Boktips mars 2010


Bengt Rolfer: Spaning efter socialpolitiken : om en debatt som försvann. Premiss. 149 s.

Författaren menar att den generella välfärden, en gammal socialdemokratisk hjärtefråga, idag är hotad. Klyftan mellan rika och fattiga ökar nu drastiskt, och därmed raseras grunden för det demokratiska samhället. Förändringar har också genomförts successivt inom socialtjänsten utan att någon debatt förts.

I boken intervjuas tretton socialpolitiker och forskare, bl.a. Ylva Johansson, Gunnar Wetterberg, Joakim Palme och Margareta Boalt.

Björn Johnson: Kampen om sjukfrånvaron. Arkiv förlag. 287 s.

Rehabiliteringsansvaret på arbetsplatserna har havererat, hävdar förf., och hela välfärdssamhället är därför i kris. Resultatet är allt längre sjukskrivningar och en därpå följande utslagning på arbetsmarknaden. Samtidigt har bilden av de sjukskrivna som fuskare och “bidragsberoende” trumfats igenom. En svängning i ett allt mer polariserat och onyanserat debattklimat.

Författaren är statsvetare och arbetslivsforskare. Hans förra bok hette ”Metadon på liv och död”, som bl.a. handlar om hur “ideologi och vård sammanblandas”.

Maria Söderberg: Blygruvan i Laisvall. Midsommar. 348 s. : ill.

Fotografen Maria Söderberg är uppväxt i Arjeplog, en stad mycket präglad av den stora Laisvallgruvan, som upptäcktes 1938. Hon har dokumenterat gruvan och de som arbetat där med ett stort antal bilder ända sedan början av 1990-talet. Hon intervjuar här också arbetare och ledning vid gruvan, som lades ner genom beslut 2001. Den sista bilden visar hur den karakteristiska höga ”laven”, hisstornet, rivs i oktober 2006.

Boken knyter an till det stora material organisationstryck och arkivhandlingar vi har på ARAB från fackföreningen Gruvindustriarbetareförbundet, som 1994 uppgick i det som nu kallas IF Metall.

J. Arch Getty och Oleg V. Naumov: The road to terror. New ed. Yale university press. 287 s. : ill.

Det har sagts att diktatorerna Stalin och Hitler på många sätt liknade varandra. Bägge kom från utkanten av respektive statsbildningar, växte upp under svåra förhållanden, och ville från början välja helt andra yrkesbanor – Hitler som konstnär, Stalin som präst. Slugt banade de bägge diktatorerna vägen för sina respektive karriärer genom hänsynslöst agerande; olyckliga tillfälligheter gjorde att både Stalin och Hitler snabbt kunde nå maktens högsta rum. Det sägs, t.ex. av den ryske författaren Anatolij Rybakov, att de t.o.m. kände beundran för varandra, inte ideologiskt, men för att de i den andre tydligt kände igen den sluge och hänsynslöse maktpolitikerns skrupelfria agerande.

The road to terror utkom 1999, och bygger på flera års arkivstudium av en grupp forskare under arkivchefen Oleg Naumov i Moskva. Den utgavs i Yale university press’ serie Annals of communism, som helt eller delvis bygger på forskningen i tidigare stängda sovjetiska arkiv. I boken beskrivs Stalins väg till obegränsad makt i Sovjetunionen under 1930-talet, där han skoningslöst röjde sina konkurrenter och kritiker ur vägen, en efter en. Boken bygger på hemliga dokument, polisrapporter, privata brev, och korrespondens från sovjetiska kommunistpartiets arkiv. Sammanlagt över 200 dokument gås igenom och kommenteras.

Boken är en förkortad och uppdaterad upplaga, och utkom i höstas.

Citizen Schein. Red. Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund. Kungliga biblioteket. 303 s. : ill.

Boken med den fyndiga titeln är en rikligt dokumenterad bok, fylld av fakta om filmmogulen Harry Schein, med svartvita fotografier, artiklar i fulltext av Schein, och två DVD med TV- och radioinslag om huvudpersonens rika liv. Om den österrikiske kemiingenjören som blev miljonär på ett patent om vattenrening, filmrecensent, och från 1963 chef för nystartade Filminstitutet, som snart skulle residera i betongklossen Filmhuset på Gärdet i Stockholm.

Boken innehåller bidrag av förutom redaktörerna även Anders Ferm, Stig Björkman, Jonas Sima, Theodor Kallifatides, Göran Gunér, Bengt Forslund, Cissi Elwin, Bengt Göransson, Nina Wormbs och Ingvar Carlsson. Här ingår bland annat en arton minuter lång intervju Jonas Sima gjorde med Harry Schein om Olof Palme, inför Simas minnesdokumentär Vilja gå vidare från 1996.

Martin Klimke: The other alliance : student protest i West Germany and the United States in the global sixties. Princeton university press. 346 s.
“En ny förening är nödvändig”: BiS 1969-2009. Föreningen Bibliotek i samhälle. 189 s. : ill.

Det famösa året 1968 översvämmas av litteratur om orsaker, konsekvenser, bakgrund. Här sammankopplar den tyske forskaren Martin Klimke studentrörelserna i Västtyskland och USA, till ”a global struggle for power and justice”. En av dessa många nya studentföreningar var Bibliotek i samhälle, en förening för socialistiska bibliotekarier och biblioteksanställda, grundad 1969. Deras fyrtioårshistorik, där internationellt arbete var en självklarhet, är en del av den större historieskrivningen om studentrörelserna på 1960- och 1970-talet.