Butiken som arbetsplats


Seminarium i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria och TAM-arkiv.
Lokal: Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, Bromma.

Inledning:

  • Dag Klackenberg (vd Svensk Handel), moderator

Medverkande:

  • Karin Åmossa, ekonomihistoriker (Lärarförbundets forskningsråd): ”Du är NK! Om yrkesidentiteter på NK under 1900-talet”.
  • Ingela Tykesson-Bergman, institutionen för svenska, retorik och journalistik, Södertörns högskola: ”Samtal i butik – språklig interaktion mellan biträden och kunder. Butikssamtal från 40-tal till 90-tal”.
  • Fredrik Sandgren, ekonomhistoriker, Uppsala universitet: ”Introduktionen av snabbköp på 40-50-talet”.
  • Anna Blombäck, företagsekonom, Internationella handelshögskolan i Jönköping: ””För vems skull tar detaljhandeln samhällsansvar?”
  • Representant från företag, ännu ej klar.
  • Kommentar av Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet

Föranmälan

senast den 15 mars till Anna Linderoth:

  • anna.linderoth (snabel-a) naringslivshistoria.se