Lunchseminarium: Den tysta erfarenheten: att inte bli vald eller sedd


Lunchseminarium med Paula Mulinari.
Del av temaveckan: ”Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter – solidaritet & konkurrens”

Betydelsen av socialt kapital och informella kontakter i arbetslivet är centralt. Forskning visar att detta ofta innebär att redan existerade ojämlikheter förstärks. Utifrån intervjuer med läkare kring karriär och vikten av nätverk diskuteras erfarenheten av diskriminering och solidaritet i resan genom organisationen.

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.
Ta med dig egen lunch om du vill. Det finns möjlighet att värma medhavd mat i mikrovågsugn.

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS).