Lars Furuland (1928-2009)


Lars Furuland, som var professor i litteraturvetenskap (särskilt litteratursociologi) i Uppsala avled den 1 december 2009, 81 år gammal.

Lars Furuland på Brunnsvik 2006. Foto: Christina Garbergs-Gunn

Lars Furuland på Brunnsvik 2006.
Foto: Christina Garbergs-Gunn (brunnsvik.se och folkhogskolebiblioteket.blogspot.com)

Hans författarskap sträckte sig över många områden: barnlitteratur, arbetarförfattare, bokförlag och bokutgivning, regionallitteratur (Bergslagen), kvinnliga författare, populärlitteratur, folkbibliotek.

Furuland disputerade 1962 med avhandlingen Statarna i litteraturen. Tre år senare var han med och grundade Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet, och stadfäste därmed denna forskningsinriktning i Sverige. Avdelningen skulle under hans tid publicera en rad rapporter och meddelanden, och ger också ut en egen skriftserie, Litteratur och samhälle.

Han var en av de som ledde den så kallade litteraturutredningen på 1970-talet, som föregick den berömda kulturmålsparagrafen om “kommersialismens negativa verkningar”, och han redigerade en antologi om folkbiblioteksforskning redan 1969. Bland hans böcker, som alla återfinns i vår bibliotekskatalog, kan nämnas:

 • översiktsverket Svensk arbetarlitteratur (2008, tillsammans med Johan Svedjedal),
 • Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson (1976),
 • Ljus över landet (essäer, 1991),
 • Bergslagens ansikten (om författare med anknytning till Bergslagen, 2001),
 • Folket i bild. Tidningen som var en folkrörelse (inledning, 1984),
 • Synpunkter på Lars Ahlin (redaktör, 1971),
 • Folkhögskolan – en bildningsväg för svenska författare (1968),
 • Brev till Jan (om Jan Fridegårds korrespondens, 1967),
 • Vilhelm Moberg, sanningen och friheten (redaktör, 1998),
 • Lars Furuland : bibliografi 1947-2002 (2003).
 • “Arbetarmotiv i ordkonst och bildkonst – ett spännande växelspel”, avsnitt i Fram träder arbetaren : arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden (2009)

Lars Furulands sista bok blev memoarerna Mina dagsverken som utkom i år. Med honom går en epok av litteratursociologisk forskning och teoribildning i graven, en unik inspiratör för elever och läsare, en kännare av svensk arbetarlitteratur och en folkbildare av den gamla stammen.

Lars Furulands bidrag i tidskriften Arbetarhistoria

 • “Arbetarlitteraturen i Sverige. Perspektiv och tendenser inom forskningen”, i nr 73-74 (1995:1-2), tema: Arbetarlitteraturen i forskningen
 • “Litterära skildringar av arbetet i Bergslagen”, i nr 83-84 (1997:3-4), tema: Svensk arbetarlitteratur i internationellt perspektiv.
 • “’Magfrågan’ och ‘kulturfrågan’ inom svensk arbetarrörelse”, i nr 85-86 (1998:1-2), tema: Landsorganisationen 100 år.

Läs vidare på annat håll