Vi samlar in, ordnar, bevarar samt tillgängliggör

Bild till text (OCR)


Denna tjänst erbjuder dig att extrahera texter från bilder och konvertera dessa till PDF och en mängd andra format.
Bilderna kan t.ex. vara fotograferade texter som tagits med digitalkamera, eller bilder med text som skannats.
Tjänsten klarar en mängd olika språk och format, där bilderna konverteras till textformat med samma layout som originalfilen.


Tjänsten är endast tillgänglig då du är på plats hos oss.