Lunchseminarium: Facket och ”invandrarna”. Var går gränsen?


Lunchseminarium med Paulina de los Reyes.
Del av temaveckan: ”Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter – solidaritet & konkurrens”

Facket har varit en viktig aktör i skapandet av jämlika villkor i arbetslivet och i samhället. När rasism och diskriminering breder ut sig i samhället och i den offentliga debatten är det viktigt att granska vilka problembilder som finns bakom fackets förhållningssätt i diskrimineringsfrågor.

Hur uppfattar förtroendevalda inom LO-förbunden diskriminering? Vilka möjligheter att agera finns i situationer där det förekommer diskriminering på arbetsplatsen? Under seminariet kommer dessa frågor att diskuteras utifrån en undersökning bland fackligt förtroendevalda inom flera LO-förbund.

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek . Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.
Ta med dig egen lunch om du vill. Det finns möjlighet att värma medhavd mat i mikrovågsugn.

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS).