StockholmUnder arbetarrörelsens pionjärtid anlade arbetarna egna parker i hela landet, Folkets Park, för politiska möten och agitation eftersom de inte fick samlas på offentliga platser. Att komma ut i naturen från trånga bostäder i staden var också ett skäl att bygga dessa parker och ytterligare ett skäl var att de ville dansa, sjunga och förlusta sig. I Folkets Park utvecklades en politisk arbetarkultur med föredrag, kultur och nöjesliv.

Stockholms folkparker