Utlysning av Rudolf Meidner-priset 2021


Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser härmed Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2021.

Rudolf Meidner vid sitt skrivbord.
Rudolf Meidner var ordförande i ARABs forskningsråd 1981-1996.
  • Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare som har publicerat arbeten vilka bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för bedömningen ligger inte bara arbetets veten­skapliga halt utan även dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.
  • Prissumman är på 25 000 kronor och kan tilldelas en person eller delas mellan flera. Forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek beslutar om pristagare under hösten 2021.
  • Två exemplar av arbeten samt kontaktuppgifter till den nominerade kandidaten ska sändas in av forskaren/författaren själv eller annan person. Nomineringen ska ha inkommit senast den 1 mars 2021 till Silke Neunsinger, Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge.
  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

Mer information

Silke Neunsinger, tel 08-412 39 27, Håkan Nilsson, tel 08-412 39 01, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, e-post: förnamn.efternamn@arbark.se

Silke Neunsinger
Forskningsrådets sekreterare


Tidigare pristagare

Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm, 1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson (Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg (Stockholm, 2004), Magnus Nilsson (Lund, 2004), Lars Hansson (Växjö, 2005), Rebecca Svensson (Västerås/Uppsala, 2005), Anders R Johansson (Visby, 2006), Jonas Sjölander (Växjö, 2007), Jimmy Engren (Växjö, 2008), Jesper Johansson (Växjö, 2009), Andres Brink-Pinto (Lund, 2010), Björn Ohlsson (Göteborg, 2010), Sofie Tornhill (Berlin/Stockholm, 2011), Rasmus Fleischer (Stockholm 2013), Lena Sohl (Uppsala, 2014), Malin Nilsson (Göteborg, 2015), Matias Kaihovirta (Åbo, 2016), Nina Trige Andersen (Köpenhamn, 2017), Jakob Molinder (Uppsala, 2018), Astrid Elkjær Sørensen (Aarhus, 2019), Desirée Enlund (Linköping, 2020).

Läs mer om Rudolf Meidner-priset.

Läs mer om Rudolf Meidner.