ARAB gör inga undantag för besök till institutionen


Vi har fortsatt stängt för besökare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek under den rådande covid-19-pandemin. Detta gäller tills vidare.

Med anledning av att vi får återkommande förfrågningar om att öppna för enskilda besök till vår forskarexpedition har institutionschefen beslutat att vi inte gör några undantag. Institutionen har alltså stängt för samtliga besökare. Vi informerar här på webbplatsen www.arbark.se samt på Facebook när andra beslut fattas.