Kallelse och inbjudan till Stödföreningen för ARAB


Kallelse/inbjudan till årsmöte med Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek den 4 maj 2023


Välkomna till årsmöte med stödföreningen för arkiv och bibliotek, torsdag den 4 maj, kl. 13.00.

Årsmötet gästas av Yvonne Hirdman, historiker och professor, som talar om sin bok: Från de stora drömmarnas tid. Det är en berättelse byggd på en brevväxling från 1909 och 1914 mellan två fattiga, bildningshungrande ungsocialister: Maj Eriksson och Gunnar Gustavsson – senare Hirdman. Breven finns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, denna skatt för vår moderna historia.
Plats: LO huset, Barnhusgatan 18

De medlemmar som är organisationer har rätt att utse ett årsmötesombud. Medlemmar som är privatpersoner har enligt stadgarna närvaro-, förslags- och yttranderätt på årsmötet, men inte rösträtt.

Årsmöteshandlingar skickas ut senare.

Senast den 27 april önskar vi få in uppgifter om
• anmälan om vilka som är årsmötesombud
• anmälan om vilka andra som vill delta
• eventuella motioner
• eventuella önskemål om tekniska hjälpmedel

Uppgifterna skickas till hakan.nilsson[a]arbark.se