Styrelsen


Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

 • Ulla Lindqvist (LO) ordförande
 • Per Holmström  (LO) vice ordförande
 • Lena Eskilsson (staten)
 • Inger Mäler (SAP)
 • Johan Westrin (staten)

Ersättare

 • Harriet Aagard (staten)
 • Henry Pettersson (SAP)
 • Lise-Lott Hansson (LO)
 • Martin Bjersby (staten)
 • Göran Larrson (LO)

Revisorer

 • Hans Olsson (LO/SAP)
 • Jens Karlsson (staten)

Auktoriserad revisor

 • Ulrika Granholm-Dahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers