Boktips i november 2006


Global labour history : a state of the art. Jan Lucassen (ed.) 790 s. Peter Lang, 2006

Denna tegelsten presenterar ett tjugotal uppsatser från hela världen om global arbetarhistoria där även länder som Kina, Indien och Japan inkluderas. Redaktör är Jan Lucassen, professor vid Vrije Universiteit, och knuten till International institute of Social history i Amsterdam, förmodligen det främsta i sitt slag i världen, med ett antal manuskript av Marx och Engels i sina arkiv. Lucassen bidrar själv med två stora uppsatser, en om teorier bakom arbetarhistorieskrivande, och en om tegelbruksarbetare under tre decennier, 1700-2000, där han jämför västeuropa med Indien. Hans kollega Marcel van der Linden skriver om arbetets “globalisering” under 1900-talet, och konsekvenser för arbetarrörelsens politiska arbete.
I andra uppsatser behandlas Afrikas arbetarhistoria (Frederick Cooper), Mellanöstern (Zachary Lockman), Sydasien, Japan, Latinamerika, Australien och Oceanien (Lucy Taksa), Ryssland (Andrei Sokolov) och Kina, och antologin avslutas med några “case studies” om bl.a. jordbruksarbete (Prasannan Parthasarathi) , “sweat shops” i Asien (Ratna Saptari), gruvarbete (Ian Phimister), hamnarbete (Lex Herma van Voss) och järnvägsarbete (Shelton Stromquist).


Hvad vilja socialdemokraterna? : August Palm 1881. Lars Berggren, Roger Johansson, Göran Greider. Introduktion av Marita Ulvskog. ABF, 2006. 43 s.

I detta lilla häfte uppmärksammas att det var 125 år sedan socialdemokratin introducerades i Sverige genom de tal som August Palm höll, det första i Malmö 1881, 6 november, och det andra i Stockholm 26 december samma år. Historikerna Lars Berggren och Roger Johansson presenterar skräddaren och agitatorn Palm, och Göran Greider skriver om Palms visioner, och hoppas att den lille skräddaren ska komma haltande till hjälp åt dagens socialdemokrati. Han menar att det skulle behövas en Palm i dagens “skådespelssamhälle”, där man hellre talar om ledarskap och smarta politiska utspel än om demokrati och folkrörelser.


Changing industrial relations in Europé. Ed by Anthony Ferner and Richard Hyman. Blackwell, 1998. 550 s.

Åter en bred antologi, den andra uppdaterade upplagan från 1998, redigerad av två engelska historiker. Ämnet är Arbetsmarknadens utveckling på en globaliserad världsmarknad, och behandlar länder i väst-, nord- och sydeuropa, och förhållanden mellan stat, företag, och fackföreningar. Anders Kjellberg skriver i kapitlet om Sverige om fackets problem på 1990-talet, om globala utmaningar från låglönemarknader i östeuropa, men också om fackets förhållandevis stora makt i Sverige, jämfört med många andra europeiska länder. Sedan boken skrevs har konkurrensen från låglöneländer i Asien och östeuropa ökat, samtidigt som en ny borgerlig regering i Sverige ställt fackföreningsrörelsen inför nya svåra utmaningar.


Jean-Michel Palmier: Weimar in Exile : the antifascist emigration in Europe and America. Transl. by David Fernbach. Verso, 2006. 852 s. : ill.

Den franske kulturhistorikern Jean-Michel Palmiers (1944-1998) största verk, om den tyska kulturens exil under naziåren 1933-1945, har tidigare bara funnits på franska. Här följer han tyska författare, konstnärer, musiker, kompositörer, skådespelare och regissörer i exil runt om i Europa, Holland, Schweiz, Skandinavien, Sovjetunionen, ända bort till Kina, Turkiet, Sydamerika och Palestina. Han skriver om det organiserade motståndet utomlands, spanska inbördeskriget, den tyska exilpressen, men också om Nazitysklands propagandakrig mot tyskar i exil. Han behandlar också de tyska emigranternas liv i USA, där många drabbades av antikommunismen under McCarthy efter kriget.


Raphael Samuel: The lost world of British communism. Verso, 2006. 244 s.

Raphael Samuel (1934-1996) var verksam som historiker vid Ruskin College, Oxford. Han var en av grundarna av History Workshop Journal. De tre kapitlen i denna bok publicerades ursprungligen i New Left Review 1985-1987. Samuel beskriver The Communist party of Great Britain under de stora åren på 1930, 40- och 1950-talet. Han minns den slum som fortfarande fanns i Londons East End, och hur partiet sedan tappade kraften under Labours framgångar på 1960- och 1970-talet. Boken avslutas med en bibliografi över Raphael Samuels publicerade verk.


Vincent Kaufmann: Guy Debord : revolution in the service of poetry. Transl. by Robert Bononno. Univ. of Minnesota press, 2006. 345 s. : ill.

Guy Debord (1931-1994) legendarisk författare, filosof och filmare, medlem av den “lettristiska internationalen” och grundare av den situationistiska internationalen, som samlade konstnärer, filmare och författare kring året 1968. Nu utkom hans mest kända verk, “Skådespelssamhället” (La societé du spectacle), en briljant analys av det postmoderna samhället, dess media, konsumtions- och upplevelseindustri. Den schweiziske litteraturhistorikern Vincent Kaufmann försöker komma under ytan på myten Debord, för vilken konst och politik var oskiljaktiga delar av livet.


Perry Anderson, Ronald Fraser, Quintin Hoare och Simone de Beauvoir: Conversations with Jean-Paul Sartre. Seagull books, 2006. 114 s.

En annan av den franska kulturens giganter ger här några intervjuer om sin syn på skönlitteratur, politik, imperialismens moral, och (i en avslutande intervju med Simone de Beauvoir) om feminism och kvinnokamp.