Daily Archives: 13 October 2006


Konsten i Folkets Hus och Folkets Park

Konsten i Folkets Hus och Folkets Park är ett samarbetsprojekt mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Folkets Hus och Parker under 2006 och våren 2007.