Utlysning av Rudolf Meidner-priset 2020


Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2020

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2019. Beträffande priset, vars summa för närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:

  • Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av publicerade arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för bedömningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.
  • Prissumman kan tilldelas en eller delas mellan flera författare.
  • Två exemplar av arbeten ska sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha inkommit senast den 1 mars 2020 till:

Silke Neunsinger
Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge

  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.
  • Forskningsrådet beslutar om pristagare under hösten 2020.

För närmare upplysningar: Silke Neunsinger (tel 08-412 39 27) eller Monica Sparrman (tel 070-673 77 74),

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: förnamn.efternamn[a]arbark.se

Stockholm i oktober 2019

Silke Neunsinger, Forskningsrådets sekreterare


Tidigare pristagare har varit Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm, 1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson (Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg (Stockholm) och Magnus Nilsson (Lund; båda 2004), Lars Hansson (Växjö) och Rebecca Svensson (Västerås/Uppsala; båda 2005), Anders R. Johansson (Visby 2006), Jonas Sjölander (Växjö 2007), Jimmy Engren (Växjö 2008), Jesper Johansson (Växjö 2009), Andres Brink-Pinto (Lund) och Björn Ohlsson (Göteborg, båda 2010), Sofie Tornhill (Berlin/Stockholm 2011), Rasmus Fleischer (Stockholm 2013), Lena Sohl (Uppsala 2014), Malin Nilsson (Göteborg 2015), Matias Kaihovirta (Åbo 2016), Nina Trige Andersen (Köpenhamn 2017), Jakob Molinder (Uppsala 2018), Astrid Elkjær Sørensen (Aarhus 2019).