Kontakt


Vi bemannar telefonen för forskarrelaterade frågor för arkiv- eller biblioteksavdelningens material under specifika tider. Ibland kan däremot större forskningsrelaterade frågor vara lättare att få svar på via email, då vi har möjlighet att vidarebefordra material och länkar.

Forskarexpedition

Frågor om samlingar och service

Besvaras via mail och telefon kontinuerligt under dagen under våra öppettider, tis-fre.

För mer information se våra öppettider.

Telefon: 08 – 412 39 29
E-post: forskarexpedition[a]arbark.se

Administration

Frågor om fakturor och ekonomi 

Besvaras via mail och telefon kontinuerligt under dagen under våra öppettider, tis-fre.

E-post: info[a]arbark.se
Telefon:
08 – 412 39 00


 

Post- och besöksadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 HUDDINGE

Information om hur du besöker oss.

Faktureringsadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
FackID 0273
Box 3037
831 03 Östersund

E-faktura: 273@faktura.scancloud.se
Skriv i ämnesraden: FackID 273 ARAB

Organisationsnummer: 802410-8881
Plusgironummer: 55 75 94-9
S.W.I.F.T: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0557 5949

 VAT nr: SE802410888101


Medarbetare

Skriv e-postadresser enligt följande modell: fornamn.efternamn@arbark.se

Medarbetare Telefon Funktion
Erik Andersson 08-412 39 24 Arkivarie
Mikaela Backman  08-412 39 23 Bokbindare, bevarandetekniker
Catalina Benavente 08-412 39 34 Arkivarie
Jenny Edlund 08-412 39 17 Avdelningschef för publik verksamhet & administration, webbansvarig
Mikael Eivergård 08-412 39 01 Institutionschef
Lina Eriksson 08-412 39 25 Bibliotekarie
Lars Gogman 08-412 39 26 Arkivarie
Erik Hjorth 08-412 39 16 Arkivassistent
Arne Högström 08-412 39 03 Arkivassistent
Kjell Jernselius 08-412 39 05 IT-ansvarig
Mats Johansson 08-412 39 12 Arkivkontorist
Roger Jönsson 08-412 39 13 Bibliotekarie
Sara Lagergren 08-412 39 22 Arkivarie, ansvarig för arkivverksamheten
Jenny Langkjaer 08-412 39 07 Arkivarie
Hans Larsson 08-412 39 21 Bibliotekarie, ansvarig för biblioteksverksamheten
Silke Neunsinger 08-412 39 27,
+46(0)70 761 39 27
Forskningsledare och redaktör för Arbetarhistoria
Malin Nilsson   Forskare
Lilian Piraishi 08-412 39 15 Ekonomiadministratör/löneadministratör
Sabine Sjöberg 08-412 39 22 Biblioteksassistent
Kristina Sköld 08-412 39 20 Administratör
Fredrik Strömgren 08-412 39 35 Arkivassistent
Fia Sundevall   Forskare
Andrej Wolkonski 08-412 39 11 Vaktmästare
Magnus Åhrgren 08-412 39 10 Avdelningschef för samlingar, accessionsansvarig