Daily Archives: 18 January 2010

I november 1926 utspelade sig de så kallade Möllevångskravallerna i Malmö. Bakgrunden var en arbetskonflikt. Finns det ett moraliskt försvarbart våld? Utifrån den socialdemokratiska arbetarrörelsens perspektiv under den mer än två år långa konflikten diskuteras våldets skiftande gränser.

Lunchseminarium: Våldets skiftande gränser