Tredje gången på 30 år


Statsminister Göran Perssons tal 1996-2006 inspelade på kassettband. Foto: Kalle Laajala.

För tredje gången på 30 år tömmer nu socialdemokraterna regeringskansli och departement.

Privat material, liksom handlingar som rör partiet, överförs till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Här den första leveransen som kom från statsminister Göran Persson (acc. 2006/068), och nästa från kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg (acc. 2006/069).

Något har hänt sedan 1976 och 1991: underlag och utkast till tal och artiklar finns inte längre! Allt sådant förarbete sker numera på datorerna. Kvar blir endast den slutgiltiga versionen, utskriven på papper.