40-årsminnet av gruvstrejken


Svenska gruvindustriarbetareförbundets logotype.

Gruvstrejken i Malmfälten, eller LKAB-konflikten som den också kallas, inleddes den 9 december 1969 och pågick till den 4 februari 1970.

Det började som en sittstrejk på morgonskiftet vid Leveäniemigruvan och kom sedan att omfatta flera tusen arbetare i Kiruna, Luleå, Malmberget och Svappavaara. De bakomliggande orsakerna var flera, däribland ett försämrat löneläge och brister i arbetsmiljön. Arbetarna fick igenom kravet på månadslön. Tiden efteråt innebar en rad reformer på svensk arbetsmarknad, bland annat i rättsligt hänseende och ur arbetsmiljösynpunkt.

I boken Med dynamit och argument : gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel (1997) kallar författaren och historikern Björn Horgby strejken ”en vattendelare i svenskt arbetsliv” (s. 327f):

Denna vilda strejk, som inledde ett nytt decennium, förändrade förutsättningarna för det fackliga arbetet inte bara inom Gruvindustriarbetareförbundet utan inom den svenska fackföreningsrörelsen. Den bidrog till att — på kort och på några års sikt — förskjuta maktrelationerna mellan arbete och kapital, då den visade att arbetarna besatt ett viktigt maktmedel. […] Inte minst var strejken en vattendelare för förbundet. Strejken riktades delvis mot förbundet och dess fackliga politik.

Boken, som också innehåller diverse översikter samt en ”gruvbibliografi” av Mats Myrstener, beskriver gruvstrejken på sidorna 327-348.

Svenska gruvindustriarbetareförbundet grundades 1895 och uppgick 1994 i Metallindustriarbetareförbundet – som i sin tur gick samman med Industrifacket 2006 och blev IF Metall. Avdelningen i Malmfälten har idag nummer 1.

Litteratur

Hos oss hittar du litteratur som rör gruvstrejken såväl direkt som indirekt. En i sammanhanget ofta nämnd titel är Sara Lidmans och fotograf Odd Uhrboms rapportbok Gruva. Den utgavs 1968, alltså året innan strejken, och skildrar i ord och bild förhållandena i Kirunas och Svappavaaras gruvor. Läs mer om boken på litteraturvetaren Magnus Nilssons blogg Litteratur och klass. Lidman var på plats även under själva strejken.

Olof Palme var nytillträdd statsminister när gruvstrejken inleddes. Professorn i historia Kjell Östberg skriver kring detta på sidorna 31-40 i andra delen av sin Palme-biografi, När vinden vände : Olof Palme 1969-1986 (2009). Redan 1970 utgavs Lars Svedgårds Palme : en presentation, i vilken statsministerns agerande beskrivs så här (s. 25):

Under LKAB-strejken var det påfallande hur den ”påtvingade inaktiviteten” plågade Palme. Han gjorde uttalanden om att hans spontana reaktion varit att åka upp till Kiruna för att ”öppna en dialog”. Men inför tanken på de eventuella konsekvenserna av ett sådant regeringsingripande övergav han idén. Olof Palme kompenserade den yttre passiviteten genom att följa varenda skiftning i strejkdramat där uppe på malmfälten. Mötesbeslut, strejkkommittéernas sammansättning, facklig taktik, detaljer i något tidnings- eller radioreportage – allt kunde Palme med verklig inlevelse diskutera under strejkdagarna. Han satt till och med och plöjde igenom gamla strejkrapporter, flygblad och tidningsklipp från de stora fackliga striderna på 20- och 30-talen. Palme vände sig till Arbetarrörelsens arkiv för att få den historiska bakgrunden till striden på malmfälten.

Läs även om Olof Palmes arkiv längre ned på sidan.

Klicka dig vidare genom direktsökningar i vår bibliotekskatalog Kata:

Sök även via ämnesorden:

Arkivmaterial

Strejkkommitténs handlingar finns inte hos oss: Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten har lokalt och regionalt arkivmaterial. Se även Gellivare bildarkiv (sök på ”gruvstrejken”). Hos oss kan följande arkiv och samlingar vara av intresse:

Svenska gruvindustriarbetareförbundets arkiv (arkivnr 284)

Placerat i vår depå i Grängesberg, omfattar totalt cirka 1 400 volymer — såväl oförtecknat som förtecknat material. Serie F 09 utgör Handlingar rörande LKAB.

Filmsamlingen (arkivnr 3029)

Vi har klipp från filmen Kamrater, motståndaren är välorganiserad, 1970 (löpnr 268) . Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas (hos SFI).

Ljudbandssamlingen (arkivnr 4229)

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks dåvarande chef Åke Wedin gjorde bandade intervjuer med personer som hade varit involverade i strejken. Dessa intervjuer digitaliseras i skrivande stund. Klicka på länkarna för att lyssna på några klipp:

LKAB-strejken 1969-1970 [samling] (arkivnr 1932)

17 volymer tidningsklipp, PM, rapporter och en kopia på ett mötesprotokoll.

Olof Palmes arkiv (arkivnr 676)

Berit Rolléns arkiv (arkivnr 4401)

1 volym. Från tiden som Olof Palmes pressekreterare 1969 – 1974. Klipp, fotografier och annat.


Ett urval material på annat håll

Videoklipp från Sveriges television

Gruvstrejken varade i 57 dagar (t. v.) och Strejken ledde till LAS och MBL. Se även klippen Firar 40-års jubileet med teater och Kvinna minns gruvstrejken. Från SVT Nordnytt 9/12 2009. Finns tillgängliga online ett år.

Ljudklipp hos Sveriges Radio

Aktuella artiklar online

Övrigt

  • Gruvstrejken.se, webbplats med artiklar och bilder från Norrskensflammans ”Strejk-special” som publicerades kort efter strejkens slut.
  • Gruvarbetarstrejken 30 år, Olle Hultin i Folket i bild / Kulturfront 1999:10.