Audiovisuella beställningar


I våra samlingar finns ungefär en miljon bilder varav omkring 70.000 är sökbara via bildregistret*. En ökande mängd är digitaliserade. Bilder kan fungera som källmaterial i forskningen eller för att illustrera böcker, utställningar och annat. Vi har även filmer och ljudband, digitalt och analogt.

Grundförutsättningar

Du kan endast söka bland vårt audiovisuella material på plats hos oss, via våra register eller manuellt direkt i materialet. Vi lånar inte ut materialet, utan levererar kopior mot betalning.

  • Var ute i god tid. Vi tar normalt en vecka på oss för att hantera ett köp.
  • Vi äger i regel inte upphovsrätten till materialet i våra samlingar. Du måste lösa den frågan innan du använder det.
  • Beställningarna går alltid via forskarexpeditionen. På plats eller via mail: forskarexpedition [a] arbark.se

Om du har en enstaka, väldigt avgränsad förfrågan per telefon eller e-post kan vi göra en sökning för att ta reda på om några bilder, ljudklipp eller filmer finns med efterfrågad beskrivning.

Hur du refererar till det material du vill beställa

När du hittar material som du vill köpa kopior av, ska du noggrant via mail notera alla uppgifter som hör till varje bild:

  • Beskrivning: bildtext, motiv, årtal eller dylik information.
  • Upphovsmakare: fotograf, bildbyrå eller liknande.
  • Sökväg: arkivbildare, volym, aktnummer, nummer (löp-, bild-, eller negativnummer).

Om du glömmer eller missar uppgifter är det ofta ett tidskrävande arbete att återsöka dem i efterhand.

Vid publicering gäller följande

Du måste alltid ange:

  • Upphovsmakarens namn.
  • Arkivinstitution: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
  • Arkiv(bildare): [t.ex. Alva och Gunnar Myrdals arkiv].

Upphovsrätt

Upphovsmakarens namn är viktigt med tanke på upphovsrätten. Om vi har uppgift om upphovsmakaren vidarebefordrar vi alltid detta till beställaren, men det är ditt ansvar som beställare att ta reda på vem som har upphovsrättigheterna.

Om du misslyckas med att identifiera upphovsrättsinnehavaren efter rimlig arbetsinsats kan du någonstans i anslutning till publiceringen tillägga exempelvis denna formulering:

Författaren har försökt kontakta upphovsrättsinnehavare. Om det finns någon som har anspråk på upphovsrättigheter i denna skrift vänligen kontakta redaktionen/författaren.

Se mer under Reproduktioner & kopiebeställningar för kostnader för reproduktioner av olika slag.