Seminarium: Mellan Pragmatism och Solidaritet – den svenska fackföreningsrörelsen och kampen mot apartheid


Heldagsseminarium i ABF-Huset, Sveavägen 41 Stockholm

Inbjudan

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i samarbete med Institutionen för Humaniora vid Växjö universitet inbjuder till ett heldagsseminarium.

Under 1960-talet efter Sharpville-massakern intensifierades kampen mot apartheid i Sydafrika. Massakern följdes av en internationell bojkott av sydafrikanska varor, initierad av den internationella fackföreningsrörelsen. Anti-apartheidsrörelsen var en global rörelse som påverkade samhällen långt bortom de Sydafrikanska gränserna.

En av de frågor vi vill diskutera under seminariet är vilka konsekvenser kampen om Sydafrikas befrielse fick för Sverige och särskilt den svenska fackföreningsrörelsen. Svensk fackföreningsrörelse var engagerad i kampen mot apartheid, men förhållningssätten till anti-apartheidsrörelsen och till de svenska företagens närvaro i Sydafrika skilde sig åt mellan förbunden.

En annan fråga som vi vill diskutera under seminariet är de olika strategiska vägval som gjordes i syfte att lösa Sydafrikafrågan, och hur dessa val påverkade samarbetet inom den svenska fackföreningsrörelsen. I programmet medverkar både aktivister från den svenska fackföreningsrörelsen och forskare som under senare år har uppmärksammat frågan som ett intressant forskningsfält.

Anmälan (ej längre möjlig)

Antalet deltagare är begränsat till 40. Vi bjuder på kaffe och lunch. Intresseanmälningar skall ha inkommit senast den 30 april 2008:

  • via e-post till: Silke Neunsinger | silke.neunsinger (a) arbark.se
  • via brev till: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 111 81 Stockholm.

Meddela gärna eventuella önskemål om specialkost.

Välkommen med din anmälan!
Stockholm, den 27 februari 2008

  • Silke Neunsinger | silke.neunsinger (a ) arbark.se
  • Lars Olsson | lars.olsson (a) vxu.se
  • Jonas Sjölander | jonas.sjolander (a) vxu.se

Program (preliminärt)

10.00

Välkommen och kaffe

10.30-11.10

Anti-apartheid som en transnationell social rörelse, Håkan Thörn, Göteborgs universitet

11.20-11.40

The Boycott of South African Trade by Finnish Transport Workers’ Union A Case of International as well as Nordic Solidarity, Tapio Bergholm, Helsingfors universitet

12-13

Lunch

13.00 -13.20

Svenska övervintrare i Apartheidsstaten. SKF och Metall i Sydafrika 1967-2007, Jonas Sjölander, Växjö universitet

13.30-13.50

Bengt Jacobsson, före detta medarbetare på svenska Metallarbetarförbundets internationella avdelning berättar om stödet till den sydafrikanska antiapartheidrörelsen

14.00-14.20

Anders Stendalen före detta ordförande i både svenska Gruvindustriearbetareförbundet och gruvinternationalens ordförande berättar om solidaritetsarbete med sydafrikanska Gruv (NUM)

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Mellan Pragmatism och Solidaritet – Svenskt fackligt stöd och Sydafrikafrågan | Paneldiskussion

16.00-16.40

Allmän diskussion

16.40

Avslutande kommentar av Lars Olsson, Växjö universitet