Hans Hergin, bortglömd arbetarförfattare


Hans Hergin (1910-1988, från början Hans Håkansson) var född i Döderhults socken, Kalmar län. Fadern, Alfred, var stenarbetare, och står upptagen i Svenskt Författarlexikon som ”lägenhetsägare”. Hergin började själv arbetade som stenhuggare vid 14 års ålder.

Han började tidigt skriva berättelser. I flera år var han lokalredaktör för den socialdemokratiska tidningen Östra Småland i Vimmerby. 1930 debuterade han som författare med romanen Deras livsuppgifter på ett lokalt förlag.

Mest känd blev Hergin för sina romaner om stenarbetare i Småland, främst Hård klang från 1937. Här skildras ett stenbrott med ett stensprängarlag. Den tyske ägaren vill stänga brottet och en strejk utbryter. Boken filmades också.

Flera av hans böcker utkom sedan på Tidens förlag, vars arkiv förvaras hos oss. Så till exempel Tack – det reder sig (1935), Henne fick jag aldrig möta (1940), och Din är elden (1949). De utkom också på 1950- och 60-talet i Folket i Bilds serie Folkböcker.

Hergin skrev också flera pjäser för scen och radio. Så fjärran, så nära (1962) blev hans sista arbetarroman, senare böcker, utgivna på förlaget Rabén och Sjögren, kan hellre karakteriseras som psykologiskt realistiska relationsromaner. I Så fjärran, så nära skildras två bröders, söner till en stenarbetare, kärlek till samma kvinna.

I romanen Vinden vill jag jaga (1946) tar han avstånd från den politik som fördes under kriget av den svenska regeringen, främst avseende de judiska flyktingarna. Romanen kan ses som ett avståndstagande från det politiska partiväsendet och en uppgörelse med arbetarrörelsens värderingar.

Hergin blev efter kriget författare på heltid, han flyttade till Stockholm och bosatte sig i Täby kyrkby. Han var gift med Astrid Lindgrens syster Stina. Inte långt från honom, i Vallentuna bodde Jan Fridegård, som skulle bli en god vän genom livet.

Hans sista roman, Du, min trädgård, utkom 1971. Han utgav sammanlagt 18 prosaböcker och ett antal pjäser.

Hans Hergins boksamling

I Hans Hergins boksamling, varav en del överlämnats till ARAB tillsammans med en del arkivhandlingar (se förteckning), märks framförallt en stor samling med förstaupplagor av Jan Fridegårds böcker, alla med dedikationer.

Andra författarkollegor som förekommer med flera dedicerade förstaupplagor i boksamlingen är Harald Beijer, Arvid Brenner, Walter Dickson, Erik Lundqvist, Sven Rosendahl och Per E. Rundquist.

Tilläggas kan att i Hans Hergins arkiv, som inlämnats till oss (23 volymer) finns manuskript till flera romaner, bland annat Hård klang, Du min trädgård, Så fjärran, så nära, och Henne fick jag aldrig möta.

Dessutom manus till dramatik, noveller, tidningsartiklar och föredrag samt brev, recensionsklipp och flera opublicerade romanmanuskript.

Litteratur

Vidareläsning

Förteckning över Hans Hergins boksamling, som skänktes till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tillsammans med Hergins arkiv 2004-05-03

Samtliga böcker med dedikationer, första-upplagor om ej annat nämns, övervägande romaner och prosa. Böcker som införlivats i vårt bibliotek  är markerade ”ARAB”.

Andersson, Nils Gustaf: Du var mig kär i onsdags (Gebers, 1938)
-: Hårda bud (Gebers, 1945) ARAB
Aronsson, Stina: Den fjärde vägen (Norstedts, 1950) ARAB
Arvidson, Stellan: Sent men tidigt : dikter (Rabén & Sjögren, 1977) ARAB
-: Tjelvars eld (Författarförlaget, 1973) ARAB
Asklund, Erik: En kille från Hornstull : Stockholmsbilder (Rabén & Sjögren, 1968, med teckningar av Mats Nilsson) ARAB

Beijer, Harald: Janne i Birkastan (Norstedts, 1952)
-: Kellermanns (Norstedts, 1937)
-: Kärvt blommar kärleken (Norstedts, 1950)
-: Labyrinten (Norstedts, 1953) ARAB
-: Så går en dag (Norstedts, 1948)
Bergman, A. Gunnar: Du sitter i rävsaxen : dikter (Federativ, 1947)
Billquist, Fritiof: Svarta äpplen (Gebers, 1944)
Bohr, Torsten: Mot vår vilja (Norstedt, 1946)
Bodén, Bertil: Eremit och emigrant : dikter (Uppsala: Bokgillet, 1952?)
En Bok om Jan Fridegård / Redigerad av Erik Gamby (Bokgillet, 1957) ARAB Saknar dedikation
Botwid, Hans: Änglabacken (Tiden, 1956)
Brenner, Arvid: Fixeringsbild (Bonniers, 1955)
-: Hägringar (Tiden, 1950)
-: Kompromiss (Tiden, 1934)
-: Ny vardag (Tiden, 1936)
-: Rum för ensam dam (Tiden, 1941)
-: Stjärnorna ser oss inte (Tiden, 1947)
-: Stranden mitt emot (Tiden, 1953)
-: Så går vi mot paradis (Tiden, 1944)
-: Vintervägen (Tiden, 1945)
Brev till Jan : ett urval ur Jan Fridegårds brevsamling / Valda och komm. av Lars Furuland (Wahlström & Widstrand, 1967) ARAB Saknar dedikation

Carl Gunnar: Mannen som gick med förlust (Bonniers, 1950). Delvis ospr.
Carlson, Stig: Men mina nätters skålar : dikter (Norstedts, 1948) ARAB

Dickson, Walter: En livslivets diktare : om Gunnar Björling (Söderströms, 1956)
-: Hammare och sälgpipa : dikter (Bonniers, 1947)
-: Lasse i gatan och andra Hallands-sägner (Zindermans, 1969)
-: Störst är kärleken : dikter (Bonniers, 1945)
-: Vid havets rand (Bonniers, 1948) ARAB Behandlar svenska arbetare som emigrerade till Amerika

Edlund, Mårten: Byta skinn (Bonniers, 1951) ARAB
-: Den frusna våren (Bonniers, 1950)
Eng, Uno: Den understrukna munnen (Nuet, 1953)
-: Mr Bisters memoarer : om diktatorer, Bister själv och andra skalkar (Författarens förlag, 1956)
Englund, Carl-Emil: Spillror ur gårdagen (Rabén & Sjögren, 1959) ARAB. Delv. ospr. noveller

De Fjorten bedste fra Bogrevyens novelle-konkurrence (København: Samlerens forlag, 1944) Dedikation av Gustaf Bengtsson
Forss, Harald: Kringvandrare : dikter och minnen (Rabén & Sjögren, 1981) ARAB
Fridegård, Jan: Arvtagarna (Wahlström & Widstrand, 1957) ARAB
-: En bland eder (W & W, 1958) ARAB
-: Flyttfåglarna (Wahlström & Widstrand, 1966) ARAB
-: Fäderna : stenåldern (W & W, 1947. Ill. av Björn Landström) ARAB
-: Den Gåtfulla vägen (Zindermans, 1964) Orig. uppl. 1963 ARAB
-: Hemkomsten (Wahlström & Widstrand, 1963) ARAB
-: Här är min hand (W & W, 1942) ARAB
-: Johan Vallareman och andra sagor ( W & W, 1952. Ill. av Ulla Sundin) ARAB
-: Kvinnoträdet (W & W, 1950) ARAB
-: Lars Hård går vidare (W & W, 1951) ARAB
-: Lyktgubbarna (W & W, 1955) ARAB
-: Lättingen : minnen 2 (W & W, 1965) ARAB
-: Mot öster – soldat! (W & W, 1961) ARAB
-: Offerrök (W & W, 1949) ARAB
-: Porten kallas trång (W & W, 1952) ARAB
-: På oxens horn : minnen 1 (W & W, 1964) ARAB
-: Soldatens kärlek (W & W, 1962) ARAB
-: Soldathustrun (W & W, 1960) ARAB
-: Sommarorgel (W & W, 1954) ARAB
-: Statister (W & W, 1939) ARAB
-: Svensk soldat (Wahlström & Widstrand, 1959) ARAB
-: Tre stigar (W & W, 1967) ARAB Reseberättelse
-: Trägudars land (W & W, 1946) Orig. uppl. 1940. ARAB
-: Vägen heter smal (W & W, 1953) ARAB
-: Äran och hjältarna (W & W, 1938) ARAB

Gehlin, Jan: Enskilt område (Bonniers, 1949)
-: Fadern (Bonniers, 1973)
-: Historietter (Eget förlag, 1956)
-: Spindelnätet (Bonniers, 1971)
-: De ståndaktiga (Bonniers, 1957)
-: Vackre prinsen (Bonniers, 1968)
Geijerstam, Ragnar af: Detta edert förbund (Hökerbergs förlag, 1943)
Goland, Erik: Den stora ommöbleringen : miljöreportage (Tiden, 1955)
Reportage från landsbygden, ”folkhemmets bakgårdar”, i Ludvig Nordströms fotspår ARAB
Grundström, Helmer: Detta är mitt land (Norstedt, 1939)
Dikter från Lappland
-: Lappmarksdikter (LT, 1959)
Gunnarson, Gunnar: Vardagsljud – evighetsackord : studier i tidskritik (Tiden, 1959)
Om Adorno, Horkheimer, Marcuse, Karl Kraus, Walter Benjamin och Georg Lukacs
Gustafsson, Åke: Harmoni i atomåldern : essäer (Bonniers, 1960) Fackbok, förf. professor i växtbiologi

Hansen, Martin A.: Tornebusken (Gyldendal, 1946)
Hirdman, Arne: Alla tiders folkböcker : ett bidrag till den billiga bokens historia (Folket i Bild, 1950, ill. av Sven Lundqvist) ARAB
Hjorth Wetterström, Harriet: Treklang (Gebers, 1946)
Högman, Ingvar: Minnesång : Lasse Lovanders poesier i urval av Ingvar Högman (Norlins förlag, 1950)

Jylland, Jörgen: Festen är slut (Gebers, 1943) Förf. dansk

Kjellgren, Josef: Kamratskap mellan män (Natur och kultur, 1947) ARAB

Landquist, Solveig: Den goda viljan : ett liv med John Landquist (Natur och kultur, 1975)
Larsson , Zenia: Morfars kopparslantar : efter sexdagarskriget (Rabén & Sjögren, 1970) essäer
Lindberg, Örjan: Prometeustanken hos Viktor Rydberg : avhandling (Gebers, 1938)
Lindemann, Kelvin: Gyllne länkar (Tiden, 1949) Dansk förf., övers. från danska
Lobråten, Gunnar: Gropen och stjärnan (Wahlström & Widstrand, 1947)
-: Öppen horisont (Wahlström & Widstrand, 1945) ARAB
Lundqvist, Erik: Djungeltagen (Bonniers folkbibliotek, 1953)
-: Dullah och hans kvinnor (Bonniers folkbibliotek, 1968) Orig. uppl. 1966
-: Kamrat med kannibaler : djungelliv på Nya Guinea (Bonniers folkbibliotek, 1949) Orig. uppl. 1946
-: Vildarna finns i väst (Bonniers folkbibliotek, 1953) Orig. uppl. 1951

Marwig Rubin, Anny: Land under vind (LT, 1971) Tysk förf. bosatt i Sverige

Nordh, Bernhard: I min gröna ungdom (Wahlström & Widstrand, 1951) ARAB
-: Storm över fjället (Lindblads, 1947)
Nyblom-Holmberg, Gunnel: Blomboken : Nordens odlade blommor i färg (Åhlén & Åkerlunds förlag, 1969)

Odstedt, Anne-Marie: Dan Andersson : liv och diktning (Rabén & Sjögren, 1965) ARAB

Palm, Jan-Eric: Lyckans murare (Författarförlaget, 1971) ARAB
Pettersson, Bertil: Till exempel : dikter (Rabén & Sjögren, 1964) ospr.
-: Utkast : dikter (Eget förlag, 1958)
-: Valda dikter (Rabén & Sjögren, 1968) ospr.

Reiss-Andersen, Gunnar: Samlede dikt (Gyldendal norsk forlag, 1946)
Richert, Ebba: Judasros : noveller (Bokgillet, 1965)
-: Son till en direktör (Wahlström & Widstrand, 1952)
-: Vem är jag : en hänsynslös självbiografi (Nybloms förlag, 1967)
Rosendahl, Sven: Den femtonde hövdingen (Bonniers, 1964)
-: Frid på jorden : noveller (Gebers, 1945)
-: Galtakvädet : ett svins memoarer (Bok och bild, 1969)
-: Midsommardomen (Bonniers, 1958)
-: Svartstarr : noveller (Tiden, 1949)
Rosengren, Bernt: Beväpningar : dikter (Rabén & Sjögren, 1970) ospr.
Rud, Nils Johan: Fredens sønner (Gyldendal norsk forlag, 1947)
.: Jakten og kvinnen (Gyldendal norsk forlag, 1947)
-: Kvinnen i advent (Gyldendal norsk forlag, 1948)
-: Vi var jordens elskere (Gyldendal norsk forlag, 1949) ospr.
Rundquist, Per E.: De små vid havet (Gebers, 1948)
-: Den strimma av verklighet : noveller (Gebers, 1946)
-: Farväl till sommaren (Gebers, 1945)
-: Horisontlinje : dikter (Gebers, 1944)
-: Kalla mig Ismael! (KF, 1950)
-: Pank bland fågelfria (Gebers, 1942) ARAB Behandlar spanska inbördeskriget
-: Utsatt till vargarna (KF, 1950)

Sandgren, Gustav: Liv, ge oss svar! (Bonniers, 1949) ARAB
Sjögren, Peder: Ta ner stjärnorna (Norstedts, 1957)
Svensk arbetardikt : prosa och poesi från femtio år / i urval av Örjan Lindberger (Tiden, 1952)

Uibopuu, Valev: Fyra eldar (LT, 1955) ARAB Estnisk förf., roman om sjömän

Wahlén, Ingvar: Berättelser från slätten (LT, 1968) ARAB
Vi vil oss et land / Red. av Anders Kjær (Oslo: Skandinavisk kulturforlag, 1946) om Norge
Viksten, Albert: Vilda vägar västerut (Folket i Bild, 1952) Om äventyr i Kanada
Vikström, Birger: Att vara dräng (Bonniers, 1949)
-: Dubbelkrut eller det ödesdigra djungelkriget (Eget förlag, 1956, ill. av författaren) ARAB