Olofpalme.org har öppnat


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har i samverkan med Olof Palmes minnesfond, Palmecentret och familjen Palme påbörjat uppbyggnaden av webbplatsen www.olofpalme.org.

På denna webbplats kommer material ur Olof Palmes arkiv successivt att göras tillgängligt. Därmed kan forskare, studerande och andra intresserade använda Internet för att studera originaldokument som tidigare endast funnits hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

På eftermiddagen den 11 oktober 2006 öppnades pilotversionen av webbplatsen för allmänheten.