Boktips februari 2010


Sven Svensson, Gun Jacobsson: Brännpunkt Bryssel : tjugo år av facklig bevakning i EU. Bilda.

Sven Svensson var chef för det fackliga Brysselkontoret från dess tillkomst 1989 till 2007. Han är ovanligt insatt i det svåra med att driva fackliga frågor i det frihandelsvänliga Europaparlamentet. Han kommenterar i boken kampen om svenska kollektivavtal, den uppmärksammade Lavaldomen, och striden om det s.k. tjänstedirektivet. Han kommenterar också samarbete med andra fackförbund från EU:s  27 medlemsländer. I den avslutande delen av bokens intervjuas företrädare för Saco, TCO, samt Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin.

 

Emily von Sydow: Margot Wallström : den svenska modellen. Ekerlid.

Margot Wallström har just avslutat en lång karriär inom EU i Bryssel, som kröntes med jobbet som kommissionär som hon tillträdde 1999. Journalisten Emily von Sydow har som EU-bevakare följt Margot Wallström, en av Sveriges populäraste politiker, under många år, och skriver här också om Wallströms bakgrund och uppväxt i Norrbotten.

 

Wanja Lundby-Wedin: På väg mot jämlikhet. Hjalmarson & Högberg.

LO:s ordförande skriver här om jämlikhet, och drömmen om ett jämlikt Sverige. Hon skriver också om sin uppväxt på 1950-talet i en förort till Stockholm. Om arbetet som sjukvårdsbiträde på Danderyds sjukhus, där hon började sin fackliga karriär som arbetsplatsombud. Hur utmanas den svenska modellen idag, inom EU, och i världsekonomin? Hur ser den fackliga framtiden ut?

 

Anders Nilsson och Örjan Nyström: Reformismens möjligheter : åter till den bättre framtiden. Premiss.

Författarna, verksamma inom LO i Göteborg, propagerar för en ny socialdemokratisk politik – en politik för att återfå väljarnas förtroende på längre sikt. De genomför en analys av dagens ekonomiska och politiska landskap, och pekar på förändringar inom arbetslivet och ett förändrat klassamhälle. Socialdemokratin är inte ett parti utan identitet och ideologi hävdar de. Det gäller bara att hitta tillbaka till storhetstidens ideal, de som förde fram partiet till ständigt nya valsegrar.

 

Gabriel Kuhn: Vielfalt, Bewegung, Widerstand : Texte zum Anarchismus. Unrast

Österrikaren Gabriel Kuhn, f. 1972, har publicerat flera böcker om anarkismen idag och anarkismens teori och förhållandet till de autonoma rörelserna i Europa, t.ex. det ”svarta blocket”, och han har myntat begreppet ”postanarkism” eller ”Neue Anarchismus”. Här har han samlat texter, tidigare publicerade i olika tidskrifter. Samtidigt har vi på biblioteket förvärvat ett häfte som Kuhn redigerat på tyska, om debatten i Sverige om boken ”En knuten näve i fickan”, på tyska ”Mit geballter Faust in der Tasche”, med bidrag av Fredric Carlsson-Andersson, Attila Piskin, Birgitta Hyttinen och Kakan Hermansson.

 

C. Bríd Nicholson: Emma Goldman: still dangerous. Black rose books.

Den legendariska anarkistagitatorn Emma Goldman har förärats en ny biografi, av den amerikanske historieprofessorn C. Bríd Nicholson. En gång stämplad av FBI som ”den farligaste kvinnan i USA”, landsförvisad 1919, har hon senare kallats både heroisk, ikon och ”kult”. Nicholson fokuserar på den främsta källan när det gäller Goldmans rykte, hennes självbiografi Living my life. Nicholson försöker visa hur den påverkades av författaren Theodore Dreiser, av Goldmans sekreterare Demi Coleman, och av hennes make Alexander Berkman. Nicholsons bok ger en mer dubbelbottnad bild av agitatorn än hon själv ville visa upp.

 

Richard Wilkinson och Kate Pickett: Jämlikhetsanden. Övers. Lars Ohlsson. Karneval.

 ”En bok med idéer stora nog att förändra vårt politiska tänkande” skrev Sunday on Times recensent om Jämlikhetsanden. Här hävdar författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett att jämlika samhällen är på alla sätt bättre samhällen. Varför? Därför att ojämlikhet påverkar oss negativt både fysiskt och psykiskt, och kostar dessutom samhället enorma summor i sjuk- och hälsovård, hög kriminalitet, sämre utbildning, ökad rasism och förtryck, och sämre social rörlighet. Kostnaderna har tidigare inte tagits på allvar, menar författarna, men den negativa spiralen vi ser globalt går att förändra, om den politiska viljan finns.