiska kataloger.

Om du letar efter ett äldre tryck som du misstänker att vi har, men inte hittar i bibliotekskatalogen, är det sannolikt i de två äldre katalogerna som du kan finna det du söker. Dessa kan du endast titta i på plats hos oss:

  • Lappkatalogen (-1966)
  • Kortkatalogen (1967-)