Boktips i december 2007


Jörgen Huitfeldt, Thella Johnson, Ola Wong: Sjukt billigt. Norstedts, 274 s.

De tre journalisterna har undersökt det kinesiska ekonomiska “undret” på plats. De besöker Haifeng i södra Kina för att se under vilka förhållanden arbetarna inom den kinesiska lukrativa smyckesindustrin arbetar. Tusentals arbetare slipar här glasbitar och vackra halvädelstenar i fängelseliknande fabriker och dammiga garage, utan skyddsutrustning. Många arbetar under slavliknande förhållanden, dag och natt, till minimilöner. Inom den betydande stenindustrin, där sten huggs till moderna nya stadsdelar som Hammarby sjöstad i Stockholm, eller Västra hamnen i Malmö, är stendammslunga så vanlig att hälften av världens dödsfall i den dödliga sjukdomen silikos finns i Kina. Reportaget från de tre svenska journalisterna nominerades till Stora journalistpriset 2007.


Sverige och Nazityskland : skuldfrågor och moraldebatt. Lars M. Andersson och Mattias Tydén, red. Dialogos, 421 s.

Sveriges förhållande till Nazityskland har studerats av många forskare. Här finns de samlade i en volym, både de som kritiserat Sveriges undfallenhet, och de som försöker förstå bevekelsegrunderna för den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget. Bland skribenterna finns Klas Åmark, Sverker Oredsson, Gunnar Richardson, Kent Zetterberg, Ola Larsmo, Maria-Pia Boëthius, Barbro Eberan, Birgitta Almgren och Martin Wiklund.


Anders Björnsson: I kunskapens intresse : SACO:s första sex decennier. Carlssons, 398 s. : ill.

Sveriges akademikers centralorganisation, SACO, grundades 1947, och är världens äldsta rikstäckande fackliga akademikerorganisation. Närmare 600.000 medlemmar är uppdelade i tjugofyra medlemsförbund. Organisationen växer fortfarande. Författaren Anders Björnsson försöker sätta in organisationen i samhällsutvecklingen, från socialdemokratiskt folkhem till postindustriellt “kunskapssamhälle”. Han skildrar också konflikterna mellan SACO och staten på 1950-talet, som eskalerade på 1960-talet under Olof Palmes tid som utbildningsminister, och kulminerade i lärarstrejken 1971. Motsättningarna mellan SACO-ordföranden Bertil Östergren och Palme ledde till öppen strid, och Östergren tog hämnd i den mycket Palmekritiska boken “Vem är Olof Palme” 1984. Förf. skildrar också andra av organisationens profiler, som Astrid Kristensson, Bert Fredriksson, Benne Lantz och Ingvar Seregard.


The Sex of Class : women transforming American labor. Edited by Dorothy Sue Cobble. Cornell University Press. 327 s.

Redaktören till antologin är Professor of Labor studies, history, and Women’s/ Gender studies vid Rutgers university, New Jersey. Hon har tidigare skrivit böcker om restauranganställda i USA, och kvinnor och fackföreningsrörelse. Här hävdar författarna att den ekonomiska ojämlikheten i USA blivit allt större under 1980- och 90-tal, samtidigt som arbetarklassen i USA är mer kvinnligt dominerad än någonsin tidigare. Detta har återverkningar på det fackliga arbetet, och ställer det inför enorma utmaningar. Det gäller inte minst yrken som lärare, städare, sjukvårdarbetare, och fabriks- och jordbruksarbetare. 20 kvinnliga akademiker bidrar med texter till boken.


Lenin reloaded : toward a politics of truth. Duke University Press. 337 s.

Listan över medarbetarna i denna bok är imponerande: Slavoj Zizek, Fredric Jameson, Terry Eagleton, Etienne Balibar, Alex Callinicos, Daniel Bensaïd, Antonio Negri … Mot bakgrund av Första världskriget och imperialismens utveckling gjorde Lenin verklighet av hotet om revolution, gjorde marxism i praktiken och applicerade den på en verklighet bortom Europa. Författarna menar att Lenin på detta sätt “laddade om” Marx (eller snarare laddade honom på nytt) och de anser att tiden har kommit för att på ett liknande sätt “ladda om” Lenin. Detta då de hävdar att dagens verklighet på avgörande punkter inte skiljer sig från den verklighet som Lenin hade att greppa: krig, imperialism, behovet av en löntagarintelligentia, sprängandet av strukturer som upplevs som mer eller mindre omöjliga att förändra och ett uppbrott från ett tillstånd av handlingsförlamning och depression; ett återupplivande av det som brukar kallas “det revolutionära projektet”. Bokens undertitel, Toward a politics of truth, syftar på en grundläggande tanke i boken, att vad som är sant (eller motsatsen) i detta sammanhang och under den tid som är inne, endast kan formuleras utifrån en position som i grund och botten är partisk, dvs beroende av var man befinner och placerar sig.


Anne-Marie Lindgren, Marika Lindgren Åsbrink: Systrar, kamrater! : arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer. Idé och Tendens. 318 s. : ill.

I mars 1910 samlades det nyvalda Stockholms stadsfullmäktige i möteslokalen Börshuset i Gamla stan. Detta år valdes 36 kvinnor för första gången in i stads- och kommunfullmäktige i Sverige enligt de nya valreglerna, två av dessa i Stockholm: folkbibliotekspionjären Valfrid Palmgren, Allmänna Valmansförbundet, som två år senare skrev den utredning om statsbidrag till folkbiblioteksorganisationer som föregick ABF:s bildande – och socialdemokraten Gertrud Månsson. En grosshandlare ska då ha frågat Gertrud om de inte var bekanta, varpå hon käckt svarade: Jo jag tjänade piga hos herrskapen och brukade göra uppköp i herr grosshandlarens butik! Det var ett tecken på en ny tid i Sverige. 1921, efter allmänna rösträttens genomförande blev s största parti i Stockholm.
Ann-Marie Lindgren och dottern Marika Lindgren Åsbrink porträtterar i boken nio kvinnor som var pionjärer inom arbetarrörelsen i Sverige: Alina Jägerstedt, tobaksarbeterskan som var enda kvinnliga ombud vid SAP:s första kongress 1889, Anna Stenberg, första kvinnan i Malmö stadsfullmäktige 1910, Anna Sterky, Alma Norsell, sömmerskan som startade kvinnoklubbar i Värmland, Elin Engström, en av initiativtagarna till Allmänna kvinnoklubben i Stockholm, Elma Danielsson, journalist på Arbetet i Malmö, Anna Särström, facklig organisatör i Norrköping, och Anna Johansson Visborg.


Esther Leslie: Walter Benjamin. Reaktion books (serien Critical lives). 256 s. : ill.

Om den kände tyske essäisten, kritikern, filosofen Walter Benjamin (1892-1940) finns idag mycket publicerat, en sökning i vår egen bibliotekskatalog Kata ger 25 träffar, från senaste år bl.a. Benjamins “Selected writings” i fyra band, ovannämnda biografi, Andrew Benjamins bok om Benjamin som historiefilosof (“Walter Benjamin and history”), Michael Löwys “Fire alarm”, den publicerade korrespondensen med Theodor Adorno, “The complete correspondence”, och Benjamins egna skrifter “Understanding Brecht”, “Enkelriktad gata”, och “Program för en proletär barnteater”.


Fidel Castro : My life. Red. Av Ignacio Ramonet. Allen Lane, 723 s. : ill.

Ignacio Ramonet är professor i kommunikationsterori vid Université Denis Diderot i Paris, men också journalist, både vid Le Monde Diplomatique och El País. Han var en av grundarna av franska Attac, och World Social Forums första konferens i Porto Alegre. I över hundra timmar intervjuade han Kubas president Fidel Castro, som kallat denna intervjubok hans “officiella” biografi. Den är rikt illustrerad.


Orlando Figes: The Whisperers : private life in Stallin’s Russia. Allen Lane. 739 s. : ill.

Orlando Figes är professor i historia vid University of London, expert på Rysslands moderna historia. Han har tidigare skrivit tre stora verk om den ryska revolutionen, samt en bok om rysk kulturhistoria, Natasha’s dance. I den nya boken bygger han på ett antal biografier om “vanliga” ryssar och sovjetmedborgare, och skildrar samhälls- och familjeliv under mycket svåra förhållanden under järnåren 1917-1956. Titeln “Viskarna”, hänsyftar till två betydelser av det ryska ordet “att viska”, som Figes menar härrör från revolutionstiden: att viska av rädsla för att någon annan ska höra, och att viska, eller “baktala”, en annan person.