Övriga register


Arkivregister

Vi tar emot beställningar på arkivmaterial med hjälp av den referenskod som återfinns i arkivkatalogen arkivkatalogen Borge. Vårt äldre beståndsregister* och separata äldre förteckningar finns däremot endast på plats hos oss.

Register enligt materialtyp

Direktlänkar. Tillgängliga bara hos oss på grund av upphovsrättsliga skäl.

Digitala filmer

Direktlänk. Tillgänglig bara hos oss på grund av upphovsrättsliga skäl.

Biblioteksregister

 

Lapp- och kortkataloger

Framförallt de allra äldsta delarna av våra samlingar är ibland enbart sökbara via fysiska kataloger.

Om du letar efter ett äldre tryck som du misstänker att vi har, men inte hittar i bibliotekskatalogen, är det sannolikt i de två äldre katalogerna som du kan finna det du söker.

Dessa kan du endast titta i på plats hos oss:

  • Lappkatalogen (-1966)
  • Kortkatalogen (1967-)