Lunchseminarium: Med Lenin på byrån


Andres Brink Pinto: Med Lenin på byrån

Den svenska kommunistiska rörelsens kanske främsta uppgift var att skapa kommunister. Men hur skulle den ideala kommunisten (och därmed den ideala klassmedvetna arbetaren) vara?

I avhandlingen Med Lenin på byrån undersöker Andrés Brink Pinto de normer för klass, genus och sexualitet som återupprepades i den kommunistiska rörelsens press.

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.
Entré: Gratis.

Ta med dig egen lunch om du vill. Det finns möjlighet att värma medhavd mat i mikrovågsugn.

I samarbete med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och ABF Stockholm.