Lämna material


Så levererar du material till oss till oss

Gå direkt till: 1. Kontakt | 2. Typ av material | 3. Typ av leverans | 4. När man ska leverera | 5. Hur man kan leverera

6. Leveransbekräftelse | 7. Avgifter för förvaring | 8. Avtal


1. Kontakt

Ni måste alltid kontakta oss innan leverans, oavsett om ni levererat tidigare, eller om det är första gången. Är du en kontaktperson från ett tryckeri, var vänlig och se punkt 5 nedan, om hur man levererar till oss.

Kontakta oss angående leveranser på mailadress: leveranser[a]arbark.se

Önskar du direktkontakt via telefon kan du antingen be om att bli uppringd i mail skickat till ovan angivna adress, eller kontakta våra två kontaktpersoner nedan:

Ansvarig för arkivhandlingar: magnus.ahrgren[a]arbark.se | 08- 412 39 10

Ansvarig för publikationer och böcker: hans.larsson[a]arbark.se | 08 – 412 39 21


2. Typ av material

Vi tar emot både analogt och digitalt material, likaså publikationer från webbplatser.

Publikationer från organisationer (så kallat organisationstryck):

 • kongresshandlingar (protokoll, motioner, rapporter etc)
 • berättelser
 • stadgar
 • broschyrer
 • kollektivavtal
 • övrigt tryck (studiematerial, utredningar, pamfletter etc)

Arkivhandlingar från organisationer och privatpersoner, till exempel:

 • protokoll
 • korrespondens
 • dagböcker, anteckningar
 • räkenskaper
 • fotografier
 • ljud och film
 • affischer
 • fanor

Begagnade böcker:

 • har du böcker som du tror att vi saknar? Kontakta oss.

Digitala leveranser, se särskilda rekommendationer.


3. Typ av leverans – gåva, deposition eller tilläggsleverans

Innan leverans är det bra att tänka över vilken typ av leverans det rör sig om, en gåva eller en deposition. En deposition innebär att ni formellt behåller äganderätten till materialet.

Tilläggsleveranser berör alla de organisationer eller privatpersoner som sedan tidigare har levererat material till oss.

Se vårt standardiserade  Gåvobrev, eller teckna ett avtal om du/ni inte har gjort det sedan tidigare.


4. När man ska leverera

Publikationer tar vi gärna emot så fort som möjligt. I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla era publikationer för allmänhet och forskare och för att kunna göra detta behöver vi få hit materialet, vilket tyvärr inte sker automatiskt. Bara på detta sätt kan vi upprätthålla en god servicenivå på vårt område: att bevara och tillgängliggöra er historia.

Vårt förslag är att ni skickar det redan från tryckeriet eller i samband med publicering på er webbsida.

Publikationer i pappersform, bör skickas i 3 exemplar till:

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Att. Hans Larsson
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge

Arkivhandlingar lämnas i regel med längre mellanrum, eftersom organisationerna ofta behöver ha tillgång till originalhandlingarna i den dagliga verksamheten. 


5. Hur man kan leverera

I enlighet med avtal mellan er och oss levererar ni större leveranser av fysiskt material till adressen:

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 6
141 49 Huddinge

Digitalt material levereras likaså till oss i enlighet med gällande avtal. Vi erbjuder olika alternativ för leverans, beroende på leveransens storlek.

 • E-post
 • FTP-lösning
 • Direktleverans av fysisk server eller disk

6. Leveransbekräftelse

Efter att vi har tagit emot din leverans av material få du alltid en leveransbekräftelse.


7. Avgifter

 Avgifter för förvaring av arkiv- och biblioteksmaterial hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (pdf, 50,6 kB)

I enlighet med styrelsebeslut, april 2017, kommer ARAB att införa avgifter för leveranser av material. Avgifternas storlek beror bland annat på huruvida organisationen är nu existerande eller medlem i Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Se dokumentet med avgifter, för mer detaljerad information.

8. Avtal mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och organisation/privatperson som vill lämna material

ARAB:s målsättning är att bevara en autentisk, bred och relevant dokumentation av arbetarrörelsens och närliggande sociala rörelsers historia och utveckling. Vi har därför tagit fram två avtal för att dels säkerställa att leveranserna till oss omfattar det digitala materialet, dels ger oss rätten att även fortsättningsvis tillhandahålla materialet till forskning och allmänhet.

Nedan finner ni de avtalsförslag som vi har tagit fram, samt ett standardiserat gåvobrev:


För rådgivning och svar på dina frågor om arkivering, format och vad som bör bevaras, se våra publikationer med rekommendationer.